مقاله پژوهشی
راهکارهای ارتقاء اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی
راهکارهای ارتقاء اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی

محمدرضا جابرانصاری؛ رضا نجف بیگی؛ سیدمهدی الوانی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1395، صفحه 8-20

چکیده
  اعتماد یک عامل حیاتی و ضروری برای موفقیت های فردی، سازمانی و اجتماعی است و به مثابه منبع اصلی تولید قدرت نرم و موثر در ضریب نفوذ قدرت سخت ارزیابی می شود. اعتماد باعث افزایش نظم، ثبات و قابلیت پیش بینی شده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش انقلاب اسلامی در تقویت قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران
نقش انقلاب اسلامی در تقویت قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران

محمدباقر خرمشاد؛ افشین متقی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1395، صفحه 22-44

چکیده
  در هنگامه‌ی انقلاب اسلامی دو قطب جهانی آمریکا و شوروی به عنوان دو نیروی ژئوپلیتیکی آن زمان شناخته می‌شدند و مبادلات و معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با ارجاع به یکی از این دو نیروی متخاصم، مشخص می‌شدند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مولفه های قدرت نرم ایران در سند مولفه های هویت ملی ایرانیان (مطالعه ارزش های فرهنگی)
مولفه های قدرت نرم ایران در سند مولفه های هویت ملی ایرانیان (مطالعه ارزش های فرهنگی)

سیدمحمدجواد قربی؛ منصور حیدری

دوره 6، شماره 2 ، دی 1395، صفحه 46-64

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران دارای منابع متعدد قدرت نرم می باشد که از جمله آنها، فرهنگ و ارزش های فرهنگی می باشد. برای ارتقاء توانمندی ایران باید این منابع را شناسایی و برای تبدیل آنها به قدرت نرم همت گمارد و یکی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اقتدار بین المللی در دعاوی حقوقی الودگیهای زیست محیطی
اقتدار بین المللی در دعاوی حقوقی الودگیهای زیست محیطی

عظیم سهرابی؛ پروین محمدی دینانی؛ حسین الکجباف؛ سهیلا کوشا

دوره 6، شماره 2 ، دی 1395، صفحه 66-80

https://doi.org/1612-1059

چکیده
  دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل خود در زمینه آلودگی زیست محیطی مسئولیت دارد. قواعد فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، تسبیب، مقررات مندرج در اسناد بین‌المللی از جمله ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 اعلامیه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شناسایی و الویت بندی مؤلفه های قدرت نرم در دانشگاه بر اساس مدل فازی VIKOR
شناسایی و الویت بندی مؤلفه های قدرت نرم در دانشگاه بر اساس مدل فازی VIKOR

کریم اسگندری؛ رضا رستم زاده

دوره 6، شماره 2 ، دی 1395، صفحه 82-112

چکیده
  در سالیان اخیر چهرة جدیدی از قدرت در عرصه تعامل میان کشورها پدیدار شده که اندیشه و تفکر جامعه را مورد تهاجم خود قرار داده است، با توجه به اینکه جبهة اصلی جنگ نرم در داخل کشور، فضای دانشگاه می‌باشد، نقش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حوزه‌های تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در غرب آسیا و تأثیر آن بر نظم نوین بین‌المللی
حوزه‌های تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در غرب آسیا و تأثیر آن بر نظم نوین بین‌المللی

سهراب صلاحی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1395، صفحه 114-134

چکیده
  مقاله حاضر در راستای بررسی تقابل دو قدرت جمهوری اسلامی ایران و ایالات‌متحده آمریکا در منطقه به دلایل این رویارویی می‌پردازد و در پی پاسخ به این سؤال است که حوزه‌های این تقابل کدم‌اند و فرجام آن، چه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جاسوسی رایانه ای ابزاری در حوزه جنگ نرم (گونه شناسی، موانع حاکم بر تحقیقات و قوانین مترتب بر جاسوسی رایانه ای)
جاسوسی رایانه ای ابزاری در حوزه جنگ نرم (گونه شناسی، موانع حاکم بر تحقیقات و قوانین مترتب بر جاسوسی رایانه ای)

مسلم پیری زمانه؛ داریوش پیری زمانه؛ کاوه قدمی؛ حمیدرضا بازگلی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1395، صفحه 136-158

چکیده
  چکیده در عصر حاضر جاسوسی و جمع آوری اطلاعات از طریق نیروی انسانی آموزش دیده یک امر سخت، وقت گیر، پر هزینه و خطرناک بوده و در صورت آشکار شدن و لو رفتن ماموریت هم برای کشور هدف و هم کشور مبداء مسایلی را در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دکترین و اهداف مدیریت جهادی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)
دکترین و اهداف مدیریت جهادی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

حسن مرادی؛ سید حسن فیروزآبادی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1395، صفحه 160-190

چکیده
  تأکیدهای مکرر از سوی مقام معظم رهبری ‌بر مدیریت جهادی به جهت تحقق اهداف و آرمان‌های ج.ا.ا صورت گرفته است ، که به همین خاطر نیازمند بررسی مباحث مختلف در زمینه مدیریت جهادی هستیم. مسئله ما در این مقاله تدوین ...  بیشتر