نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

اساسی‌ترین جنبه بررسی و تبیین دیدگاه صاحب نظران نظامی غرب در باب جنگ‌های آینده نه تنها جنگ های فیزیکی با ادوات انفجاری نیست بلکه مبتنی بر ادوات بدون وزن است که می تواند قدرت مقابله را برای کشور ایران افزایش دهد. یکی از این جنگ‌ها، جنگ الکترونیک و مباحث پیرامون آن از جمله کدگذاری و تحلیل الکترومغناطیسی به عنوان جنگی نوین در عرصه بین‌المللی است. جنگ الکترونیک یعنی هر عملی است که شامل استفاده از طیف الکترومغناطیسی یا انرژی هدایت شده برای کنترل طیف، حمله به دشمن یا جلوگیری از حمله دشمن است. اصولا در این نوع جنگ دو هدف دنبال می‌شود اول به هم ریختن سیستم‌های الکترونیکی حریف و دوم استخراج داده و نفوذ به کانالهای رادیویی است. جنگ الکترونیک را می‌توان از طریق هوا، دریا، زمین، یا فضا توسط سیستم‌های سرنشین دار و بدون سرنشین استفاده کرد و می‌تواند انسان، ارتباطات، رادار یا دارایی‌های دیگر (نظامی و غیرنظامی) را هدف قرار دهد. در این مقاله سعی شده است یکی از روش‌های مقابله با حملات مبتنی بر جنگ الکترونیک با رویکرد مقاوم کردن سامانه‌های زیر ساخت کشور از جمله نیروگاههای تولید برق، سامانه های پدافندی و استراتژیک کشور با مقاوم سازی سامانه‌های رمز نگاری تبیین کرد. مشکل اصلی در مدیریت زیرساختهای کشور عدم وجود ارتباط با مراکز دیگری با استفاده ازخطوط ایمن غیر بیسیم یا نوری است. لذا پروسه جنگ رادیویی به خاطر وجود کانالهای رادیویی بسیار کاراتر است. که شامل ارتباطات رادیویی، ایجاد اختلال در ارتباطات رادیویی دشمن و شنود(استراق سمع) گفتگوهای دشمن است. در این مقاله سعی شده است ارتباط موجود بین زیرساختها را به طوری ایمن کرد که حتی در صورت نفوذ دشمن به کانالهای جانبی نتوانند به محتوی اصلی داده‌ها دسترسی پیدا کنند. نتایج شبیه سازی‌های استقامت بالای 99.7 درصد در الگوریتم AES 256 را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining and explaining electronic warfare and strategies to deal with it (a case study of encryption systems in the country's infrastructure)

نویسنده [English]

  • Seyyed hamidreza mousavi

Assistant Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

The most fundamental aspect of examining and explaining the views of Western military experts regarding future wars is not only physical wars with explosive devices, but based on weightless devices that can increase the power of confrontation for the country of Iran. One of the wars is electronic warfare and its surrounding topics including electromagnetic coding and analysis as a new war in the international arena. Electronic warfare is any action that involves the use of the electromagnetic spectrum or directed energy to control the spectrum, attack the enemy, or prevent an enemy attack. Electronic warfare can be used from air, sea, land, or space by manned and unmanned systems and can target humans, communications, radar, or other assets (military and civilian). In this article, it has been tried to explain one of the methods of dealing with attacks based on electronic warfare with the approach of strengthening the country's infrastructure systems, including power plants, defense and strategic systems of the country by strengthening encryption systems. The main problem in managing the country's infrastructure is the lack of communication with other centers using non-wireless or optical secure lines. Therefore, the process of radio warfare is much more efficient due to the existence of radio channels. which includes radio communications, disrupting the enemy's radio communications and eavesdropping on the enemy's conversations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryptography
  • electronic warfare
  • infrastructure
  • modern warfare