مقاله پژوهشی
نرم افزارگرایی امنیتی و الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت
نرم افزارگرایی امنیتی و الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت
دوره 3، شماره 8 ، دی 1392، صفحه 9-26

چکیده
  بحث امنیت و پیشرفت از جمله موضوعات مهم میان رشته ای در مطالعات امنیتی به شمار می‌آید که عموماً با عنوان کلی امنیت و توسعه به آن پرداخته شده است. در این حوزه مطالعاتی معمولاً دو دسته از پرسش مطرح بوده که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رابطه میان دینداری و رفتار انتخاباتی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز)
بررسی رابطه میان دینداری و رفتار انتخاباتی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز)
دوره 3، شماره 8 ، دی 1392، صفحه 27-44

چکیده
  از مؤثرترین راه‏های رسیدن به توسعه پایدار، جلب مشارکت مردم در فرایند توسعه از مرحله تصمیم‏گیری تا اجرا است. رفتار انتخاباتی بیانگر الگوی خاصی از رفتار سیاسی  است که  مبتنی بر مجموعه نگرش‌ها، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دیپلماسی عمومی ایالات‌متحده در قبال آمریکا ستیزی روسیه
دیپلماسی عمومی ایالات‌متحده در قبال آمریکا ستیزی روسیه
دوره 3، شماره 8 ، دی 1392، صفحه 45-62

چکیده
  در دوره جنگ سرد مقابله با کمونیسم هدف اصلی دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال شوروی تلقی می‌شد اما با فروپاشی شوروی علت وجودی برنامه‌های دیپلماسی عمومی آمریکا از بین رفته و این کشور فاقد راهبرد مشخصی در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جریان‌های سیاسی ایران در فضای مجازی؛ تحلیل محتوای وبلاگ های سیاسی
جریان‌های سیاسی ایران در فضای مجازی؛ تحلیل محتوای وبلاگ های سیاسی
دوره 3، شماره 8 ، دی 1392، صفحه 63-78

چکیده
  گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در دو جهان واقعی و مجازی حضور دارند و این دو حضور علی رغم تفاوت های اساسی به یکدیگر وابسته است.این مقاله در مسیر پاسخ گویی به سوال اصلی تحقیق یعنی «میزان و کیفیت بهره گیری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دفاع ملی فرهنگ بنیاد و مقابله با جنگ نرم
دفاع ملی فرهنگ بنیاد و مقابله با جنگ نرم
دوره 3، شماره 8 ، دی 1392، صفحه 79-98

چکیده
  تغییر رویه غرب در مقابله با نظام اسلامی جمهوری اسلامی ایران از جنگ سخت به جنگ نرم مبتنی بر القاء تفکرات ضد ایدئولوژی اسلامی در بین مردم، انتخاب دفاعی مناسب و متناسب را ضروری می‌نماید؛ دفاعی که با بهره‌گیری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قدرت نرم از دیدگاه اسلام و کاربرد مؤلفه‌های آن در جمهوری اسلامی ایران
قدرت نرم از دیدگاه اسلام و کاربرد مؤلفه‌های آن در جمهوری اسلامی ایران
دوره 3، شماره 8 ، دی 1392، صفحه 97-113

چکیده
   امروزه استفاده از مؤلفه‌های قدرت نرم در سیاست‌های داخلی و خارجی کشورها بیش از گذشته مورد تأکید قرار گرفته است. درحالی‌که در مفهوم‌سازی اولیه از قدرت نرم مؤلفه‌هایی مثل فرهنگ، ارزش‌های سیاسی و ...  بیشتر