نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

قدرت هوشمند ترکیب هدفمند و هوشمندانه قدرت سخت (زور و اجبار) و نرم (اقناع و جذابیت) اسـت که بهره‌گیری از آن منجر به ارتقای توانایی‌های یک کشور در سیاست خارجی و کسب منافع ملی با صرف هزینه و زمان کمتر است. این مسئله موجب شده است تا دولت‌ها تلاش کنند تا از ترکیب منابع نرم و سخت خود با توجه به شرایط مختلف به گونه‌های مختلفی استفاده کنند. با در نظر گرفتن تحولات پیرامونی کشور ایران در غرب آسیا و پیوند خوردن منافع ملی ایران با این تحولات این سؤال مطرح می‌شود که چگونه جمهوری اسلامی ایران در تحقق اهداف و منافع خود از قدرت هوشمند استفاده کرده است؟ یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی-تبیینی گردآوری‌شده نشان می‌دهد که ایران نسبت به تحولات محیط پیرامونی در غرب آسیا ازجمله در کشور سوریه منفعل نبوده و در راستای تحقق اهداف خود در جهت دست‌یابی به نفوذ و مقابله با تهدیدات روزافزون از قدرت هوشمند (قدرت نرم و قدرت سخت) استفاده کرده است به‌طوری‌که در بعد سخت حضور جهادی ایران در سوریه حضور نظامی برای حفظ توازن قوا تقویت امنیت سوریه حضور نیروهای محور مقاومت در سوریه و در بعد نرم تأکید بر رویه دمکراتیک برای حل بحران، مخالفت با تجزیه‌طلبی سوریه، جلب حمایت کشورهای دیگر از سوریه بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Smart power strategies of the Islamic Republic of Iran in the Syrian crisis

نویسندگان [English]

  • AMIRALI KETABI 1
  • ehsan jafari far 2

1 Assistant Professor, Faculty of Theology and Religions, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 qom cityCentral

چکیده [English]

Smart power is a purposeful and intelligent combination of hard (coercion and coercion) and soft (persuasion and attraction) power, the use of which leads to improving the capabilities of a country in foreign policy and obtaining national interests with less cost and time. This problem has caused governments to try to use the combination of their soft and hard resources in different ways according to different conditions. Taking into account the surrounding developments of Iran in West Asia and the connection of Iran's national interests with these developments, the question arises as to how the Islamic Republic of Iran has used intelligent power in realizing its goals and interests. The findings of this research, which were collected in a descriptive-explanatory method, show that it can be said that Iran was not passive to the developments in the surrounding environment in West Asia, including in Syria, but in line with the realization of its goals in order to gain influence and deal with the increasing threats of power. Houshmand (soft power and hard power) has been used so that in the hard dimension of Iran's jihadist presence in Syria, the military presence to maintain the balance of power and strengthen the security of Syria, the presence of resistance forces in Syria, and in the soft dimension, emphasizing the democratic procedure to solve the crisis, opposition to separatism. Syria has been attracting the support of other countries to Syria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Power"
  • Syria Crisis"
  • Hard Power"
  • Soft Power"
  • "
  • West Asia"