مقاله پژوهشی
شهروندی و دموکراسی در فضای مجازی از واقعیّت تا فراواقعیّت
شهروندی و دموکراسی در فضای مجازی از واقعیّت تا فراواقعیّت

کیومرث یزدان پناه درو؛ یاشار ذکی؛ عظیم زمانی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 8-35

چکیده
  انسان در عصر حاضر با ورود به دنیای مجازی با پدیده های بسیار متفاوتی در عرصه گوناگون زندگی مواجه شده است.ورود به این دنیای متفاوت مفهوم سنّتی دولت که با مرزهای جغرافیایی همراستا بود، دچار ابهام شده و به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
موانع پیام رسانی دینی در دو حوزه‌ی مجرا و دریافت از منظر قرآن کریم
موانع پیام رسانی دینی در دو حوزه‌ی مجرا و دریافت از منظر قرآن کریم

احمد زرنگار؛ مرتضی مطهری

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 36-55

چکیده
  قرن حاضر، یعنی قرن انفجار اطلاعات، عصری است که دانش ارتباطات از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار گردیده و بدون تردید باید به موازات پرداختن به عناصر و ارکان اصلی الگوهای ارتباطی و آنچه این فرآیند را تسهیل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران
جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران

جلیل دارا؛ محسن خاکی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 56-77

چکیده
  مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تحلیلی متکی بر تبیین ماهیت قدرت نرم از سوی نظریه‌پرداز اصلی آن، جوزف‌ نای به چیستی، اجزا و اهداف آن پرداخته و از سوی دیگر با برداشتی تفسیری- تحلیلی از قرآن کریمجریان نفاق را ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سیاست و حکومت و نفوذ جریانی: مطالعه‌ی موردی ایران قاجاری
سیاست و حکومت و نفوذ جریانی: مطالعه‌ی موردی ایران قاجاری

غلامرضا خواجه سروی؛ حامد کیانی مجاهد

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 78-105

چکیده
  این پژوهش با هدف تبیین و ریشه یابی نفوذ و براندازی نرم در تاریخ ایران و تولید محتوای علمی و روش مند در این باره، با بهره گیری از روش تاریخی و جمع آوری داده ها به شیوه اسنادی و کتابخانه ای، در صدد پاسخ گویی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تضمّنات سیاسی – اخلاقی اقتصاد بازار آزاد و امکانات مقایسه ای – بومی آن در فلسفۀ فطرت
تضمّنات سیاسی – اخلاقی اقتصاد بازار آزاد و امکانات مقایسه ای – بومی آن در فلسفۀ فطرت

مجتبی زارعی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 106-129

چکیده
  .اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در نگاه اول، چندان دلالت سیاسی و اخلاقی صریحی ندارد و چنان می‌نماید که تنها به حوزه‌ی معاش و اقتصاد محدود می‌ماند اما داعیه‌های اخلاقی و سیاسی این شیوه‌ی اقتصاد ورزی را ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل مفهوم قدرت و منابع تشکیل دهنده آن از دیدگاه جوزف نای ( سخت، نرم، هوشمند )
تحلیل مفهوم قدرت و منابع تشکیل دهنده آن از دیدگاه جوزف نای ( سخت، نرم، هوشمند )

حسین فتاحی اردکانی؛ حسین مسعودنیا؛ سیدجواد امام جمعه زاده

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 130-153

چکیده
  بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم قدرت یکی از موضوعات اساسی و مورد علاقه اندیشمندان حوزه علوم سیاسی بوده است. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مفهوم قدرت و منابع تشکیل دهنده آن در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظام جامع اطلاع رسانی بسیج از الزامات شکل دهی به قدرت نرم ارتش 20 میلیونی
نظام جامع اطلاع رسانی بسیج از الزامات شکل دهی به قدرت نرم ارتش 20 میلیونی

سید رضا نقیب السادات؛ اسماعیل احمدی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 154-179

چکیده
  مقابله با انواع تهدیدهای نرم، نیازمند قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است تا نظام با استواری باقی بماند و فرهنگ تفکر انقلاب، جهانی شده و در جهان استقرار یابد. دستگاه‌ها و نهادهای انقلابی باید زمینه‌ساز ...  بیشتر