نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه روابط بین‌الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

بحران داخلی سوریه در سال 2011 آغاز شد ولی با مداخله بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به یکی پیچیده‌ترین بحران‌های بین‌المللی تبدیل شد. روسیه و آمریکا از بازیگران فرامنطقه‌ای و ترکیه، ایران، عربستان از بازیگران منطقه‌ای در این بحران می‌باشند که با استفاده از قدرت نرم و سخت تلاش داشتند تا در حفظ یا سقوط رژیم بشار اسد موفق عمل کنند. تقابل روسیه و ترکیه در بحران سوریه و برتری موضع روسیه در حفظ رژیم بشار اسد هدف این پژوهش است بنابراین در این مقاله، تلاش خواهد شد تا به ترکیب راهبردی و هوشمندانه قدرت نرم و سخت (قدرت هوشمند) روسیه در برابر ترکیه با محوریت بحران سوریه پرداخته شود. سؤال اصلی این است که چگونه روسیه در بحران سوریه از قدرت هوشمند در برابر مداخله ترکیه (2023-2011) استفاده کرده است؟ برای بررسی موضوع در چارچوب دیدگاه قدرت هوشمند از منظر جوزف نای به قدرت نرم روسیه در ابعاد فرهنگ، ارزش و سیاست خارجی و قدرت سخت در بعد نظامی و اقتصادی پرداخته‌شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در میدان سوریه قدرت هوشمند روسیه با تأکید بیشتر بر قدرت نرم برای مهار ترکیه به کار گرفته‌شده است و مهم‌ترین دستاورد روسیه از به‌کارگیری قدرت هوشمند، بدون درگیر شدن جدی نظامی با ترکیه، حفظ رژیم بشار اسد، جلوگیری از اقدام نظامی گسترده ترکیه علیه سوریه، به دست گرفتن ابتکار مذاکرات صلح و کسب برتری استراتژیک با بستن قراردادهای نظامی و اقتصادی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Russia's smart power policy (soft and hard) in Syria, with an emphasis on confronting Turkey 2011-2023

نویسندگان [English]

  • ehsan jafari far 1
  • habiballah Abol Hasan Shirazi 2
  • arsalan Ghorbani Sheikh Nashin 3

1 tehran azad

2 Associate Professor of International Relations, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

3 kharazmai uni

چکیده [English]

The Syrian internal crisis started in 2011, but with the intervention of regional andextra-regional actors, it turned into one of the most complex international crises.Russia and the United States are extra-regional players and Turkey, Iran, Saudi Arabia are regional players in this crisis who tried to succeed in maintaining or overthrowing Basharal-Assad's regime by using soft and hard powerThe confrontation between Russia and Turkey in the Syrian crisis and the superiority of Russia's position in maintaining the regimeof Bashar al-Assad is the aim of this research, so in this article, an attempt will be made to strategically and intelligently combine the soft and hard power(smart power) of Russia against Turkey, focusing on the Syrian crisis.be paid The main question is, how has Russia used smart power against Turkey's intervention in the Syrian crisis (2011-2023)?In order to examine the issue in the framework of the intelligent power point of view, from Joseph Nye's pointof view, Russia's soft power in the dimensions of culture, value and foreign policy and hard power in the military andeconomic dimensions have been discussed.The findings of this research show that in the Syrian field,Russia's smart power has been used with more emphasis on soft power to restrain Turkey, and the most important achievement of Russia from the use of smartpower, without serious military involvement withTurkeyis to preserve Basharal-Assad's regimeand prevent action. Turkey's extensive military action against Syriahas beento take the initiativeof peace talks and gain strategic advantage by signing military and economic contracts. ​

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Syrian crisis"؛ smart power"؛ soft power"؛ hard power"؛ Russia"؛
  • "؛ Turkey"