نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

این تحقیق به تحلیل نقش سه قدرت نرم در حال ظهور چین، هند و روسیه در امنیت خاورمیانه می پردازد. در واقع، چین یک قدرت جهانی در حال رشد رویزیونیست و دومین اقتصاد بزرگ پس از ایالات متحده است. به همین ترتیب، روسیه نقش جهانی خود را به عنوان یک قدرت بزرگ از دهه 2000 احیا کرده است. همچنین، هند به طور گسترده به عنوان یک "قدرت در حال رشد" در نظر گرفته می شود. اکنون پیش بینی می گردد که هند در مسیر تبدیل شدن به سومین اقتصاد بزرگ جهان تا سال 2030 باشد.در واقع، از زمانی که اوباما در سال 2012 استراتژی محوری آسیا را صادر کرد،خاورمیانه نگران تعهدات ایالات متحده در قبال امنیت خلیج فارس بود.آنها قدرت های در حال ظهور، به ویژه چین و هند را جایگزینی برای نقش امنیتی ایالات متحده می دانند. این تحقیق همچنین برخورد استراتژی‌های قدرت‌های در حال رشد را بررسی می‌کند. توضیح می دهد که چگونه تغییر استراتژی قدرت های در حال رشد به سمت منطقه برای ملاحظات انرژی یا ژئوپلیتیک بر نقش امنیتی بالقوه آنها در خاورمیانه تأثیر گذاشته است. این تحقیق به بررسی منافع اصلی قدرت های نرم در حال ظهور در خاورمیانه می پردازد: روابط انرژی، تجارت و سرمایه گذاری نیز هست. بحث اصلی این تحقیق این است که قدرت‌های در حال ظهور استراتژی منسجمی برای امنیت منطقه ایجاد نمی‌کنند، بلکه سیاست‌ها یا رویکردهای کوتاه‌مدتی دارند، نه استراتژی‌های مشخص. بحث دوم این است که قدرت‌های در حال ظهور تمایلی به تامین کننده امنیت در منطقه خاورمیانه ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of emerging soft powers on Middle East security

نویسندگان [English]

  • mohammad kamarroosta 1
  • saied moghimi 2
  • MIREBRAHIM SEDDIGH 2

1 student

2 a

چکیده [English]

Abstract

This research analyzes the role of the three emerging soft powers China, India and Russia in the security of the Middle East. Indeed, China is a rising revisionist world power and the second largest economy after the United States. Likewise, Russia has revived its global role as a major power since the 2000s. Also, India is widely regarded as a "rising power". India is now projected to become the third largest economy in the world by 2030. In fact, since Obama issued the Asia-Pivot Strategy in 2012, the Middle East has been concerned about the US commitment to the security of the Persian Gulf. They see emerging powers, especially China and India, as substitutes for the US security role. . 1

This research also examines the clash of strategies of emerging powers. It explains how the strategy shift of rising powers towards the region for energy or geopolitical considerations has affected their potential security role in the Middle East. This research examines the main interests of emerging soft powers in the Middle East: energy, trade and investment relations.

The main argument of this research is that the emerging powers do not develop a coherent strategy for the security of the region, but have short-term policies or approaches, not concrete strategies. The second argument is that emerging powers do not want to provide security in the Middle East region.K

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: security
  • Middle East
  • security strategies
  • emerging soft powers