نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه -دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی -دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد

چکیده

چکیده
در عصر حاضر جاسوسی و جمع آوری اطلاعات از طریق نیروی انسانی آموزش دیده یک امر سخت، وقت گیر، پر هزینه و خطرناک بوده و در صورت آشکار شدن و لو رفتن ماموریت هم برای کشور هدف و هم کشور مبداء مسایلی را در سطح بین المللی به وجود می آورد، بنابراین کشورها در این راستا و با یک نگرش معقول، به این فکر افتادند که از راه های علمی، ساده و در نتیجه کم خطر (جاسوسی رایانه ای) برای جمع آوری اطلاعات از دیگر کشورها بهره برداری نمایند. در این مقاله سعی گردیده به دو سوال 1- چیستی جاسوسی رایانه ای و 2- انواع جاسوسی های رایانه ای شناخته شده و قوانین مرتبط با جاسوسی رایانه ای پاسخ داده شود. روش تحقیق بکار گرفته شده در این مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و منابع جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی می باشد. با توجه به مطالب مطرح شده می توان نتیجه گیری نمود که در دنیای پیشرفته امروزی با توجه به پیشرفت و توسعه فناوری های مختلف در عرصه های جاسوسی نیز انواع روشها و تجهیزات به کار گرفته می شود و به طور کلی میتوان اذعان داشت که در این عرصه از جنگ نرم ، شیوه های جاسوسی هم در هدف و هم در مقاصد با روشهای سنتی تفاوت ماهوی دارند.
کلید واژه ها: جنگ نرم ، جاسوسی، جاسوسی رایانه ای، قوانین و مقررات

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Informatics Spying as a Tool in the Area of Soft-War (Typology, Obstacles in research and Governing Laws on Informatics Spying)

نویسندگان [English]

  • moslem piri zamane 1
  • Daryoosh piri zamaneh 2
  • Kaveh ghadami 3
  • Hamidreza bazgoli bazgoli 4

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی -دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد

چکیده [English]

Abstract:
At the present time, spying and information gathering by educated human resources are difficult, time-consuming, expensive, and dangerous tasks, which lead to international issues for both target and attacking countries, in the case of revealing and being exposed. So, in this context and reasonable attitudes, countries are thinking about "informatics spying" to gather information through simple, scientific, and consequently low-risk ways. This paper tries to answer two following questions: 1. what is the informatics spying,and 2. what are the known types of informatics spying and its governing laws? Descriptive and analytical methodology have been used in this paper, and information have been gathered from literatures and web. According to these concepts, it can be concluded that at the present modern world, various types and methods are used in spying, regarding to technological improvements and developments. Generally, it can be acknowledged that spying methods both in targets and purposes, fundamentally differ from traditional methods, in the area of soft-war.
Keywords: Soft-war, Spying, Informatics Spying, Laws and Regulations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft-war
  • Spying
  • Informatics Spying
  • Laws and Regulations