هزینه‌های بررسی اولیه و پذیرش نهایی مقاله‌ها در فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم:
 هزینه‌های بررسی اولیه و پذیرش نهایی مقاله‌ها در فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم:  از تاریخ  20 خرداد  1400 در هیات تحریریه مقرر شد که برای هر مقاله جهت انجام مراحل داوری مبلغ 1.000.000 ریال و پس از تایید مقاله، مبلغ 3.000.000 ریال دیگر برای چاپ مقاله از نویسندگان محترم دریافت ‌شود. در صورتی که  مقاله از سوی داوران محترم «غیرقابل پذیرش» اعلام شود، مبلغ 1.000.000 ریال اولیه به مولف بازگردانده نمی‌شود. شماره حساب: 57800133209    به نام: سازمان بسیج اساتید (ودجا) نزد بانک سپه شناسه شبا: IR890150000000057800133209 از نویسنده مسئول مکاتبات خواهشمند است پس از واریز ...

مطالعه بیشتر

تماس با نشریه از طریق شماره تماس 02166975605 امکانپذیر است .
تماس با نشریه از طریق شماره تماس  02166975605 امکانپذیر است .

مطالعه بیشتر