مقاله پژوهشی
اشتراک گذاری دانش به مثابه حکمرانی نرم سازمانی
اشتراک گذاری دانش به مثابه حکمرانی نرم سازمانی

وحید آرایی

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 7-27

چکیده
  اشتراک‌گذاری دانش را می‌توان فعالیتی نظام‌مند برای انتقال و مبادله دانش و تجربه میان اعضای سازمان با اهداف مشترک تعریف نمود که به عنوان فرایند شناسایی، توزیع و بکارگیری از دانش موجود به منظور حل مسایل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عراق (2020-2010)
منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عراق (2020-2010)

علی جدیدی؛ سوناز نصیری؛ سید صاحب برزین

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 29-54

چکیده
  یکی از تحولات نظام جهانی، ایجاد تغییر در ماهیت و اشکال قدرت و ارتقاء تاثیرگذاری قدرت نرم بر قدرت سخت بوده است. کشورهایی که به شکلی ماهرانه از ابزارهای فرهنگ، تمدن، تاریخ و جغرافیای خویش برای تحت تاثیر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تجلی عناصر تمدن اسلامی در پیاده روی اربعین، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
تجلی عناصر تمدن اسلامی در پیاده روی اربعین، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

سعید حمیدی

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 55-83

چکیده
  اگر قدرت نرم را تعیین کننده قدرت نهایی در تمدن آینده بشری بدانیم و اعتبار عوامل مولّد آنرا، شرط تحقق قدرت نرم،امروزه پیاده روی اربعین با بازنمایی شاخصه های جامعه آرمانی و به تصویر کشاندن کارآمدی عوامل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چالش های مذاکره امریکا و کره شمالی و الزامات تداوم آن در پرتو اعمال قدرت نرم
چالش های مذاکره امریکا و کره شمالی و الزامات تداوم آن در پرتو اعمال قدرت نرم

رئوف رحیمی؛ مهدیه حیدری

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 85-102

چکیده
  این مقاله از چشم انداز قدرت نرم به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که چرا مذاکره و دیپلماسی به عنوان ارکان اصلی قدرت نرم در حل و فصل مسئله هسته ای کره شمالی با ایالات متحده شکست خورده است؟ و چه الزاماتی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الگوی کاربست قدرت نرم در نفوذ فکری- فرهنگی غرب بر جریان روشنفکری دینی و نسبت آن با امنیت نرم ج.ا.ا
الگوی کاربست قدرت نرم در نفوذ فکری- فرهنگی غرب بر جریان روشنفکری دینی و نسبت آن با امنیت نرم ج.ا.ا

مهدی روحی؛ مهدی فیروزکوهی؛ حسین حسینی

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 103-132

چکیده
  با توجه به تحول وضعیت محیط و کشورها، امروزه در ادبیات امنیتی بجای بحث از قدرت سخت و نیمه سخت، سخن از قدرت نرم به میان می آید. قدرت های حامی وضع موجود، از مفاهیم فوق برای تاثیر گذاری و تغییر در جوامع هدف ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان
فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان

محسن شفیعی سیف آبادی

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 133-160

چکیده
  هدف اصلی مقاله حاضر بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی قدرت‌نرم ایران بعد از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، برمبنای ماتریس SWOT است. در همین راستا نیز سوالی که مطرح می‌شود این است که «قدرت نرم منطقه‌ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سازمان سیا، بحران‌های خاورمیانه بعد از 11 سپتامبر (2011 -2015 ) و کاهش قدرت نرم آمریکا
سازمان سیا، بحران‌های خاورمیانه بعد از 11 سپتامبر (2011 -2015 ) و کاهش قدرت نرم آمریکا

حبیب الله صفی پور؛ حسین کریمی فرد؛ حامد عامری گلستان؛ لنا عبدالخانی

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 161-188

چکیده
  نهادهای اطلاعاتی امریکا تلاش می نمایند با استفاده از رسانه و سینمای هالیوود وجهه مثبت و تصویری مقتدر، جذاب و شکست ناپذیری از عملیات های سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی در خاورمیانه به نمایش گذاشته و از این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل تماتیک تکنیک های رسانه‌ای داعش در القای قدرت؛ مطالعه موردی دابق و رومیه
تحلیل تماتیک تکنیک های رسانه‌ای داعش در القای قدرت؛ مطالعه موردی دابق و رومیه

مهدی عباس زاده فتح آبادی؛ فائزه رحیمی مقدم

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 189-217

چکیده
  رسانه‌ها مهم‌ترین و مؤثرترین ابزار انتقال اطلاعات در تحقق فرایند ارتباطات هستند. گروه‌هایی همچون داعش با فهم توانایی بالقوه رسانه‌ها در تأثیرگذاری بر افکار عمومی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، اقدامات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گونه شناسی و منبع یابی «قدرت نرم» مبتنی بر تحلیل محتوای آیات قرآن کریم
گونه شناسی و منبع یابی «قدرت نرم» مبتنی بر تحلیل محتوای آیات قرآن کریم

محمد عترت دوست

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 219-242

چکیده
  از جمله بایسته‌های دین مبین اسلام در مواجهه با مسائل مستحدثه و نظریات جدید، استنطاق از قرآن کریم و طرح پرسش از این کتاب آسمانی است، اما قبل از طرح بحث به‌منظور پاسخگویی به این سؤال که دین مبین اسلام چه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
استعمار فرهنگی ایالات متحده آمریکا در عراق مطالعه موردی صفحات فیسبوک آمریکایی
استعمار فرهنگی ایالات متحده آمریکا در عراق مطالعه موردی صفحات فیسبوک آمریکایی

احمد فاتحی؛ مهری بهار

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 243-270

چکیده
  استعمار برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود تنها از طریق سلطه قهری عمل نمی کند، بلکه شیوه های فکری و فرهنگی را نیز در پیش می گیرد تا سلطه خود را به سلطه ای هژمونیک بدل کند؛ یعنی با تولید معنا مناسبات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ (مطالعه موردی: عربستان سعودی)
دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ (مطالعه موردی: عربستان سعودی)

محمد قربانی گلشن آباد

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 271-303

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران حامل و واجد مختصات و مولفه های فرهنگی غنی و ارزشمندی است که تحت تاثیر آموزه های مقدس و متعالی اسلام و به ویژه مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بوده و می تواند دیپلماسی فرهنگی فعال تری از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارایه مدلی به منظور بررسی عوامل اثر گذار بر شایستگی مدیران تراز انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و رسانه مورد مطالعاتی سازمان صدا و سیما
ارایه مدلی به منظور بررسی عوامل اثر گذار بر شایستگی مدیران تراز انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و رسانه مورد مطالعاتی سازمان صدا و سیما

احمد میرزایی اغبلاغ؛ محمدرضا مردانی؛ احسان ساده؛ زین العابدین امینی سابق

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 305-327

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر ارایه مدلی به منظور بررسی عوامل اثر گذار بر شایستگی مدیران تراز انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و رسانه مورد مطالعاتی سازمان صدا و سیما بوده است، در این جهت با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان ...  بیشتر