نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهیدباهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

رسانه‌ها مهم‌ترین و مؤثرترین ابزار انتقال اطلاعات در تحقق فرایند ارتباطات هستند. گروه‌هایی همچون داعش با فهم توانایی بالقوه رسانه‌ها در تأثیرگذاری بر افکار عمومی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، اقدامات گسترده‌ای برای استفاده همه جانبه و جامع از رسانه‌ها داشته و برای توجیه اقدامات و مشروع نشان دادن خلافت خود، از انواع مختلف رسانه‌ها و تکنیک‌های رسانه‌ای استفاده می‌کنند. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی تکنیک‌های رسانه‌ای داعش در القای قدرت را با استفاده از نظریه بازنمایی و روش تحلیل تماتیک است. روش گردآوری داده‌ها از نوع کتابخانه‌ای و روش تحقیق تحلیل مضمون بازتابی می‌باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مضامین تکنیک‌های رسانه‌ای داعش در القای قدرت کدام‌اند؟ یافته‌های پژوهش با تمرکز بر تحلیل مضامین مجله دابق و رومیه نشان می‌دهد که داعش با بهره‌گیری هوشمندانه از تکنیک‌های رسانه‌ای رایج از چند طریق توانست در زمینه‌های مختلف قدرت نرم و سخت اعمال قدرت کند؛ داعش با استفاده از روایات و اسطوره‌های دینی، خلافت اسلامی را احیا کرده و با تقویت قدرت معنوی و متقاعدسازی، طیفی از مسلمانان سراسر جهان را با خود همراه ساخت. اعضای این گروه با ارائه ارزش‌های جهان‌شمول و هنجارهای مقبول مسلمانان، از آنها خواستند تا با «بیعت» و «هجرت» تحت لوای خلیفه قرار گرفته و جهاد کنند و یا با انجام عملیات های تروریستی قدرت داعش را در سراسر جهان به نمایش بگذارند. از دیگر مقولات مهم در این بررسی توجه زیاد داعش در بازنمایی قدرت نظامی و امنیتی، مجازات، قدرت اقتصادی، قدرت سازماندهی، خدمات امور اجتماعی و رفاهی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thematic analysis of ISIL media techniques in inducing power; A case study of Dabaq and Romans

نویسندگان [English]

  • mehdi Abbaszadeh Fathabadi 1
  • Faezeh Rahimi Moghadam 2

1 Associate Professor of Shahid Bahonar University of Kerman

2 Shahid Bahonar University of Kerman

چکیده [English]

Mass media are the most important and the most effective means of information transfer in the process of the realization of communications . Groups like Daesh considering the ability of media in effecting the minds in regional and international levels, have used media and its related technics massively for legitimating their acts and especially their political system of governing(Khilafa). So the main purpose of the present research is analyzing the Daesh's media technics in exerting power on the base of representation theory and thematic analysis method. The main question of the article is what are the main themes of Daesh's media technics in exerting power? Finding of the research based on the thematic analysis of Dabeq and Rumiyah, magazines most important media that Daesh employs, shows that Daesh exerted hard and soft power in several realms via using smartly the media techniques; 24 media technics have been used in the texts analyzed in this article. Daesh revived Islamic Khilafa by using religious rhetoric and myths and accompanied a significant range of Muslim people around the world via empowering virtual and convincing power. By presentation of universal values and norms, Daesh members asked Muslim people to join Islamic Khalifa via Hejra and Beyah and join to Holly War or terrorist acts to represent the daesh power across the world. Other elements analyzed in the research are focusing on the military power, punitive power, economic power and social and welfare services by Daesh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media technics
  • Daesh
  • Dabeq
  • Rumiyah
  • Power