نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

قدرت نرم شامل شکل دادن به ترجیحات دیگران از طریق جذابیت و جذب است. دانشگاه‌ها، در صحنه بین‌المللی از مؤلفه‌های مهم در جذب اذهان و ایجاد قدرت نرم به شمار می‌رود. انجمن‌های علمی‌دانشجویی، نهادهای مهمی‌هستند که باهدف تقویت نشاط علمی‌در میان دانشجویان و حمایت از هسته‌های پژوهشی تشکیل شده‌اند؛ اما برخی از انجمن‌ها، در این راه توفیق چندانی نداشته‌اند. این تحقیق با هدف عارضه‌یابی فعالیت انجمن‌های علمی‌ در دانشگاه‌ها، شناسایی و حذف علل ریشه‌ای، انجام شده‌است. در این پژوهش به عنوان مطالعه موردی، برای شناسایی چالش‌های انجمن‌های علمی‌و علل ریشه‌ای آن‌ها، یک جلسه نگارش فکری براساس روش تحلیل تضاد ریشه‌ای، با حضور تیم خبرگان شش نفره از دانشگاه گناباد برگزار شد. پس از جمع‌بندی، نمودار RCA+ ترسیم و علل ریشه‌ای مشکلات انجمن‌های علمی‌در سه حوزه 1) ارتباطات، هماهنگی و مشارکت 2) سازماندهی و برنامه‌ریزی، و 3) کیفیت شناسایی گردید. پس از اولویت‌بندی علل ریشه‌ای با استفاده از روش IPA-FGAHP و تحلیل سناریوهای بهبود در ماتریس شکاف موزون-توانمندی، علل ریشه‌ای اولویت‌دار شناسایی و برای رفع آنها، با استفاده از رویکرد TRIZ، راهکارهایی پیشنهاد گردید.از مهم ترین علت‌های ریشه‌ای، می‌توان به نقص در آیین‌نامه‌ انجمن‌ها، رأی‌دهی بدون شناخت کافی، عدم اهتمام و راهنمایی کافی مسئولان گروه و دانشگاه ‌را نام‌برد. راهکارهایی برای کاهش ‌آسیب‌زائی علل ریشه‌ای پیشنهاد گردید؛ که به‌عنوان نمونه، می‌توان به بازبینی در آیین‌نامه انجمن‌ها، تغییر ماهیت فضاهای موجود به اتاق انجمن اشاره کرد. همچنین درنهایت دانشگاه می‌تواند از برون‌سپاری‌های ارزان قیمت برای انجام برخی‌فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ها استفاده کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational pathology in academic associations, as a bastion of soft power in universities; Case study: Gonabad University

نویسندگان [English]

  • Amirhosein Okhravi 1
  • Mahsa karimi Abrade 2

1 Assistant Professor, Department of Management, University of Gonabad. Gonabad. Iran

2 Master student of industrial management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, iran

چکیده [English]

Soft power involves shaping the preferences of others through attraction and attraction. Universities, in the international scene, are important components in attracting and creating the power of software. Scientific student associations are important institutions with their help, scientific boosters among students and support of research cores are formed. But some associations have not been very successful in this way. This research has been done with the aim of finding complications in the activity of scientific associations in universities, identifying and eliminating the root causes. In this research, as a case study, to identify the challenges of scientific associations and their root causes, an intellectual writing session was held based on the root conflict analysis method, with the presence of a team of six experts from University of Gonabad. After prioritizing the root causes using the IPA-FGAHP method and analyzing the improvement scenarios in the balance-ability gap matrix, priority root causes were identified and solutions were proposed to solve them using the TRIZ approach. Among the most important root causes, we can He mentioned the defects in the bylaws of the associations, voting without sufficient recognition, lack of attention and guidance of the department and university officials. Solutions to reduce the damage of root causes were suggested; As an example, we can refer to the review of the bylaws of the associations, changing the nature of the existing spaces to the association room. Finally, the university can use low-cost outsourcing to perform some activities related to programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soft power
  • scientific research association
  • radical conflict analysis
  • Organizational pathology
  • improvement scenario
  • RCA+