نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

چکیده

اگرچه از زمان طرح مفهوم قدرت نرم توسط جوزف نای حدود سه دهه می‌گذرد و در این مدت در ایران توجه به ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی این بعد از قدرت افزایش پیدا کرده است اما موضوع دیپلماسی پزشکی به عنوان یکی از مصادیق افزایش قدرت نرم مورد غفلت واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که دیپلماسی پزشکی چگونه می‌تواند به افزایش قدرت نرم ایران کمک نماید؟ فرضیه اصلی پژوهش از نقشی که دیپلماسی پزشکی در ایجاد اعتبار، پرستیژ، برندینگ و محبوبیت‌سازی برای دولت‌ها دارد پرده برداشته و آن را به عنوان دستاورد این دیپلماسی ذکر می‌کند. برای این منظور از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه گرداوری داده با روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. یافته-های پژوهش به دو دسته اقدامات بلندمدت و کوتاه مدت اشاره نموده که دولت‌ها می‌توانند در راستای دیپلماسی پزشکی اتخاذ نمایند و پیامد این اقدامات را توسعه روابط با دیگر کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه، معرفی کشور ایران و فرهنگ ایرانیان به جهانیان، ارتقاء پرستیژ و جایگاه ایران در عرصه جهانی، برندسازی برای ایران و کسب اعتبار، تصویرسازی از کشور در خارج به عنوان یک دولت پیشرفته و موفق، مقاومت در برابر تحریم‌ها علیه ایران، بسترسازی برای توسعه تجارت و رونق صنعت توریسم پزشکی ذکر می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Medical Diplomacy in increasing Iran's Soft Power: Contexts, Opportunities and Implications

نویسندگان [English]

 • ali bagheri dolatabadi 1
 • mohsen shafie seifabadi 2

1 Associate Professor of International Relations, Department of Political Science, Yasouj University, Yasouj, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Political Science, Ardakan University, Ardakan, Iran.

چکیده [English]

