نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 گروه مطالعات راهبردی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 امام حسین

چکیده

با توجه به تحول وضعیت محیط و کشورها، امروزه در ادبیات امنیتی بجای بحث از قدرت سخت و نیمه سخت، سخن از قدرت نرم به میان می آید. قدرت های حامی وضع موجود، از مفاهیم فوق برای تاثیر گذاری و تغییر در جوامع هدف در راستای منافع خود بهره می برند. حال، سوال اصلی این است غرب برای نفوذ فکری- فرهنگی بر طیف نخبگان روشنفکری دینی، چگونه از ابزار قدرت نرم استفاده می کند؟ مبتنی بر روش اجتهادی دلالت محور و چارچوب مفهومی قدرت نرم و رابطه نظریه و فرهنگ؛ زمینه نفوذ در جریان روشنفکری دینی از دو جنبه قابل تحلیل و بررسی است. اول؛ حضور و تحصیل در غرب، زمینه جذب فرهنگی را فراهم می کند در این صورت نظریه های طرح شده بجای اینکه جمع کننده میان سنت و مدرنیته باشد با روکش اسلامی ولی بن مایه غربی خواهد بود. دیگر اینکه در اثر داد و ستدی که میان فرهنگ و نظریه است، هر فرهنگی علم متناسب با خود را تولید کرده، نیز هر نظریه ای فرهنگ متناسب با خود را تقویت می کند. در این صورت بکارگیری نظریه های غربی برای تبیین و فهم دینی، بنیان فرهنگی جوامع سنتی را کاملا متلاطم و حتی متلاشی می کند در این صورت می توان استدلال کرد، غرب با هدف متلاطم کردن فضای فرهنگ سنتی، زمینه آشنایی روشنفکران با محیط فرهنگی و علمی غرب را فراهم می کند که می تواند ظریف ترین و نرم ترین مصداق نفوذ بوده و زمینه ای برای تضعیف امنیت نرم جمهوری اسلامی باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The pattern of using soft power in the intellectual-cultural influence of the West on the flow of religious intellectuals And its relationship with the soft security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mahdi roohi 1
  • mehdi firuzkuhi 2
  • hosseyn hosseyni 3

1 student

2 ihu

3 ihu

چکیده [English]

Due to the changing situation of the environment and countries, today in the security literature, instead of discussing hard and semi-hard power, we talk about soft power. Pro-status quo powers use the above concepts to influence and change target communities in their own interests. Now, the main question is how does the West use the tools of soft power to influence the intellectual-cultural spectrum of religious intellectual elites? Based on the ijtihad method of signification and the conceptual framework of soft power and the relationship between theory and culture; The field of influence in the flow of religious intellectualism can be analyzed and examined from two aspects. First; Presence and education in the West provide the ground for cultural absorption. In this case, the proposed theories will be based on the Islamic cover, instead of being a link between tradition and modernity. Another is that as a result of the trade-off between culture and theory, each culture has produced its own science, and each theory reinforces its own culture. In this case, the use of Western theories to explain and understand religion, completely shakes and even disintegrates the cultural foundation of traditional societies. Provides the West, which can be the most subtle and soft example of influence and a ground for undermining the soft security of the Islamic Republic

کلیدواژه‌ها [English]

  • West
  • . influence
  • intellectuals
  • soft security