مفهوم شناسی قدرت ملی با رویکردی دینی
مفهوم شناسی قدرت ملی با رویکردی دینی

قادر عبدالعلی‌پور

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 173-199

چکیده
  مفهوم قدرت ملی بعد از فروهشتن نظام دو قطبی دوران جنگ سرد و متعاقب آن، شکل گیری واحدهای سیاسی مستقل (دولت – ملت) نمود بارزتری یافته است. قدرت ملی، تعین بخش اهداف و مصالح ملی هر واحد سیاسی است؛ زین سان، ...  بیشتر
انقلاب اسلامی ایران و مولفه های اقتدار ملی؛ مطالعه موردی اندیشه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
انقلاب اسلامی ایران و مولفه های اقتدار ملی؛ مطالعه موردی اندیشه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

هادی ابراهیمی کیاپی؛ ابوالقاسم باباتبار سرخی؛ محمد جواد موسی نژاد

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 411-432

چکیده
  رفتار سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم در صحنه داخلی و هم در عرصه بین المللی موید نوعی خاص از منزلت و قدرت است که مدل آن در عرصه حکومتداری در جهان بی نظیر است. در این مدل، حکومت صرفا بر انباشته های مادی خود ...  بیشتر