نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد بین‌المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ آغاز هژمونی گفتمانی جدید در قالب دین در جهان معاصر بود که توانست دیدگاه جامعه ایران را به دو مقوله حکومت دینی و نگاه به آینده تغییر دهد و گفتمانی را تحت عنوان گفتمان انقلاب اسلامی جایگزین گفتمان‌های گذشته نماید. این گفتمان، حرکتی نو به‌سمت تمدن نوین اسلامی افقی جدید نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشور‌های اسلامی و درعرصه بین‌الملل به‌وجود آورد.لیکن گفتمان انقلاب اسلامی در این راه همواره با خرده گفتمان‌هایی در درون خود مواجه بود که بر سرعت این حرکت تأثیر مستقیم داشته اند لذا این ضرورت همواره وجود داشته که در راه نیل به تمدن اسلامی باید خرده گفتمانی به عنوان عامل شتاب دهنده درون گفتمان انقلاب اسلامی شکل بگیرد که به نظر می‌‌رسد این ویژگی در گفتمان مقاومت وجود دارد. لذا سوال اصلی اینجاست که این گفتمان باید دارای چه خصوصیاتی باشد تا بتواند نظام اسلامی را به سمت تمدن نوین اسلامی با سرعت هرچه بیشترسوق دهد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف و تاکیدات مقام معظم رهبری بر مقوله اهمیت گفتمان سازی بارداختن به ویژگی‌های گفتمان مقاومت قصد دارد گفتمان مذکور را از ضروریات نیل به تمدن نوین اسلامی معرفی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The need to form a discourse of resistance on the way to achieving Islamic civilization from the perspective of Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

  • said mojtaba hosseini 1
  • Hamed Ameri Golestani 2
  • Bahram Yousefi 2
  • Fereydoun Akbarzadeh 2

1 Department of Political Sciences, Khorramshahr, International Branch, Islamic Azad University. Khorramshahr, Iran.

2 Department of Political Sciences, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The victory of the Islamic Revolution of Iran in 1978 was the beginning of the hegemony of a new discourse in the form of religion in the contemporary world, which was able to change the view of Iranian society into two categories of religious government and look to the future. This discourse created a new movement towards the new Islamic civilization, a new horizontal horizon not only in Iran but also in most Islamic countries and in the international arena. Therefore, it has always been necessary that in order to achieve Islamic civilization, a sub-discourse should be formed as an accelerating factor within the discourse of the Islamic Revolution, which seems to be present in the discourse of resistance. Therefore, the main question is what characteristics this discourse should have in order to push the Islamic system towards the new Islamic civilization as quickly as possible. This article intends to introduce the mentioned discourse as one of the necessities of achieving a new Islamic civilization by using the method of Laclau and Moff discourse analysis method and the Supreme Leader's emphasis on the importance of discourse-building on the characteristics of resistance discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse of Resistance
  • Civilization
  • Modern Islamic Civilization
  • Discourse Analysis
  • Islamic Republic of Iran
  • Ayatollah Khamenei