نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

تروریسم رسانه‌ای، گونه‌ای نوظهور از تروریسم است که از طریق گفتمان‌سازی، عملیات روانی و جذب نیرو، نسبت به نفوذ، جلب حمایت و مشارکت گروه‌های مختلف اقدام کرده و با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خاصّه توئیتر و فیس‌بوک به استفادة جنون‌آمیز از فضای مجازی، ایجاد هراس جمعی و رعب و وحشت اقدام می‌کنند. هدف پژوهش روی تبیین تروریسم رسانه‌ای گروه داعش در فضای شبکه‌های اجتماعی با رویکرد فراترکیب متمرکز است. 135 پژوهش در پایگاه‌‌های علمی Emerald، Wiley، Science Direct، SID، Sage، Google Scholar، Springer، Taylor & Francis Group، Magiran، Iran.doc و Noormags به عنوان نمونة اولیه در بازة زمانی سال‌‌های 2010 تا 2020 وارسی شدند. پس از غربال‌گری، 36 مطالعه به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و نتایج با استفاده از نرم‌افزار اطلس‌تی‌آی با هم ترکیب شدند. نتایج فراترکیب به شناسایی 6 مقوله اصلی، 25 مفهوم و 129 شاخص منتهی شد که مداخلات خارجی و منطقه‌ای، تنش‌های قومی و حمایت‌‌های منطقه‌‌ای و فرامنطقه‌‌ای، تبلیغات و بسیج اجتماعی، گمنامی، تأمین منابع مالی، ترفندهای رسانه‌‌ای، فرهنگ‌‌سازی خشونت و مواجهة کشورهای جهان از عناصر محوری مدل بودند. مدیریت تحلیل محتوا، بازنگری در سیاست‌‌گذاری‌‌های حوزة شبکه‌‌های اجتماعی، واکاوی جوانب امنیتی ابعاد مختلف تروریسم در رسانه‌‌های اجتماعی و بازبینی سیاست دروازه‌‌بانی اطلاعات از توصیه‌‌های سیاستی مطالعه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining Media Terrorism Focusing on ISIL's Use of Social Networks (Twitter and Facebook) with a Meta-Synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • Hossein Esmaili 1
  • ehtesham Rashidi 2
  • Abolfaz danaei 3

1 PhD student in Media Management, Islamic Azad University of Semnan

2 Assistant Professor, Department of Media Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Media Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

Media terrorism is an emerging form of terrorism that through discourse-building, psychological operations, and recruitment, it has acted to influence, attract support and engage with various groups and by working on social networks, especially Twitter and Facebook, they use cyberspace frantically to create mass fear and panic. The aim of research was explaining the media terrorism of the ISIL group in social networks with a meta-synthesis approach. As per, 135 research were reviewed as a preliminary sample in databases of Emerald, Wiley, Science Direct, SID, Sage, Google Scholar, Springer, Taylor & Francis, Magiran, Iran.doc and Noormags in the period from 2010 to 2020. After screening 36 studies were selected by purposive sampling method and results were combined using Atlas.ti software. The results led to the identification of 6 main categories, 25 concepts and 129 indicators that the central elements of the model were include foreign and regional intervention, ethnic tensions, and regional and trans-regional supports, propaganda and social mobilization, anonymity, funding, media tricks, culture building of violence, and the confrontation of the countries of the world. Managing content analysis, reviewing in policy making of social networks, exploring security aspects of various dimensions of terrorism on social media, and reviewing information gateway policy are some of the policy recommendations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Terrorism
  • Social Networks
  • Twitter
  • Facebook
  • ISIL
  • Meta-synthesis Approach