مقاله پژوهشی
رویکرد دفاعی – تهاجمی جمهوری خلق چین در چارچوب فضای سایبر
رویکرد دفاعی – تهاجمی جمهوری خلق چین در چارچوب فضای سایبر
دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، صفحه 9-24

چکیده
  اهمیت قدرت نرم و فضای سایبری در بستر تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بر کسی پوشیده نیست. چین با اذعان به این اهمیت و با این چشم‌انداز که جنگ‌های آینده ممکن است جنگ‌های سایبری باشد اهمیت ویژ‌ه‌ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش عوامل نرم‌افزاری در تحول منزلت ملی قطر (2011-1995)
نقش عوامل نرم‌افزاری در تحول منزلت ملی قطر (2011-1995)
دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، صفحه 25-48

چکیده
  منزلت ملی یک کشور، تابع قدرت ملی و تصویری است که یک کشور از خود، برای افکار عمومی جهان می‌سازند. این تصویر می‌تواند تابعی از قدرت سخت‌افزاری باشد و در دامنه‌ای از قدرت کوچک تا قدرت بزرگ نظامی جای گیرد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سرمایه اجتماعی حلقه ارتباطی قدرت نرم، امنیت نرم، تهدید نرم
سرمایه اجتماعی حلقه ارتباطی قدرت نرم، امنیت نرم، تهدید نرم
دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، صفحه 49-74

چکیده
  با حاکم شدن گفتمان نرم بر محیط امنیتی نظام جهانی، اولا ماهیت مفاهیمی چون قدرت، تهدید و امنیت و نحوه ارتباط میان آنها در حال دگرگونی است و ثانیاً مشارکت، اعتماد و وفاداری مردم به دولت و در یک کلام سرمایه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سیاست‌گذاری قومی مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری: تحلیل تماتیک
سیاست‌گذاری قومی مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری: تحلیل تماتیک
دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، صفحه 75-87

چکیده
  سیاست‌گذاری قومی از مباحث مهم سیاسی-اجتماعی سخنان مقام معظم رهبری است به رغم بحث‌ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان مدیران و رهبران جامعه ما صورت گرفته است اما هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین کارکردهای فردی-اجتماعی دوره نظام‌وظیفه و تأثیر آن بر ارتقای قدرت نرم ملی
تبیین کارکردهای فردی-اجتماعی دوره نظام‌وظیفه و تأثیر آن بر ارتقای قدرت نرم ملی
دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، صفحه 99-121

چکیده
  از منظر نظام‌های سکولار و مادی‌گرای غرب، دوره نظام‌وظیفه به صورت غیرحرفه‌ای و کنونی آن در ایران از سودمندی لازم برخوردار نیست، اما از دیدگاه نویسندگان مقاله، در نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران، خدمت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
از ژئوپلیتیک دولت‌محور، به ژئوکالچر تمدن محور؛ خاورمیانه عرصه نبرد تمدن‌ها
از ژئوپلیتیک دولت‌محور، به ژئوکالچر تمدن محور؛ خاورمیانه عرصه نبرد تمدن‌ها
دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، صفحه 123-142

چکیده
  سیر تحول نظریاتی که در مورد نقش پهنه‌های جغرافیایی در سیاست داخلی و بین‌الملل مطرح شده است، قدمتی بیش از یک قرن دارد. این نظریات که در بدو امر حالتی کاملاً ژئوپلیتیک داشت، اکنون در قرن بیست و یکم با در ...  بیشتر