نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

در هنگامه‌ی انقلاب اسلامی دو قطب جهانی آمریکا و شوروی به عنوان دو نیروی ژئوپلیتیکی آن زمان شناخته می‌شدند و مبادلات و معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با ارجاع به یکی از این دو نیروی متخاصم، مشخص می‌شدند. غلظت سنگین قدرت سخت‌افزاری و اتکای بیش از حد بر نیروهای مادی، از جمله شاخص‌های ژئوپلیتیکی آمریکا و شوروی در دوران جنگ سرد بود. رخداد انقلاب اسلامی با چارچوب اندیشگی- راهبردی شیعه‌ی سیاسی، این شاخص را دگرگون کرد و نوع جدید از قدرت را که می‌توان از آن با عنوان قدرت هوشمند یاد کرد، به منصه‌ی ظهور گذاشت. امروزه، توان ترکیبی قدرت هوشمند از بن‌مایه-های بایسته‌ در سیاست نوین جهانی به‌شمار می‌آید. این توان ترکیبی در امتزاج قدرت نرم و سخت به دست می‌آید. در واقع، قدرت هوشمند پاسخی هوشمندانه به ناکارآمدی بن‌مایه‌های قدرت نرم و سخت و ترکیب این دو نوع قدرت، به شیوه‌ای است که منجر به هم افزایی و برآیند آنها گردد. پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ داده است که شاخص‌های قدرت هوشمند کدام است و انقلاب اسلامی چه تاثیری بر این شاخص‌ها داشته است؟ با بازکاوی ابعاد ژئوپلیتیکی انقلاب اسلامی، به این نتیجه به‌دست می‌آید که رخداد انقلاب اسلامی، سبب افزایش شاخص‌هایی چون ارزش، توان بازیگری فعال در صحنه‌ی جهانی سیاست، افزایش بُردِ هژمونیک، هویت و فرهنگ معنوی گردیده است که از مهمترین شاخص‌های قدرت هوشمند به‌شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Islamic Revolution in Improvement of Iran’s Smart Power

چکیده [English]

Islamic Revolution of Iran has  had an exclusive and unique characteristic in its time; the time that belonged to the two geopolitical poles of the East and West, and all political streams identified and specified based on these two poles. But the Islamic Revolution of Iran was escaping from the two current dominant and opening the "other" pole. This other pole was formed on the basis of particular discourses including the geopolitical discourse of "anti-colonialism" and "geopolitics of resistance".
From this perspective, smart power as a combination of hard and soft power has a significant role in the Islamic revolution and also, has affected on the Islamic Republic of Iran. This discourses are opposed by the essence of both poles of the east and west. The methodology of the research is descriptive-analytical and it attempts to analyze the geopolitical discourse of the Islamic Revolution of Iran on the basis of Constructivism theory. Accordingly, it can be concluded that the most important factors that shape the smart power of the Islamic Revolution are hegemonic burden, potentiality of active player in world of politics, spiritual and cultural identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart power
  • Islamic Revolution
  • Identity
  • culture