Although about three decades have passed since the introduction of the concept of soft power by Joseph Nye, and Iran's attention to cultural, political, and social dimensions of this kind of power, but the issue of medical diplomacy as one of the symbols of soft power has been neglected. The main question of the present study is how medical diplomacy can help Iran to increase its soft power? The main hypothesis of the research refers to the services that are provided to the citizens of other countries in medical diplomacy and make in their minds and hearts the kindness and generosity of the donor country and cause credibility, prestige, branding and popularity for it. This research has adopted a descriptive-analytical method. The research data are collected with the library method. The research findings pointed to two categories of long-term and short-term measures that states can take in line with medical diplomacy, and the consequences of these measures include: the development of relations with other countries, especially developing countries, introducing Iranian culture to the world, Promoting Iran's prestige and position in the International arena, branding for Iran and gaining credit, image-making from Iran in abroad as an advanced and successful state, helping to resistance to sanctions against Iran, laying the groundwork for trade development and the prosperity of the medical tourism industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medical Diplomacy
 • Soft Power
 • Iran
 • Health
 • Foreign Policy
 • اسداللهی، مسعود (1387). از مقاومت تا پیروزی: تاریخچه حزب الله لبنان 1379-1361، تهران: موسسة اندیشه‌سازان نور.
 • باقری دولت آبادی، علی؛ شفیعی سیف‌آبادی، محسن (1398). «عوامل مؤثر بر وقوع ناآرامی ها در کشور عراق (مطالعه موردی ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اعتراضات سال 2019)»، مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال 8، شماره 4، صص 101-125.
 • برزگر، ابراهیم (1382). «نظریه پخش و بازتاب انقلاب اسلامی»، پژوهش حقوق و سیاست، دوره 5، شماره ۸، صص 73-39
 • بیگی، مهدی (1388). قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی لبنان)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ص) و دانشگاه امام حسین(ع).
 • حیدری، محمدرضا (1395). با حسین(ع) از ایران تا آفریقا، روزنامه همشهری، 21 اردیبهشت 1395.
 • خبرگزاری دانشجو (1396). ارائه خدمات بهداشتی و درمانی سپاه در عراق، سوریه و میانمار، خبرگزاری دانشجو، 7 اسفند 1396، قابل دسترس در: https://snn.ir/fa/news/669534
 • خبرگزاری مهر (1396)، جدول آماری دانشجویان خارجی در دانشگاه های پزشکی، خبرگزاری مهر، 11شهریور 1396، قابل دسترس در: https://www.mehrnews.com/news/4074263
 • ذوالفقاری، مهدی؛ دشتی، فرزانه (1397). «مولفه ها و ظرفیت های قدرت نرم جمهوری اسلامی در دیپلماسی فرهنگی»، مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 19، صص 127-154.
 • رشیدی، احمد (1398). «معماوارگی گفتمان قدرت نرم روسیه»، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 12، شماره 1، صص 75-94.
 • رفیعی قهساره، ابوذر (1397). «الگوها و شاخص های سنجش و ارزیابی کارایی قدرت نرم کشورها»، مطالعات قدرت نرم، سال 8، شماره 19، صص 9-33.
 • ساسانیان، سعید (1398). «تاثیر مشروعیت اجتماعی حزب الله لبنان بر بازدارندگی آن در مقابل رژیم صهیونیستی»، جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 7، شماره 1، صص 269-298.
 • عالم، عبدالرحمن(1373)، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.
 • علیزاده، عبدالحمید (1398). سه هزار دانشجوی خارجی در رشتة پزشکی در دانشگاه‌های کشور تحصیل می‌کنند، خبرگزاری ایرنا، 25 ابان 1398، قابل دسترس در: https://www.irna.ir/news/83556929
 • کتابی، محمود؛ یزدانی، عنایت الله؛ رضایی، مسعود (1391). «قدرت نرم و راهبرد هژمونیک گرایی آمریکا»، دانش سیاسی، سال 8، شماره 2، صص 107-128.
 • متقی زاده، احمد (1390). «مولفه های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران»، مطالعات قدرت نرم، دوره 1، شماره 2، صص 1-5-127.
 • موحدی قمی، محسن (1388). «بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای قاره آفریقا»، پژوهشنامه آفریقا، سال اول، شماره اول، صص 65-96.
 • مهران راد، زهرا (1398). جایگاه ایران در کمک به سایر کشورها کجاست؟، خبرگزاری دانشجو، 31 تیر 1398، قابل دسترس در: https://snn.ir/fa/news/779071
 • Adams G, Bacchus WI, Chaplin S, Glaudemans D, Lief E, Nygard R, Saulino JJ, Silverman S, Siu Y. A (2008). Foreign Affairs Budget for the Future: Fixing the Crisis in Diplomatic Readiness, Washington, DC: American Academy of Diplomacy and Stimson Center
