نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل(دیپلماسی دفاعی) دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

3 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

رفتار سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم در صحنه داخلی و هم در عرصه بین المللی موید نوعی خاص از منزلت و قدرت است که مدل آن در عرصه حکومتداری در جهان بی نظیر است. در این مدل، حکومت صرفا بر انباشته های مادی خود متکی نیست و فراتر از داشته های مادی، بر قدرتِ مشروع ملهم از معنویت تاکید می کند. این تاثیر شگرف در حوزه رفتار سیاسی از فردای پیروزی انقلاب اسلامی هویدا گشت و این امر حکایت از تولد آن همزمان با وقوع انقلاب اسلامی دارد. بنابراین انقلاب اسلامی منجر به بازتعریفی عمیق در حوزه اقتدار شده است و حکومت اسلامی ایجاد شده از دل انقلاب، فعالیت سیاسی خود را با ملاک ها و مولفه های جدیدی از اقتدار مطابقت می دهد. اقتدار در جمهوری اسلامی ایران گستره ای فراتر از ابعاد رایج آن از جمله قدرت نرم، علم و دانش، نیروهای مسلح می یابد و پشتوانه نظری پیدا می کند. این مقاله بدنبال پاسخ به این پرسش است که اقتدار در جمهوری اسلامی دارای چه مولفه هایی است و منشاء و خاستگاه این مولفه ها چیست؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Islamic Revolution of Iran and the components of national authority; A case study of the thoughts of Imam Khomeini and the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Hadi Ebrahimi Kiapey 1
  • abolghasem babatabar sorkhi 2
  • mohammadjavad mousanezhad 3

1 Assistant Professor and Faculty Member of Radio and Television University, Tehran, Iran

2 Graduate of International Relations (Defense Diplomacy) Malek Ashtar University, Tehran, Iran

3 PhD student in Political Science from Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The political behavior of the Islamic Republic of Iran, both domestically and internationally, confirms a special kind of prestige and power, the model of which is unique in the field of governance in the world. In this model, government does not rely solely on its material accumulations, but emphasizes material legitimacy inspired by spirituality beyond material possessions. This tremendous impact on political behavior became apparent the day after the victory of the Islamic Revolution, and this indicates its birth at the same time as the Islamic Revolution. Thus, the Islamic Revolution has led to a profound redefinition of the sphere of authority, and the Islamic government created from the heart of the revolution adapts its political activity to new criteria and components of authority. Authority in the Islamic Republic of Iran extends beyond its usual dimensions, including soft power, science and knowledge, the armed forces, and finds theoretical support. This article seeks to answer the question of what are the components of authority in the Islamic Republic and what is the origin of these components

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Legitimate Power
  • Spirituality
  • National Authority