مقاله پژوهشی
تحلیل قدرت بسیج، کنشگری و اقناع سازی بازار سنتی در فرایند انقلاب اسلامی بر پایه مولفه های قدرت نرم
تحلیل قدرت بسیج، کنشگری و اقناع سازی بازار سنتی در فرایند انقلاب اسلامی بر پایه مولفه های قدرت نرم

یونس کسلخه؛ مسعود مطلبی؛ رحمت الله امیر احمدی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 7-28

چکیده
  با توجه به اینکه قدرت نرم جهت دهنده به ذهن و رفتار در همه حوزه های اجتماعی و توانایی شکل دهی به ترجیحات دیگران است و جنس آن از نوع اقناع است؛ تحقیق حاضر تلاش دارد نشان دهد که نهاد بازار سنتی چگونه به واسطه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رسانه های نوین ابزار قدرت نرم در دیپلماسی دولتها
رسانه های نوین ابزار قدرت نرم در دیپلماسی دولتها

فاطمه تقوی رمضانی؛ محمد سلطانی فر؛ حسن درزیان رستمی؛ حمید رضا حسینی دانا

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 29-56

چکیده
  هدف پژوهش تبیین نقش رسانه های نوین به عنوان ابزار قدرت نرم در دیپلماسی دولتها و رویکرد پژوهش ترکیبی است که ازتکنیک دلفی برای استخراج وجمع بندی متغیرهای قدرت نرم،رسانه های نوین و دیپلماسی وبرای دستیابی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی شاخصه های قدرت نرم قیام 15 خرداد 1342 با تاکید بر اندیشه امام خمینی (ره)
واکاوی شاخصه های قدرت نرم قیام 15 خرداد 1342 با تاکید بر اندیشه امام خمینی (ره)

محمد بیدگلی؛ اصغر رجبی ده برزوئی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 57-74

چکیده
  یکی از ویژگی های برجسته قیام 15 خرداد 1342 ماهیت دینی،مردمی و خودجوش آن بود که باعث خروش و زمینه حرکت آحاد ملت و موجب پیروزی انقلاب اسلامی ایران گردید.مرجعیت امام خمینی(ره) عامل وحدت و تحرک مردم در این قیام ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قدرت نرم رسانه؛ ابزار سخت آمریکایی برای تغییرات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه
قدرت نرم رسانه؛ ابزار سخت آمریکایی برای تغییرات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه

حسن یعقوب نیا؛ افشین متقی؛ مریم تکروستا

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 75-97

چکیده
  با ظهور تکنولوژی‌های مدرن و پیچیده‌تر شدن جوامع انسانی و نقش رسانه‌ها در مناسبات جهانی، قدرت نیز ماهیت متفاوتی به خود گرفته است. قدرت سخت، بدون پشتیبانی قدرت نرم و بالعکس، قادر به حفظ برتری خود نیست. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رابطه جنگ نرم و شکاف‌های قومی ‌در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی نقش شبکه‌های بی بی سی، رادیو فردا و صدای امریکا
بررسی رابطه جنگ نرم و شکاف‌های قومی ‌در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی نقش شبکه‌های بی بی سی، رادیو فردا و صدای امریکا

غلامعلی سلیمانی؛ زهرا رضانژاد

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 99-124

چکیده
  تحول در ماهیت قدرت به تحول در ماهیت جنگ‌ها نیز منجر شده است؛ اگر جنگ سخت با اشغال سرزمین، تضعیف یا براندازی یک نظام سیاسی با بهره گیری از ابزار نظامی محقق می‌شود، جنگ نرم با تأثیرگذاری بر ادراکات، نظام ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین نقش رسانه های همگانی در خط مشی عمومی به مثابه قدرت نرم
تبیین نقش رسانه های همگانی در خط مشی عمومی به مثابه قدرت نرم