 • Aizen J. Marrogi and Saadoun al-Dulaimi (2014). "Medical Diplomacy in Achieving U.S. Global Strategic Objectives", JFQ, 74.3rd, Quarter 2014, pp.124-130.
 • Dussey Cavassini, Tania (2017). "Switzerland: global health begins at home – 10 years of health foreign policy, 2006–2016", Health Diplomacy: European Perspective, Available at: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/347688/Health_Diplomacy_European_Perspectives.pdf?ua=1
 • Feinsilver, Julie (2010). Fifty Years of Cuba's Media Diplomacy: From Idealism to Pragmatism, in: Cuban Studies 41, Catherine Krull and Soraya Castro Marino Pittsburgh :The University of Pittsburgh Press 85-105
 • Fidler DP. (2001). The globalization of public health: the first 100 years of international health diplomacy, Bulletin of the World Health Organization, Vol.79, pp.842-849.
 • Gogg, Patricia (2009). "Welfare of Cuban People is Bottom-line of Cuba's Pharmaceutical Industry", The new jersey newsroom, 1 December 2009.Available at: http://www.newjerseynewsroom.com/international/welfare
 • Groll, Elias (2013). "Cuba’s greatest export? Medical diplomacy", The foreign Policy,7 May 2013, Available at: https://foreignpolicy.com/2013/05/07/cubas-greatest-export-medical-diplomacy/
 • ICRC (2013). "Iraq: Doctors from Iran train Iraqi colleagues in physical rehabilitation", ICRC, 13/6/2013, Available at: https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/feature/2013/06-13-iraq-physical-rehabilitation-training.htm
 • Kickbusch, Ilona (2011). "Global health diplomacy: how foreign policy can influence Health", British Medical Journal, Vol.342, No.3, pp. 1-7.
 • Lee, Kelley, Chagas, Luiz Carlos, Novotny, Thomas E. (2010),. Brazil and the framework convention on tobacco control: global health diplomacy as soft power'', PLOS Medicine, Vol.7, No.4, 1000-232
 • Li, Hangwei (2020). "Coronavirus Diplomacy: China's Opportunity Time to Aid Africa", The Africa Report, 24 April 2020, Available at: https://www.theafricareport.com/26750/coronavirus-diplomacy-chinas-opportune-time-to-aid-africa/
 • Chris (2012). "Cuban doctors prescribe hope in Venezuela", Al Jazeera, 31 Dec. 2012, Available at: https://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/venezuelaelection/2012/10/20121039242915607.html
 • McAnenny, Alex (2014). Iran in Africa: A Tutorial Overview of Iran’s Strategic Influence in Africa, Center for Security Policy 2014, Available at: https://www.centerforsecuritypolicy.org/wp-content/uploads/2015/01/Iran-in-Africa.pdf
 • Nye, Joseph Samuel (1990). "Soft power", Foreign Policy, Vol.80, pp. 153–171
 • Nye, Joseph Samuel (2004)., Soft Power: The means to success in world politics, New York: Public Affairs
 • OECD Stat, (2020). Aid (ODA) disbursements to countries and regions, Available at: https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=62944
 • Paszak, Pawel (2020). "China’s medical diplomacy: success or failure?", The Warsaw Institute, 21 April 2020, Available at: https://warsawinstitute.org/chinas-medical-diplomacy-success-failure/
 • Piccone, Ted; Trinkunas, Harold (2014). "The Cuba-Venezuela Alliance: The Beginning of the end? Policy Brief, June 2014, Available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/CubaVenezuela-Alliance-Piccone-Trinkunas.pdf
 • Simforoosh, Nasser; Ziaee, Seyed Amir Mohsen; Tabatabai, Shima (2014). "Growth Trends in Medical Specialists Education in Iran; 1979 – 2013", Arch Iran Med, Vol.17, No.11, pp.771 – 775
 • Trading Economic (2018). Iran - Net ODA Received (% Of GNI), Trading Economic, Available at: https://tradingeconomics.com/iran/net-oda-received-percent-of-gni-wb-data.html
 • Ward, Jared (2020). "Taiwan’s Medical Diplomacy in the Caribbean: A Final Stand Against Beijing?", The Diplomat, 11 May 2020, Available at: https://thediplomat.com/2020/05/taiwans-medical-diplomacy-in-the-caribbean-a-final-stand-against-beijing/
 • Watt, N.F., Gomez, E.J., McKee, M. (2013). "Global health in foreign policy—and foreign policy in health? Evidence from the BRICS", Health policy and planning, pp.1-11.
 • Werlau, Maria (2014). "The Port of Mariel and Cuba-Brazil’s Unusual “Medical Cooperation", 30 November 2014, Available at: https://www.ascecuba.org/asce_proceedings/the-port-of-mariel-and-cuba-brazils-unusual-medical-cooperation/
 • Zarif, Mohammad Javad (2020). Twit in Twitter, (@JZarif), 8 May 2020, Available at: https://twitter.com/JZarif