نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی مسائل ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد روابط بین‌الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 ستادیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

براساس معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز حق تمامی کشورهای مستقل است. لیکن تلاش و پیگیری جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به این حق تبدیل به بزرگترین چالش در سیاست خارجی این کشور و بطور روشن به تقابل با ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است و تا آینده نامعلوم ادامه خواهد داشت. سؤال اصلی که در این پژوهش مطرح می‌شود این است که چه رابطه‌ای بین مقامات سیاسی ایران و آمریکا با شکل‌گیری سیاست خارجی تقابلی دو کشور در برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد؟ یافته‌های علمی این پژوهش نشان می‌دهد، درحالی‌که رقابت اصلی روئسای جمهور آمریکا در نحوه مهار برنامه هسته‌ای ایران بوده، تأکید رهبر ایران بر ارتقای دانش هسته‌ای و سیاست روئسای جمهور ایران در چگونگی ارتقای آن می‌باشد. بدین‌ترتیب سیاست خارجی ایران- آمریکا در برنامه هسته‌ای از نقش مقامات متأثر بوده است. به نظر نویسندگان این مقاله، نظریه ملی- بین‌المللی جیمز روزنا که به هر دو سطح تحلیل خرد و کلان همزمان اهمیت می‌دهد، رویکرد مناسبی برای پرداختن به این موضوع می‌باشد. همچنین با بهره‌گیری از روش تبیینی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه‌ای و برخی منابع آماری این موضوع بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The behavior of Iranian and American foreign policy decision makers In the Iran nuclear conflict (Combination of hard and soft power)

نویسندگان [English]

  • mohsen ghezelsefloo 1
  • Ali Akbar Jafari 2
  • Morteza Alavian 3
  • Mohammad Radmard 4

1 Ph.D. Candidate in Political Sciences, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

2 Professor of International Relations, Department of Political Sciences, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran,

3 Associate Professor, Department of Political Science, Mazandaran University

4 Assistant Professor, Department of Political Science, University of Mazandaran

چکیده [English]

According to the non-proliferation treaty of nuclear weapons, enjoyment of nuclear energy for the peaceful purposes is the right of the independent countries. But the pursuit and effort of the Republic of Islamic of Iran to gain this right has become the greatest challenge in the foreign policy of this country and clearly a contrast between Iran and the unites States of America and will continue in the indefinite future. The main question is what is the relationship between elites and nation of Iran and America with the formation of the confrontational foreign policy and the disagreement in the nuclear program of Iran? Scientific findings of this research shows, while the main competition between the American presidents is how to curb Iran's nuclear program, Iran's leader's emphasis on promoting nuclear knowledge and the policy of the presidents of Iran is in how to promote it. According to the writers of this research, using James Roseau’s national and international theory is a suitable approach for addressing this subject. They have also tried to provide an appropriate answer to this question using explanatory method, library resource documents and a few statistical resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Foreign policy"؛ Iran&rsquo؛ s nuclear program"؛ contrast"؛
  • "؛ Differences"