نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

دولت‌های مدرن دارای جامعه و همین طور سازوکارهای پیچیده هستند. این جوامع با تصمیمات آنی، بسیط و بدون جامع‌نگری قابل اداره نیستند. رسانه و شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از ارکان جامعه مدرن، نقش بسزایی در خط مشی‌گذاری عمومی بهینه و کارآمد دارد. تأثیر و نحوه پیوند رسانه و خط مشی گذاری عمومی در عصر حاضر یکی از موضوعات جدید در حیطه مطالعات علم سیاستگذاری عمومی است. در مقاله حاضر تاثیر رسانه های همگانی بعنوان بازیگران نرم بر خط مشی گذاری عمومی با استفاده از روش کتابخانه‌ای بررسی شد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که رسانه کارکرد دوجهی مثبت و منفی در سیاستگذاری‌ها ایفاء می‌کند. وجه مثبت بسترسازی و پیوند افکار عمومی با دولت و اقناع سازی اکثریت مردم برای افزایش احتمال موفقیت سیاست‌ها وجه منفی آن مخصوصا با گسترش شبکه‌های اجتماعی، رونق پوپولیسم و ارائه اطلاعات غلط به جامعه و در نهایت ایجاد موانع اجتماعی در مقابل برخی سیاست‌ها و مانع تراشی برای اصلاحات اساسی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the role of mass media in public policy as soft power

نویسنده [English]

  • Seyyed Mahmood Eslami

IAUCTB

چکیده [English]

Modern governments have complex societies and mechanisms. These societies cannot be managed with immediate, simple and comprehensive decisions. As one of the pillars of modern society, media and social networks play a significant role in optimal and efficient public policy. The influence and manner of connecting media and public policy is one of the new topics in the field of public policy studies. In this article, the impact of mass media as soft actors on public policy was investigated using the library method. The results of this study show that the media plays a positive and negative dual role in policy making. The positive side of establishing and linking public opinion with the government and persuading the majority of people to increase the probability of success of policies, its negative side, especially with the expansion of social networks, the boom of populism and providing false information to the society, and finally creating social barriers against some policies and creating obstacles for The reforms are fundamental.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • communication
  • public policy
  • public opinion
  • soft power