نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، واحد انار، دانشگاه آزاد اسلامی، انار، ایران

2 مربی گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه تاریخ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

یکی از تحولات نظام جهانی، ایجاد تغییر در ماهیت و اشکال قدرت و ارتقاء تاثیرگذاری قدرت نرم بر قدرت سخت بوده است. کشورهایی که به شکلی ماهرانه از ابزارهای فرهنگ، تمدن، تاریخ و جغرافیای خویش برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران استفاده کرده‌اند، در صحنه سیاست ملی و جهانی اقتداری به مراتب ماندگارتر و موثرتر یافته‌اند. کشور ایران، از هزاران سال پیش تاکنون، چه به عنوان کشور و تمدنی بسیار پیچیده و شگفت‌انگیز در چهار راه تمدن‌های بزرگ بشری؛ و چه در عصر کنونی به مثابه کشوری با کوله‌باری از تاریخ، فرهنگ و تمدن در قلب بحران‌های منطقه ای، و از سوی دیگر موقعیت ایران به عنوان بزرگ‌ترین کشور شیعه و وارث نخستین انقلاب مذهبی در دنیای جدید؛ بعنوان کانون تولید کننده قدرت نرم مطرح بوده است. بر این اساس پرسش اصلی که در این پژوهش مطرح شده این است که منابع فرهنگی قدرت نرم ایران در کشور عراق چیست ؟ فرضیه مطرح شده برای سؤال اصلی این پژوهش حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران، منابع فرهنگی قدرت نرم متعددی را در بازه ی زمانی 2010 تا 2020 شامل؛ جایگاه والای مرجعیت در دو کشور، ریشه های ایرانیِ کشور عراق، گسترش زبان و ادبیات فارسی، آیین ها و رسومات، فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز، پیشرفت دانش در ایران، حضور درصد قابل توجهی از شیعیان در ایران و عراق، سازمان های فرهنگی فعال ایران در منطقه و وجود حوزه های علمیه در دو کشور می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sources of soft power of the Islamic Republic of Iran in Iraq (2020-2010)

نویسندگان [English]

  • ali jadidi 1
  • sonaz nasiri 2
  • seyed saheb barzin 3

1 Assistant Professor of Political Science, Pomegranate Branch, Islamic Azad University, Anar, Iran

2 as

3 Assistant Professor, Department of History, Faculty of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the developments of the world system has been to change the nature and forms of power and to promote the influence of soft power on hard power. Countries that have skillfully used the tools of their culture, civilization, history, and geography to impress others have found far more lasting and effective authority in national and global politics. Iran, from thousands of years ago until now, both as a country and a very complex and wonderful civilization at the crossroads of great human civilizations; And in the present age as a country with a wealth of history, culture and civilization in the heart of regional crises, and on the other hand the position of Iran as the largest Shiite country and the heir of the first religious revolution in the new world; It has been considered as a center of soft power production. Accordingly, the main question raised in this study is what are the cultural resources of Iran''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s soft power in Iraq? The hypothesis raised for the main question of this research indicates that the Islamic Republic of Iran includes various cultural sources of soft power in the period 2010 to 2020; The high position of authority in the two countries, the Iranian roots of Iraq, the spread of Persian language and literature, rituals and customs, the culture of peaceful coexistence, the advancement of knowledge in Iran, the presence of a significant percentage of Shiites in Iran and Iraq,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • Soft power
  • Iraq
  • culture