نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق،واحد ورامین- پیشوا،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 گروه معارف،واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

یکی از ویژگی های برجسته قیام 15 خرداد 1342 ماهیت دینی،مردمی و خودجوش آن بود که باعث خروش و زمینه حرکت آحاد ملت و موجب پیروزی انقلاب اسلامی ایران گردید.مرجعیت امام خمینی(ره) عامل وحدت و تحرک مردم در این قیام تلقی می گردد. در اندیشه ها و تفکر حضرت امام خمینی(ره)، تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام اسلام جایگاه خاصی داشت که تاثیرات عمیقی بر ساختار سیاسی - اجتماعی و فکری - فرهنگی ایران گذاشت. قیام پانزده خرداد، آخرین زنجیره تحول، قبل از وقوع انقلاب اسلامی است که تاکید مکرر امام خمینی(ره) بر آن، مطالعه و بررسی آن را ضروری تر می سازد. در پژوهش حاضر تلاش شده به این سئوال پاسخ داده شود که شاخصه های قدرت نرم قیام 15 خرداد 1342 با تاکید بر اندیشه امام خمینی(ره) چیست ؟ پژوهش حاضر توسعه ای-کاربردی بوده و بر حسب ضرورت از روش های اسنادی وتحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که شاخصه های قدرت نرم قیام پانزده خرداد با تاکید بر اندیشه امام خمینی(ره)عبارتند از روحیه خودباوری و امید به آینده، دشمن ستیزی،معنویت گرایی ،ولایتمداری و استقلال سیاسی می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the characteristics of the soft power uprising of khordad 15, 1342 with an emphasis on the thought of Imam Khomeini (RA)

نویسندگان [English]

  • mohammad Bidgoli 1
  • asghar rajabi dehborzoei 2

1 Department of Law, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Education, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the prominent features of the 15 Khordad 1342 uprising was its religious, popular and spontaneous nature. which caused the uproar and grounds for the movement of the people of the nation and the victory of the Islamic Revolution of Iran. In the thoughts and thinking of Hazrat Imam Khomeini (RA), the establishment of the Islamic government and the implementation of Islamic rules had a special place that had a deep impact on the political-social and intellectual-cultural structure of Iran. The 15th of Khordad uprising is the last chain of transformation before the Islamic revolution, which Imam Khomeini's repeated emphasis on it makes its study and investigation more necessary. In the present research, an attempt has been made to answer this question, what are the soft power indicators of the uprising of 15 Khordad 1342, emphasizing the thought of Imam Khomeini (RA)? The current research is an e-applied development and documentary methods and qualitative content analysis have been used as necessary. The findings of this research indicate that the indicators of the soft power of Khordad 15 Uprising with emphasis on the thought of Imam Khomeini (RA) are the spirit of self-belief and hope for the future, anti-enemy, spiritualism, provincialism and political independence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini (RA)
  • spirit of self-belief
  • 15 Khordad uprising
  • soft power
  • governorship