سیدمحمود اسلامی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 125-140

چکیده
  دولت‌های مدرن دارای جامعه و همین طور سازوکارهای پیچیده هستند. این جوامع با تصمیمات آنی، بسیط و بدون جامع‌نگری قابل اداره نیستند. رسانه و شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از ارکان جامعه مدرن، نقش بسزایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
راهبردهای قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه
راهبردهای قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه

امیرعلی کتابی؛ احسان جعفری فر

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 141-168

چکیده
  قدرت هوشمند ترکیب هدفمند و هوشمندانه قدرت سخت (زور و اجبار) و نرم (اقناع و جذابیت) اسـت که بهره‌گیری از آن منجر به ارتقای توانایی‌های یک کشور در سیاست خارجی و کسب منافع ملی با صرف هزینه و زمان کمتر است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شناسایی مؤلفه‌های الگوی شایستگی‌های مدیران آجا (مطالعه فرا ترکیب)
شناسایی مؤلفه‌های الگوی شایستگی‌های مدیران آجا (مطالعه فرا ترکیب)

محمود آرائی؛ حسن قاضی؛ نادر شمامی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 169-208

چکیده
  تناسب شایستگی‌های مدیریتی مدیران آجا به‌منظور اداره و مدیریت نهادها و سازمان‌ها، می‌تواند در موفقیت سازمان‌ها نقش اساسی ایفا کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی‌های مدیران آجا و ارائه الگویی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه ایران در ابتکار کمربند و جاده به عنوان سیاست قدرت نرم چین
جایگاه ایران در ابتکار کمربند و جاده به عنوان سیاست قدرت نرم چین

علی آدمی؛ رامین بخشی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 209-230

چکیده
  به نظر می رسد مهم ترین عنصر سیاست قدرت نرم چین، ابتکار کمربند و جاده باشد و چین به دنبال سرمایه گذاری مازاد سرمایه خود در احیای جاده باستانی ابریشم است.این مقاله نشان می‌دهد که دولت چین به طور فعال دیپلماسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مدلسازی تأثیر مدیریت دانش به مثابه قدرت نرم بر عملکرد حیاتی سازمان با نقش میانجی‌گری مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مدلسازی تأثیر مدیریت دانش به مثابه قدرت نرم بر عملکرد حیاتی سازمان با نقش میانجی‌گری مدیریت استراتژیک منابع انسانی

حسین ممبینی؛ سعید عسکری ماسوله

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 231-245

چکیده
  با پیاده‌سازی و بهبود مدیریت استراتژیک منابع انسانی می‌توان روند و جریان مدیریت دانش در سازمانها را کنترل کرد و از این دانش در جهت نیل به اهداف سازمانی استفاده کرد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف سنجش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین ابعادومولفه های ارتقای رفاه عمومی بارویکرد قدرت نرم
تبیین ابعادومولفه های ارتقای رفاه عمومی بارویکرد قدرت نرم

احمد یاوریان؛ صدیقه طوطیان اصفهانی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 247-271

چکیده
  در هر جامعه، توجه دولتمردان و سیاستگذاران به رفاه امری مهم و ضروری تلقی می شود؛ زیرا رفاه از شاخص های اصلی توسعه است و جزء عناصر کلیدی در رشد و پیشرفت جامعه محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران برمبنای آموزه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ضرورت شکل‌گیری گفتمان مقاومت در راه نیل به تمدن اسلامی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای
ضرورت شکل‌گیری گفتمان مقاومت در راه نیل به تمدن اسلامی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای

سید مجتبی حسینی؛ حامد عامری گلستانی؛ بهرام یوسفی؛ فریدون اکبرزاده

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 273-295

چکیده
  پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ آغاز هژمونی گفتمانی جدید در قالب دین در جهان معاصر بود که توانست دیدگاه جامعه ایران را به دو مقوله حکومت دینی و نگاه به آینده تغییر دهد و گفتمانی را تحت عنوان گفتمان ...  بیشتر