نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

با ظهور تکنولوژی‌های مدرن و پیچیده‌تر شدن جوامع انسانی و نقش رسانه‌ها در مناسبات جهانی، قدرت نیز ماهیت متفاوتی به خود گرفته است. قدرت سخت، بدون پشتیبانی قدرت نرم و بالعکس، قادر به حفظ برتری خود نیست. ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین امپراطوری‌های نظامی و رسانه‌ای تاریخ جهان، در طی دو دهه اخیر با استفاده از ابزار رسانه توانسته تغییرات ژئوپلیتیکی اساسی در خاورمیانه ایجاد کند. راه‌اندازی جنگ‌های همه جانبه علیه افغانستان و عراق و جهت دادن به رخدادها و تحولات جهان عرب، همگی در همراهی قدرت نرم و به ویژه رسانه‌ها میسر شد. از این رو، نگارندگان در این جستار، در پی پاسخ به این سوال بودند که «قدرت نرم ایالات متحده آمریکا از رهگذر بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و تأثیرگذاری و جهت ‌دهی بر افکار عمومی، چگونه بر معادلات ژئوپلیتیکی خاورمیانه نافذ و مؤثر واقع شده است؟». درون‌دادهای مورد نیاز پژوهش به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده و در سپهر نظریه قدرت نرم، روش‌شناسی حاکم بر متن از ماهیتی توصیفی- تحلیلی برخوردار است. یافته‌های پژوهش گویای این است که ایالات متحده آمریکا، حتی قدرت نرم خود را مرهون رسانه‌ای است که خود جزئی از عناصر قدرت نرم است. به عبارتی دیگر می‌توان چنین استدلال کرد که بدون رسانه، آمریکا بخش اعظمی از توان قدرت‌سازی سخت و نرم خود را از دست می‌دهد؛ این در حالی است که حتی شاخص‌های محاسبه قدرت نرم بیشتر از گذرگاهی می‌گذرند که رسانه‌های آمریکایی یا بر آنها مسلط هستند یا به آنها شکل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Soft power of media; American hard tools for geopolitical changes in the Middle East

نویسندگان [English]

  • Hassan Yaghoubnia 1
  • Afshin Mottaghi 2
  • maryam takrosta 3

1 Faculty of Humanities, Meybod University, Iran

2 Kharazmi University

3 kharazmi University

چکیده [English]

With the emergence of modern technologies, as well as the more complex human societies and the role of the media in global relations, power has acquired different characteristics. Hard power, without the support of soft power, and soft power, without the support of hard power, cannot maintain their superiority. The United States of America, as one of the largest military and media empires in the history of the world, has been able to create fundamental geopolitical changes in the Middle East through media tools during the last two decades. It was possible to launch all-out wars against Afghanistan and Iraq and guide the events and developments of the Arab world with the help of soft power and especially the media. Therefore, the authors in this article were looking for an answer to the question of “how the United States of America, using the soft power of the mass media and guiding public opinion, has been influential in the geopolitical equations of the Middle East?” The data required for the research was collected by the library method and the research method is descriptive-analytical in line with the theory of soft power. The findings of the research show that a large part of America's soft power is caused by the media. So that without the media, America's soft power will fall. At the same time, the soft power calculation indicators pass through a passage that the American media dominates or shapes them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media
  • United States of America
  • soft power
  • Middle East