مقاله پژوهشی
حکمرانی سازمانی مبتنی بر رویکرد تکامل توأمان
حکمرانی سازمانی مبتنی بر رویکرد تکامل توأمان

فاطمه قربانپور؛ وحید آرایی؛ مهدی عبدالحمید

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 7-29

چکیده
  سازمان‌ها در جهانی پویا و سرشار از تعامل در حال رشد و تکامل می‌باشند که این امر رویکردهای تعاملی در بحث رشد و توسعه سازمان ها را ضروری می‌سازد، در واقع وجود حاکمیت سازمانی در سازمان های دولتی بسیار حیاتی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه سرمایه اجتماعی در بازتولید قدرت نرم رسانه ای صدا و سیمای ج.ا.ا در حوزه عملکرد دولت در دوران بحران همه گیری کرونا
جایگاه سرمایه اجتماعی در بازتولید قدرت نرم رسانه ای صدا و سیمای ج.ا.ا در حوزه عملکرد دولت در دوران بحران همه گیری کرونا

یوسف فصیحی؛ رضا اکبری نوری؛ پروین داداندیش

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 31-55

چکیده
  از مهمترین موضوعات دهه های اخیر که تحول شگرفی را در حوزه قدرت و اجزاء و عناصر قدرت و کاربست قدرت به وجود آورده است، قدرت نرم می‌باشد. با واکاوی و تعمق در ریشه های این موضوع به راحتی به ارتباط بین این قدرت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مولفه‌های افول قدرت نرم آمریکا
بررسی مولفه‌های افول قدرت نرم آمریکا

عباسعلی طالبی؛ هادی‌مراد پیری؛ محمدصادق جلالی راد

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 57-78

چکیده
  در قرن جدید اگر کشوری تنها برحفظ قدرت نظامی و اقتصادی خود که قدرت سخت نامیده می شود تکیه کند و نتواند بعد سوم قدرت یعنی جذابیت های فرهنگی، ارزش ها و نهادها را تقویت کند در رقابت با سایر بازیگران با تهدیدات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
راهبرد «میدان» و «دیپلماسی» در تفکر استراتژیک شهید سلیمانی به مثابه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
راهبرد «میدان» و «دیپلماسی» در تفکر استراتژیک شهید سلیمانی به مثابه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

مرتضی محمودوند؛ کیهان برزگر؛ ابراهیم متقی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 79-99

چکیده
  این پژوهش به بررسی راهبرد ترکیبی «میدان» و «دیپلماسی» در اندیشه استراتژیک شهید سپهبد قاسم سلیمانی به مثابه قدرت نرم در پیشبرد سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران می پردازد. پرسش اصلی نویسندگان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی راهبرد امنیتی و سیاسی ایران و چین با تاکید بر سند همکاری ۲۵ ساله به مثابه قدرت نرم
بررسی راهبرد امنیتی و سیاسی ایران و چین با تاکید بر سند همکاری ۲۵ ساله به مثابه قدرت نرم

علیرضا احدنژاد؛ سروش امیری؛ میرابراهیم صدیق

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 101-126

چکیده
  مفهوم قدرت نرم در پایان جنگ سرد برای بررسی نفوذ بین المللی از طریق ابزارهای غیر اجباری توسعه یافت. در سال‌های اخیر، زمینه تحقیقاتی رو به رشدی بر روی این مفهوم برای بررسی نقش دین و فرهنگ در سیاست خارجی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قدرت نرم و بازیگران غیردولتی
قدرت نرم و بازیگران غیردولتی

محمد زندی زیارانی؛ امیرهوشنگ میرکوشش

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 127-147

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی چگونگی استفاده بازیگران غیردولتی از قدرت نرم و نفوذ در عرصه بین‌المللی و درک انگیزه‌ها و استراتژی‌های آنها برای همکاری با دولت‌های ملی است. علاوه بر این، به دنبال تجزیه و تحلیل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قدرت نرم و بازدارندگی: مطالعه موردی توان موشکی ج.ا. ایران
قدرت نرم و بازدارندگی: مطالعه موردی توان موشکی ج.ا. ایران

جواد علی پور؛ محمد میرزاجانی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1402

چکیده
  در تقابل بین ایران و ایالات متحده آمریکا، جلوگیری از توسعه توان نظامی، سیاسی و اقتصادی ایران یکی از چالش های مهم سیاست خارجی آمریکا است. یکی از موضوعات بحث برانگیز این تقابل، بازدارندگی قدرت موشکی ایران ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شناسایی کارکردهای قدرت نرم در قدرت‌افکنی
شناسایی کارکردهای قدرت نرم در قدرت‌افکنی

محمود عسگری؛ حسن شهباز

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1402

چکیده
  قدرت نرم از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که لازمه حیات هر نظام سیاسی در شرایط کنونی جهانی است. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف شناخت و درک صحیح مهم‌ترین کارکردهای نرم قدرت در قدرت‌افکنی انجام شده است؛ به‌‌گونه‌ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عارضه‌یابی سازمانی انجمن‌های علمی‌دانشجویی، به مثابه سنگر قدرت نرم در دانشگاه‌ها؛ مطالعه موردی: دانشگاه گناباد
عارضه‌یابی سازمانی انجمن‌های علمی‌دانشجویی، به مثابه سنگر قدرت نرم در دانشگاه‌ها؛ مطالعه موردی: دانشگاه گناباد

امیرحسین اخروی؛ مهسا کریمی ابرده

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1402

چکیده
  قدرت نرم شامل شکل دادن به ترجیحات دیگران از طریق جذابیت و جذب است. دانشگاه‌ها، در صحنه بین‌المللی از مؤلفه‌های مهم در جذب اذهان و ایجاد قدرت نرم به شمار می‌رود. انجمن‌های علمی‌دانشجویی، نهادهای مهمی‌هستند ...  بیشتر