آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1130
تعداد پذیرش 159
تعداد عدم پذیرش 851

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 253
تعداد مشاهده مقاله 279585
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 79399
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
درصد پذیرش 14 %