مقاله پژوهشی
انقلاب اسلامی ایران و ارائه مدل مفهومی قدرت نرم اسلامی- ایرانی
انقلاب اسلامی ایران و ارائه مدل مفهومی قدرت نرم اسلامی- ایرانی

مجید عباسی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1401

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عظیمی در زمینه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران و تأثیرات شگرفی در سطح بین المللی و بویژه جهان اسلام داشته و باعث تجدید حیات اسلام یا به عبارت بهتر احیای فرهنگ و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تاثیر اندیشه مهدویت به عنوان مؤلفه قدرت نرم در وحدت جهان اسلام
تاثیر اندیشه مهدویت به عنوان مؤلفه قدرت نرم در وحدت جهان اسلام

مهدی محمدزاده بنی طرفی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1401

چکیده
  وحدت اسلامی از نوع مطلوب و ثمر بخش آن، یعنی اهتمام برای رسیدن به نوعی یگانگی در منافع و اهداف و تقریب در باور های دینی، از سوی کسانی که مشترکات بسیاری در باورهای اسلامی دارند، یکی از مهمترین آن ها اندیشه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش «مصلحت سیاسی» در افزایش قدرت نرم برای بازدارندگی سیاسی و امنیتی
نقش «مصلحت سیاسی» در افزایش قدرت نرم برای بازدارندگی سیاسی و امنیتی "با تأکید بر اندیشه امام خمینی (ره)"

محسن خاکی؛ نوراله قیصری؛ علیرضا خسروی؛ ابراهیم متقی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1401

چکیده
  از منظر امام خمینی، مصلحت سیاسی و حکم حکومتی برآمده از آن از ریاست الهیه مفوضه به پیامبر اسلام و اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط ناشی می شود و غایت مصلحت سیاسی در جمهوری اسلامی «حفظ جمهوری اسلامی» ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی تجربه زیسته مدیران تربیت معلم براساس توصیه های بیانیه گام دوم درراستای افزایش قدرت نرم
واکاوی تجربه زیسته مدیران تربیت معلم براساس توصیه های بیانیه گام دوم درراستای افزایش قدرت نرم

معصومه مقیمی فیروز آباد

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1401

چکیده
  درنقطه عطف انقلاب اسلامی ایران، رهبرحکیم انقلاب با صدور بیانیه گام دوم، چشم انداز آینده مطلوب را ترسیم نموده‌اند که از جمله مقولات محوری برای تحقق آن تجربه اندوزی از گذشته جهت برداشتن گام‌های استواردرآینده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شناسایی تهدیدات رسانه ای ماهواره های تلویزیونی و راهکارهای مقابله با آن
شناسایی تهدیدات رسانه ای ماهواره های تلویزیونی و راهکارهای مقابله با آن

مریم وطن خواه؛ سید رضا نقیب السادات

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1401

چکیده
  شبکه‌های ماهواره‌ای یکی از منابع قدرت نرم و بخش مهمی از زیربناهای ارتباطی دنیا هستند. گسترش ارتباطات و تبادل فرهنگ از طریق ماهواره‌ها، ورود ارزش‌های جدید و به‌تبع آن رفتارهای جدید را به دنبال دارد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین تروریسم رسانه‌ای با تمرکز بر بهره‌گیری گروه داعش از شبکه‌های اجتماعی (توئیتر و فیس‌بوک) با رویکرد فراترکیب
تبیین تروریسم رسانه‌ای با تمرکز بر بهره‌گیری گروه داعش از شبکه‌های اجتماعی (توئیتر و فیس‌بوک) با رویکرد فراترکیب

حسین اسمعیلی؛ احتشام رشیدی؛ ابوالفضل دانایی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1401

چکیده
  تروریسم رسانه‌ای، گونه‌ای نوظهور از تروریسم است که از طریق گفتمان‌سازی، عملیات روانی و جذب نیرو، نسبت به نفوذ، جلب حمایت و مشارکت گروه‌های مختلف اقدام کرده و با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خاصّه توئیتر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قدرت نرم و سیاست خارجی ایران در قبال تحولات کشور سوریه از 2011 تا 2022
قدرت نرم و سیاست خارجی ایران در قبال تحولات کشور سوریه از 2011 تا 2022

