نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

چکیده

اگر قدرت نرم را تعیین کننده قدرت نهایی در تمدن آینده بشری بدانیم و اعتبار عوامل مولّد آنرا، شرط تحقق قدرت نرم،امروزه پیاده روی اربعین با بازنمایی شاخصه های جامعه آرمانی و به تصویر کشاندن کارآمدی عوامل تمدن اسلامی، از منابع قدرت نرم جهان اسلام محسوب میگردد.در این بین ضرورت این پژوهش شناسایی عناصر تمدن اسلامی در پیاده روی اربعین بعنوان قدرت نرم منطقه ای است. لذا پرسش اصلی این است که تجلی عوامل تمدن اسلامی در این مناسک چه تأثیری در نمود قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران داشته است؟

نتایج این پژوهش توصیفی – تحلیلی که بر اساس اسناد کتابخانه ای بدست آمده نشان میدهد مراسم اربعین به موازات تقویت همسویی جوامع اسلامی، باعث ظهور عناصر تمدن اسلامی مانند محوریت ارزشهای الهی ، ظهور امت واحده اسلامی و تحقق همبستگی ملی گردید. بعلاوه تعمیق بیداری اسلامی، شناخت دشمن مشترک و تقویت جبهه مقاومت بعنوان نتایج بازشناسایی هویتی، در خلال پیاده روی به قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده اند.

ضمنا انتظام عملی حاصل از اتحاد زائران پیاده، ضمن تامین امنیت بواسطه نهاد مردمی، مقابله با تروریسم را ابعادی جدید بخشید. این گفتمانِ فراملی با تاکید بر تساهل اسلامی و تکیه به ارزشهای مشترک انسانی، امت اربعینی را بعنوان بزرگترین اجتماع تمدنی از مرزها عبور داد و ضمن پیوند ملتها، به هویت یابی جوامع در سطوح تمدنی انجامید.

لذا جمهوری اسلامی ایران با اتکاء بدین کارآمدی های تمدن زا، صیانت از دستآوردهای ملی و منطقه ایِ پیاده روی اربعین را بعنوان قدرت نرم در اولویت راهبردها قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Manifestation of the elements of Islamic civilization in the Arbaeen walk, the soft power of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • saeid Hamidi

Islamic Azad University Of Mahabad

چکیده [English]

The main issue of this study is to identify the elements of Islamic civilization in the Arbaeen walk as the soft power of the Islamic Republic of Iran.

The results of this descriptive-analytical research based on library documents and sources show that the unique capacity of the Arbaeen March is not separate from the birth path of Islamic civilization. In parallel with the movement of these rituals, the factors that created Islamic civilization had the opportunity to emerge and by providing regional and supra-regional goals, they became the generators of soft power.If the manifestation of unity in the pilgrims on foot, while regulating and social order, invalidated the biased instincts of the enemies based on the internal differences of the Muslims and caused the dignity of the Islamic societies. At the same time, the transnational community of this phenomenon brought to the fore the reflection of the Arbaeen ummah as a new media, beyond the borders of human societies. . In addition, it can put an end to hegemony in the wake of the Islamic Awakening and, as the greatest demonstration of peace, lead from a collective slogan to global reform.Meanwhile, the Islamic Republic of Iran, relying on these civilizing efficiencies that stem from the historical extension of the Ashura uprising, has protected the national and regional achievements of the Arbaeen March and made them a soft power as a priority in strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbaeen Walk
  • Soft Power
  • Elements of Islamic Civilization
  • Islamic Republic of Iran