نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، واحد انار، دانشگاه آزاد اسلامی، انار، ایران

2 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانش آموخته دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

در عرصه جدید سیاست بین الملل، یکی از ابزارهایی که واحدهای سیاسی به منظور دستیابی به اهداف و منافع ملی و راهبردی خود به کار می گیرند قدرت نرم است. در سال های اخیر با توجه به اهمیت قدرت نرم در دستیابی به اهداف ملی جمهوری اسلامی ایران سعی در افزایش و بهره وری بیشتر، از ظرفیت های قدرت نرم خود در راستای اهداف استراتژیک خود در تحولات کشور سوریه نموده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران منطقه‌ای که نمی توانست به تحولات سوریه بی تفاوت بماند از راهبرد نرم ویژه ای برای اثرگذاری بر این تحولات استفاده کرده است. تحقیق پیش رو با طرح این سوال که در سیاست خارجی ایران در قبال تحولات سوریه، قدرت نرم چه جایگاهی داشته است این فرضیه را مطرح نموده است که مؤلفه سیاست خارجی در قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر امنیت محوری و نقش مردم در تعیین حاکمیت تأثیر بیشتری بر تحولات کشور سوریه داشته است. با وقوع انقلاب اسلامی ایران و شکل گیری جمهوری اسلامی مناسبات ایران و سوریه وارد مرحله نوینی شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیلی و توصیفی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran's soft power and foreign policy regarding the developments in Syria from 2011 to 2022

نویسندگان [English]

  • ali jadidi 1
  • mohammadreza mousavi 2
  • vahid salehi 3

1 Assistant Professor of Political Science, Pomegranate Branch, Islamic Azad University, Anar, Iran

2 ed

3 a

چکیده [English]

In the new arena of international politics, one of the tools that political units use to achieve their national and strategic goals and interests is soft power. In recent years, due to the importance of soft power in achieving the national goals of the Islamic Republic of Iran, it has tried to increase and increase the efficiency of its soft power capacities in line with its strategic goals in the developments of Syria. The Islamic Republic of Iran, as one of the actors in the region that could not remain indifferent to the developments in Syria, has used a special soft strategy to influence these developments. By raising the question of what position soft power has had in Iran's foreign policy in relation to the developments in Syria, the upcoming research has proposed the hypothesis that the foreign policy component in the soft power of the Islamic Republic of Iran with an emphasis on central security and the role of the people in determining sovereignty It has had a greater impact on the developments in Syria. With the occurrence of the Islamic revolution in Iran and the formation of the Islamic Republic, relations between Iran and Syria have entered a new phase. The method used in this research is analytical and descriptive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran'
  • s foreign policy
  • soft power
  • developments in Syria
  • the Middle East region