مقاله پژوهشی
تدوین سناریوهای مؤثر بر تأثیرات ژئواکونومیکی شیوع کرونا
تدوین سناریوهای مؤثر بر تأثیرات ژئواکونومیکی شیوع کرونا

میر نجف موسوی؛ محسن جان پرور؛ ساجد بهرامی جاف؛ ریحانه صالح آبادی؛ علی شمس الدینی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 1-30

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.2.1.7

چکیده
       ژئواکونومی، دانش طراحی و بازآفرینی استراتژی­های بازیگران با استفاده از منابع جغرافیای قدرت با ماهیت اقتصادی در مناسبات فروملی، ملی، منطقه­ای و جهانی هستند. شیوع ویروس کرونا تأثیرات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نحوه مواجهه دولت‌ها با پاندمی کوید 19 و تأثیر این بحران بر بازتعریف حیطه اختیارات و مسئولیت‌های دولت
نحوه مواجهه دولت‌ها با پاندمی کوید 19 و تأثیر این بحران بر بازتعریف حیطه اختیارات و مسئولیت‌های دولت

حسین شیخ زاده

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 31-60

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.2.2.8

چکیده
  شیوع بیماری کوید 19 دنیا را با یک بحران کم‌سابقه مواجه کرد؛ ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد ویروس کرونا، یعنی سرعت و سهولت انتقال آن، دولت‌ها را غافلگیر و از قدرت کنترل بحران ناتوان ساخت، در نتیجه تقریباً هیچ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مدیریت معنا در بحران کرونا(تحلیل گفتمان انقلاب اسلامی ولیبرال دموکراسی)
مدیریت معنا در بحران کرونا(تحلیل گفتمان انقلاب اسلامی ولیبرال دموکراسی)

سید علی اصغر میرخلیلی؛ علی الماسی؛ رحمت الله جغتایی سبزواری

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 61-90

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.2.3.9

چکیده
  بعد از جنگ جهانی دوم، نظم نوین جهانی بر اساس گفتمان لیبرال دموکراسی پایه‌ریزی شد و قدرت‌های بزرگ به دنبال مسلط کردن آن بر تمام جوامع به عنوان یگانه تفکر و الگوی حکمرانی بودند و حتی فرانسیس فوکویاما سخن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شناسایی و تحلیل مولفه های تاب آوری جامعه ایران در مقابله با بحران شیوع کووید19
شناسایی و تحلیل مولفه های تاب آوری جامعه ایران در مقابله با بحران شیوع کووید19

حمید سجادی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 91-117

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.2.4.0

چکیده
  اپیدمی کووید19 از آغاز 2020 با شیوع سریع و با شدت بالای بیماری، آمار بالای مرگ و میر ناشی از آن، یکی از مهمترین تهدیدات بهداشت عمومی در این قرن است. اپیدمی کووید19، در ابتداء نظام سلامت جوامع را به چالش کشید ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گسترش جهانی ویروس کرونا و مدیریت قدرت نرم؛ بررسی موردی مدیریت چینی قدرت نرم
گسترش جهانی ویروس کرونا و مدیریت قدرت نرم؛ بررسی موردی مدیریت چینی قدرت نرم

امیر عباسی خوشکار

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 119-143

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.2.5.1

چکیده
  بیماری جهان گستر کرونا از ابتدای سال 2020 تاکنون علاوه بر بیش از هشت میلیون تن مبتلا به ده ها میلیارد دلار خسارت های سنگین اقتصادی برای کشورهای مختلف منجر شده است. دولت ها جهت جلوگیری از تشدید آثار منفی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش دیپلماسی پزشکی در افزایش قدرت نرم ایران: بسترها، فرصت‌ها و پیامدها
نقش دیپلماسی پزشکی در افزایش قدرت نرم ایران: بسترها، فرصت‌ها و پیامدها

علی باقری دولت آبادی؛ محسن شفیعی سیف آبادی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 145-174

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.2.6.2

چکیده
  اگرچه از زمان طرح مفهوم قدرت نرم توسط جوزف نای حدود سه دهه می‌گذرد و در این مدت در ایران توجه به ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی این بعد از قدرت افزایش پیدا کرده است اما موضوع دیپلماسی پزشکی به عنوان یکی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
«فطرت» و «مهدویت» در نظم نوین پساکرونایی دهکده جهانی
«فطرت» و «مهدویت» در نظم نوین پساکرونایی دهکده جهانی

مجتبی زارعی؛ سید ابراهیم سرپرست سادات

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 175-209

چکیده
  درباره جهان پساکرونا پرسش های مهمی در میان متفکران و پژوهشگران جاری است. آنچه که به آن اذعان می شود این است که تحول اساسی در جهان ایجادشده، برخی از مناسبات فروریخته و رویش ها و روندهای جدیدی در راه است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مدیریت کرونا و افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
مدیریت کرونا و افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

ایمان رمضانی؛ محمد لعل علیزاده

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 211-234

چکیده
  در جوامع مختلف در مقابله با بحران از الگوهای مختلفی برای مدیریت بحران استفاده می شود که کاملا تحت تاثیر نظام سیاسی حاکم بر این جوامع است. با شیوع گسترده ویروس کرونا دیدگاه های مختلفی در زمینه سیاست ورزی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قدرت نرم، کرونا و حکمرانی خوب؛ با تاکید بر شفافیت در ایران
قدرت نرم، کرونا و حکمرانی خوب؛ با تاکید بر شفافیت در ایران

حسن شمسینی غیاثوند؛ حسین یوسفی ثابت

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 235-263

چکیده
       ویروس کرونا بعنوان بزرگترین  تهدید جامعه بشری و دولت ها بعد از جنگ دوم جهانی شناخته می شود. چنانکه برخی از کارشناسان کارامدی و و مشروعیت  دولتها  در هزاره سوم را وابسته به امنیت و ...  بیشتر
بنیان های نظری توسعه پایدار از منظر فقه اسلامی به عنوان شاخصه قدرت نرم
بنیان های نظری توسعه پایدار از منظر فقه اسلامی به عنوان شاخصه قدرت نرم

مهدی کیایی؛ عباس سماواتی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 265-287

چکیده
  توسعه پایدار هرچند دارای اصول نسبتاً ثابت و پذیرفته شده­ای است، اما رویکرد مکاتب فکری و سیاسی نسبت به مسأله توسعه پایدار دارای تفاوت­هایی نیز می­باشد. بر این اساس پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی ...  بیشتر