نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه محقق اردبیلی، تهران، ایران

چکیده

قرن حاضر، یعنی قرن انفجار اطلاعات، عصری است که دانش ارتباطات از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار گردیده و بدون تردید باید به موازات پرداختن به عناصر و ارکان اصلی الگوهای ارتباطی و آنچه این فرآیند را تسهیل می نماید ، به موانع موجود و آنچه در این مسیر ممکن است اختلال ایجاد نماید، توجه نمود . این موانع ممکن است هر یک از عناصر سه گانه‌ی منبع ، مجرا و دریافت را دچار آسیب و چالش جدی نماید. اما در موضوع ارتباط دینی جامع‌ترین مرجع آسیب‌شناسی ارتباطات انسانی، کتاب نورانی قرآن کریم می‌باشد که علاوه بر ارائه‌ی شاخص‌های یک ارتباط موفق با مضامین متعالی، به موانع موجود در هر سه حوزه پرداخته است. از آنجا که جمهوری اسلامی به عنوان یک حاکمیت دینی در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی خود قرار دارد , توجه به مبانی قرانی درباره ارتباط موفق و باز نگری سیاستهای فرهنگی در عرصه داخلی و خارجی آنهم با مدل قرآنی بسیار ضرورت دارد . از اینرو در این پژوهش با تاکید براین موارد به بررسی موانع در دو حوزه‌ی مجرا و دریافت پیام دینی پرداخته ایم .
واژگان کلیدی:
قرآن، پیام‌رسانی. موانع پیام‌رسانی. کانال (مجرای تبادل پیام) پارازیت(نویزونوفه). ارتباط‌گر دینی, ج.ا.ایران .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

These barriers may be any one of the three elements of the source, channel and can get damaged and challenges

نویسندگان [English]

 • ahmad zarnegar 1
 • morteza motahari 2

1 tehran,iribuniversity

2 iribuniversity of Qom

چکیده [English]

. These barriers may be any one of the three elements of the source, channel and can get damaged and challenges . The basic Dghdhy minds of thinkers in science communication and subsequently occupied the minds of communicators , forcing them to deal with this matter . Religious Communication in Human Communication Pathology comprehensive reference book, the Quran is luminous indices in addition to a successful relationship with transcendent meaning , the obstacles in all three areas is discussed. This study examines the obstacles in the field of religion is to channel and receive messages .
Keywords:
Messaging . Messaging barriers . Channel ( channel messaging ) noise ( Nvyzvnvfh ). Religious communicator
. These barriers may be any one of the three elements of the source, channel and can get damaged and challenges . The basic Dghdhy minds of thinkers in science communication and subsequently occupied the minds of communicators , forcing them to deal with this matter . Religious Communication in Human Communication Pathology comprehensive reference book, the Quran is luminous indices in addition to a successful relationship with transcendent meaning , the obstacles in all three areas is discussed. This study examines the obstacles in the field of religion is to channel and receive messages .
Keywords:
Messaging . Messaging barriers . Channel ( channel messaging ) noise ( Nvyzvnvfh ). Religious communicator

