نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

به نظر می رسد مهم ترین عنصر سیاست قدرت نرم چین، ابتکار کمربند و جاده باشد و چین به دنبال سرمایه گذاری مازاد سرمایه خود در احیای جاده باستانی ابریشم است.این مقاله نشان می‌دهد که دولت چین به طور فعال دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر قدرت نرم را برای طرح کمربند و جاده دنبال می‌کند و برای اثربخشی آن به منابع قدرت سخت متکی است. با تشدید همکاری‌های پنج‌گانه ابتکار کمربند و جاده در ایران، می‌توان گفت که قدرت نرم چین نیز در حال حرکت است که ممکن است ذهنیت غالب در ایران را در مورد کیفیت کالاها، خدمات و زیرساخت‌های ساخت چین به طرز قابل توجهی تغییر دهد.پیشرفت قابل توجه در پنج بعد همکاری ابتکار کمربند و جاده (یعنی هماهنگی سیاست، توسعه زیرساخت ها، تجارت و سرمایه گذاری، یکپارچگی مالی، و ارتباط مردم با مردم) در ایران بر افزایش خطرات و تعمیق وابستگی متقابل پیچیده در روابط چین و ایران تأکید می کند. این مقاله جایگاه ایران در ابتکار کمربند و جاده چین را در چارچوب وابستگی متقابل پیچیده بررسی می کند. فرضیه تحقیق این است که با توجه به قرار گرفتن ایران در لایه سوم همسایه گی چین در دو حوزه اقتصادی-تجاری و تامین امنیت مسیرهای مواصلاتی و ترانزیتی از جایگاه ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی ویژه ای برای ابتکار کمربند و جاده برخوردار است. این مقاله با استفاده از روش تبیینی به دنبال بررسی جایگاه ایران در ابتکار کمربند و جاده چین است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran's position in the Belt and Road Initiative as China's soft power policy

نویسندگان [English]

  • Ali Adami 1
  • ramin bakhshi 2

1 Faculty member

2 Allameh Tabatabai University, Department of International Relations  

چکیده [English]

It seems that the most important element of China's soft power policy is the Belt and Road Initiative, and China is seeking to invest its surplus capital in the revival of the ancient Silk Road. This article shows that the Chinese government actively pursues economic diplomacy based on soft power. It follows the Belt and Road Initiative and relies on hard power sources for its effectiveness. With the intensification of five Belt and Road Initiative cooperation in Iran, it can be said that China's soft power is also on the move, which may significantly change the prevailing mentality in Iran regarding the quality of Chinese-made goods, services and infrastructure. Remarkable progress. The Belt and Road Initiative's five dimensions of cooperation (i.e. policy coordination, infrastructure development, trade and investment, financial integration, and people-to-people communication) in Iran emphasize the increasing risks and deepening of complex interdependence in China-Iran relations. This article examines Iran's position in China's Belt and Road Initiative in the context of complex interdependence. The hypothesis of the research is that due to Iran's location in the third layer of China's neighbor in two economic-commercial areas and the security of transportation and transit routes, it has a special geopolitical, geoeconomic and geostrategic position for the Belt and Road Initiative. This article seeks to investigate Iran's position in China's Belt and Road Initiative using an explanatory method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Belt and Road Initiative
  • soft power
  • strategic partnership
  • China
  • Iran
  • complex interdependence