نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

تأکیدهای مکرر از سوی مقام معظم رهبری ‌بر مدیریت جهادی به جهت تحقق اهداف و آرمان‌های ج.ا.ا صورت گرفته است ، که به همین خاطر نیازمند بررسی مباحث مختلف در زمینه مدیریت جهادی هستیم. مسئله ما در این مقاله تدوین دکترین و تبیین اهداف الگوی راهبردی مدیریت جهادی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) می‌باشد. در این زمینه تجربیات موفق و کارآمد گران بهایی در پس از انقلاب برای عبور از چالش‌ها و بحران‌ها وجود دارد. با توجه به اینکه بحث‌های گوناگونی در رایطه با مدیریت جهادی میان صاحب نظران در جریان است ،تدوین و تبیین دکترین و اهداف آن یک ضرورت بنیادی است. هدف تحقیق ارائه ابعاد ومولفه های دکترین و اهداف مدیریت جهادی بر اساس اندیشه ولایت است. و به طور مشخص به این سوال پاسخ داده می شودکه ، دکترین و اهداف مدیریت جهادی بر اساس اندیشه ولایت چیست؟روش بکار گرفته شده در این پژوهش، مطالعات اسنادی به روش تحلیل محتوی است. اسناد مورد استفاده منابع مرتبط با موضوع تحقیق می باشد و در پایان ابعاد و مولفه‌های دکترین مدیریت جهادی در دیدگاه معظم له استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Doctrine and management objectives of jihadists from the perspective of the Supreme Leader (Mdzlhalaly)

نویسندگان [English]

  • Hassan Moradi 1
  • seyed hassan firouz abadi 2

1 دانشجوی دکترای امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده [English]

Repeated emphasis of the leader of the Jihad to achieve the goals and ideals of the Islamic Republic of Iran, and we need to study various topics in the field of Jihad.We Doctrine and objectives of jihadists from the perspective of the strategic management of the Supreme Leader (Mdzlhalaly) is. In this context, the successful and efficient valuable experience in post-revolution For the passage of challenges and there is a crisis. Given that various discussions among experts in Rayth with Jihad is going on, explaining doctrine and purposes is a fundamental necessity. Leader in the field of view (Mdzlhalaly) has not been investigated Is. The aim of the research presented Vmvlfh dimensions of jihadist doctrine and management objectives based on the idea province. Question of the doctrine and management objectives of jihadists is based on the idea province? In this research, documentary research is content analysis method. Relevant sources of research that documents used in this paper to examine the doctrine and its strategic management objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doctrine
  • Goals
  • leadership
  • management and Jihad