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Messaging"
 • " Messaging barriers"
 • " Channel ( channel messaging ) noise ( Nvyzvnvfh )"
 • "Religious communicator"
 • قرآن کریم (1378)، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی، چاپخانه امیر المؤمنین.
 • ابن عجیبه، احمد بن محمد (1419 ق)، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، قاهره: ناشر دکتر حسن عباس زکی چاپ اول.
 • ابن منظور محمد بن مکرم (1414 ق)، تبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دارالغرب الاسلامی، چاپ اول.
 • اندلسی، ابوحیان محمدبن یوسف (1420 ق)، البحر المحیط فی التفسیر،  بیروت: دارالتفکر، تحقیق صدقی محمد جمیل، چاپ دوم.
 • بابایی، احمد علی(1382)، برگزیده تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سیزدهم.
 • بلاغی نجفی، محمدجواد (1420 ق)،الاءالرحمن فی تفسیر القرآن، قم: بنیاد بعثت، چاپ اول.
 • بیضاوی، عبدالله بن عمر (1418)، انوارالتنزیل و اسرارالتاویل، بیروت: داراحیاالتراث العربی.
 • جوادی آملی، عبدالله (1383)، تفسیر موضوعی قرآن، نشر اسراء.
 • خندان، محسن (1374)، تبلیغ اسلامی و دانش ارتباطات اجتماعی، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
 • خویی، سید ابوالقاسم (1384)، البیان فی تفسیر القرآن، قم: دارالثقلین، چاپ اول.
 • داور پناه، ابوالفضل (1375)، انوار العرفان فی تفسیر القرآن، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (ع).
 • ذکواتی قراگزلو، علیرضا (1383)، اسباب النزول، ترجمه ذکواتی، تهران: نشر نی، چاپ اول.
 • راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412) ، المفردات فی غریب القرآن، دمشق: دارالعلم، دارالشامیه.
 • رستگار، ایرج(1388)، مبانی ارتباطات( انسانی جمعی)، تهران: انتشارات مبنای خرد، چاپ اول.
 • زرنگار، احمد(1391)، مبانی ارتباطات اجتماعی از منظر قرآنی، تهران: انتشارات دانشکده صدا و سیما، چاپ اول.
 • سبزواری نجفی، محمد بن حبیب الله (1419 ق)، ارشاد الاذهان الی تفسیر القرآن، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات چاپ اول.
 • ستوده، رضا( 1360)، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار التعارف للمطبوعات چاپ اول.
 • سمرقندی، نصربن محمدبن احمد (1400 ق)، بحرالعلوم، بیروت: دارالفکر، چاپ سوم.
 • سورین، تانکارد، ورنرجی و جیمز دبلیو (1388)، نظریه های ارتباطات، ترجمه دکتر علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • شیبانی، محمد بن حسن(1413 ق)، نهج البیان عن کشف معانی القرآن، تهران: بنیاد دائره المعارف الاسلامی، چاپ اول.
 • طالقانی،سید محمود(1381)، پرتویی از قرآن، شرکت سهامی انتشار.
 • طباطبایی، سید محمدحسین(1374)، ترجمه تفسیرالمیزان، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 • طریحی، فخرالدین(1375)، مجمع البحرین، تهران: کتاب فروشی مرتضوی، چاپ سوم.
 • طوسی، محمد بن حسن (1410)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دارالاحیا التراث العربی، چاپ اول.
 • طیب، سید عبدالحسین (1378)، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات اسلام، چاپ دوم.
 • فراهیدی، خلیل ابن احمد( 1410 ق)، کتاب العین، قم: انتشارات هجرت، چاپ دوم.
 • فیض کاشانی، ملا محسن (1418 ق)، الاصفی فی تفسیر القرآن، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
 • قرشی، سید علی اکبر(1371)، قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم.
 • گیل، دیوید و بریجت آدامز(1384)، الفبای ارتباطات، ترجمه رامین کریمیان و همکاران، تهران: دفتر مطالعات توسعه و رسانه ها.
 • مصطفوی، حسن(1360)، التحقیق فی کلمات قرآن کریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 • مکارم شیرازی، ناصر (1353)، تفسیر نمونه، قم: انتشارات دار الکتب الاسلامیه.
 • مهیار رضا (1420 ق)، فرهنگ ابجدی عربی فارسی، دارالکتب الاسلامیه.
 • واعظ زاده خراسانی، نحقیق (1377)، ترجمه تفسیر جوامع الجامع، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ دوم.
 • هاشمی رفسنجانی، علی اکبر( 1388)، تفسیر راهنما، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
 • هاشمی رفسنجانی، علی اکبر(1388)، فرهنگ قرآن، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.