مقاله پژوهشی
مطالعه نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی از آسیب‌های شبکه‌های ماهواره‌ای در سطح شهرستان بناب
مطالعه نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی از آسیب‌های شبکه‌های ماهواره‌ای در سطح شهرستان بناب

کیوان حیدرنژاد؛ جمال بیگی؛ بابک پورقهرمانی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 8-21

چکیده
  هدف: مطالعه نگرش افراد نسبت به قدرت نرم نهاد بسیج در امر پیشگیری وضعی از آسیب‌های شبکه‌های ماهواره‌ای با لحاظ متغیرهای جنسیت، سن، تحصیلات و شغل در سطح شهرستان بناب است.روش بررسی: توصیفی- پیمایشی، جامعه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش فن آوری اطلاعات بر تحول مفهوم هویت ملی
نقش فن آوری اطلاعات بر تحول مفهوم هویت ملی

احمد سلطانی نژاد؛ محمد حسین جمشیدی؛ افشین شامیری

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 22-41

چکیده
  انسان موجودی مدنی است و برای رشد و نمو خود و همچنین سیر تکاملی خود نیاز به تعامل با دیگران دارد. در فرایند تعاملات و ارتباطات اجتماعی هست که تمام پدیده‌ها اجتماعی به ظهور می‌رسند. هویت ملی یکی از پدیده‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نحوه عملکرد و نقش بسیج اساتید در مقابله با راهبرد جنگ نرم (مورد مطالعه: استان لرستان)
بررسی نحوه عملکرد و نقش بسیج اساتید در مقابله با راهبرد جنگ نرم (مورد مطالعه: استان لرستان)

مهدی شاهین

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 42-59

چکیده
  دانشگاهیان و نخبگان از جمله اقشاری هستند که به دلیل نقش و تأثیری که در جامعه دارند، همواره هدف اساسی جنگ‌ نرم از سوی دشمن به حساب می‌آیند. دشمنان اسلام درصددند تا این صاحب نظران کشور را علیه فرهنگ و ارزش‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه دیپلماسی علم و فناوری
شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه دیپلماسی علم و فناوری

علی بنیادی نائینی؛ سیدمحمود صدوق

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 60-85

چکیده
  دیپلماسی علم و فناوری پدیده‌ای است که اگرچه نوظهور نبوده، لیکن ادبیات آن در سال‌های اخیر رو به افزایش است و تجربیات موفقی را با خود به همراه آورده است. دیپلماسی علم و فناوری بمعنای تعامل علم و فناوری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی دیدگاه‌های منتقدین وجود اسلام هراسی رسانه‌ای
بررسی دیدگاه‌های منتقدین وجود اسلام هراسی رسانه‌ای

عباس عیسی زاده؛ سیدحسین شرف الدین

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 86-115

چکیده
  غالباً این‌گونه تصور می‌شود که در وجود جریانی به نام «اسلام هراسی رسانه‌ای» و یا «تزریق ترس، نفرت و تعصب علیه اسلام و مسلمانان در افکار عمومی غرب از طریق رسانه‌ها»، هیچ‌گونه تردیدی وجود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر روی هویت ملی
بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر روی هویت ملی

محمودرضا رهبرقاضی؛ زینب ایمانیان مفرد

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 116-133

چکیده
  تغییر و تکوین هویت ملی به عوامل و زمینه‌های مختلفی مرتبط می‌گردد. یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر هویت ملی تکنولوژی‌های جدید ارتباطی است. هدف این پژوهش شناخت و تبیین تأثیر فضای مجازی با تأکید بر شبکه‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کاربست هوش هیجانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان نظامی در مقابله با تهدیدات نرم، مطالعه موردی: یک سازمان نظامی
کاربست هوش هیجانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان نظامی در مقابله با تهدیدات نرم، مطالعه موردی: یک سازمان نظامی

کاوه قدمی؛ مسلم پیری زمانه؛ رضا وهابی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 134-159

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر هوش هیجانی بر توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی از دیدگاه کارکنان یک سازمان نظامی در مقابله با جنگ نرم است. این پژوهش میدانی به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. از میان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مدلِ ارائه مطلوب خدمات عمومی، با بهره‌گیری از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
مدلِ ارائه مطلوب خدمات عمومی، با بهره‌گیری از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

محمدرضا جابرانصاری؛ افشین پارسائیان

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 160-172

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق استخراج شاخص‌های ارائه مطلوب خدمات عمومی، از دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه ا...) است. به این منظور با مطالعه بیانات رهبر معظم انقلاب (حفظه ا...) در خصوص ارائه خدمات، شاخص‌های ارائه ...  بیشتر