مقاله پژوهشی
سیاست قدرت هوشمند (نرم و سخت) روسیه در سوریه، با تأکید بر مقابله با ترکیه 2023-2011
سیاست قدرت هوشمند (نرم و سخت) روسیه در سوریه، با تأکید بر مقابله با ترکیه 2023-2011

احسان جعفری فر؛ حبیب اله ابوالحسن شیرازی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 9-34

چکیده
  بحران داخلی سوریه در سال 2011 آغاز شد ولی با مداخله بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به یکی پیچیده‌ترین بحران‌های بین‌المللی تبدیل شد. روسیه و آمریکا از بازیگران فرامنطقه‌ای و ترکیه، ایران، عربستان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی چگونگی اعمال حاکمیت بر قلمرو سایبری ملی به مثابه قدرت نرم در پرتو حقوق بین‌الملل
بررسی چگونگی اعمال حاکمیت بر قلمرو سایبری ملی به مثابه قدرت نرم در پرتو حقوق بین‌الملل

سید حسین علوی؛ محمدرضا حسینی؛ مهراب رامک

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 35-54

چکیده
  هم اکنون به طور گسترده ای پذیرفته شده است که اعمال حاکمیت بر فضای سایبر ملی باید از جنبه‌های سخت تا جنبه های نرم این فضا را پوشش دهد. امروزه جنبه های سخت اعمال حاکمیت بر فضای سایبر ملی با استفاده حداکثری ...  بیشتر