علی جدیدی؛ سید محمدرضا موسوی؛ وحید صالحی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1401

چکیده
  در عرصه جدید سیاست بین الملل، یکی از ابزارهایی که واحدهای سیاسی به منظور دستیابی به اهداف و منافع ملی و راهبردی خود به کار می گیرند قدرت نرم است. در سال های اخیر با توجه به اهمیت قدرت نرم در دستیابی به اهداف ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بکارگیری قدرت نرم علیه حاکمیت دولتها از طریق جریان آزاد اطلاعات
بکارگیری قدرت نرم علیه حاکمیت دولتها از طریق جریان آزاد اطلاعات

مسعود مظاهری؛ سهراب صلاحی؛ مریم مرادی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1401

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی بکارگیری قدرت نرم و ابزارهای آن مانند رسانه ها از طریق آزادی اطلاعات علیه حاکمیت دولت‌ها می پردازد. در این فرایند شاهد بکارگیری ابزارهای نوین رسانه‌ای و ایجاد جنگ نرم توسط برخی از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شاخص‌های سنجش عملکرد قدرت نرم حکومت‌ها در مدیریت سیاسی فضا (از دیدگاه جغرافیای سیاسی)
شاخص‌های سنجش عملکرد قدرت نرم حکومت‌ها در مدیریت سیاسی فضا (از دیدگاه جغرافیای سیاسی)

عهدیه آتشی؛ محمدرضا حافظ نیا؛ ابراهیم رومینا؛ علی اصغر پورعزت

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 205-233

چکیده
  سطح تأثیرگذاری عملکرد قدرت نرم یک سیستم کلان سیاسی، بر مدیریت سیاسی فضاهای جغرافیایی آن امری انکارناپذیر است؛ چرا که قدرت نرم یک سیستم سیاسی (حکومت) به عنوان سیستم عامل و مغز اداره فضای سرزمینی یک کشور، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
راهکارهای مقابله با جنگ نرم در اشعار احمد مطر بر اساس نظریه کنش گفتار جان سرل
راهکارهای مقابله با جنگ نرم در اشعار احمد مطر بر اساس نظریه کنش گفتار جان سرل

جواد خانلری؛ سعدی سعدی؛ پریسا کاظمی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1401

چکیده
  احمد مطر، شاعر انقلابی‌سُرا و بی‌پروای معاصر در برابر ظلم و ستم حاکمان مستبد و ظالم عراق با اشعار پرطمطراق و انقلابی خویش سعی در جلب توجه جامعه وقت در جهت مقابله با حکم جائر وقت دارد. نه شعری می‌گوید ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سیاست خارجی دولت های هفتم و هشتم در پرتو گفتمان شرق شناسی
سیاست خارجی دولت های هفتم و هشتم در پرتو گفتمان شرق شناسی

رضا عباسی؛ مجتبی زارعی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1401

چکیده
  در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، از منظر نحوه تعامل ساختار-کارگزار شاهد رویکرد ساختار گرایی در سیاست خارجی ایران هستیم. چرا که اگرچه خاتمی منتقد برخی شرایط ناعادالنه حاکم بر سیستم بین الملل بود، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شناسایی آثار مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت ها با تکیه بر نقش میانجی استراتژی های تجاری به عنوان دیپلماسی اقتصادی به مثابه جنگ نرم
شناسایی آثار مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت ها با تکیه بر نقش میانجی استراتژی های تجاری به عنوان دیپلماسی اقتصادی به مثابه جنگ نرم

مهدی خومرتضائی؛ هاشم کارگر

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 7-32

چکیده
  یکی از سخت‌ترین چالش‌های پیش روی مدیران و محققان، اطلاعات کم در مورد چگونگی سازمان دهی همسویی مدیریت منابع انسانی و استراتژی‌های تجاری برای بهبود عملکرد شرکت‌ها است و بدون در نظر گرفتن جهت‌گیری‌های ...  بیشتر