آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1270
تعداد پذیرش 197
تعداد عدم پذیرش 930

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 291
تعداد مشاهده مقاله 326740
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 101986
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
درصد پذیرش 16 %