مقاله پژوهشی
ساختار قدرت نرم درگفتمان اسلامی
ساختار قدرت نرم درگفتمان اسلامی
دوره 5، شماره 12 ، فروردین 1394، صفحه 9-28

چکیده
  پژوهش پیش‌رو با تأکید بر آیات شریفه قرآن کریم سعی دارد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که: ساحتهای سازنده نظریه قدرت نرم در گفتمان اسلامی کدامند؟.در این راستا نویسندگان تلاش دارند تا ساحت‌های «قدرت نرم» ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
منابع فرهنگیِ قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عراق نوین
منابع فرهنگیِ قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عراق نوین
دوره 5، شماره 12 ، فروردین 1394، صفحه 29-50

چکیده
  با توجه به اهمیت قدرت نرم در روابط بین الملل و تأثیر کاربرد قدرت نرم بر پرستیژ بین المللی نهادهای سیاسی، پرداختن به موضوع قدرت نرم یکی از مباحث مهم در سیاست خارجی، روابط بین الملل و حتی مطالعات آکادمیک ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازخوانی امر به معروف و نهی از منکر به مثابه قدرت نرم در فرهنگ اسلامی
بازخوانی امر به معروف و نهی از منکر به مثابه قدرت نرم در فرهنگ اسلامی
دوره 5، شماره 12 ، فروردین 1394، صفحه 51-68

چکیده
  فرهنگ به عنوان اصلی ترین مولفه قدرت نرم در هر جامعه ای با ملاحظات خاص خود نقش آفرینی می‌کند. در فرهنگ اسلامی نهادینه شدن احساس مسئولیت همگانی و به دنبال آن تحقق نظارت مردمی (نظارت غیر رسمی)جایگاهی ممتاز ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
میزان آشنایی دانشجویان با جنگ نرم و راههای مقابله با آن ( مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور همدان)
میزان آشنایی دانشجویان با جنگ نرم و راههای مقابله با آن ( مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور همدان)
دوره 5، شماره 12 ، فروردین 1394، صفحه 69-97

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی جامعه شناختی میزان آشنایی دانشجویان دانشگاه همدان  با جنگ نرم و راههای مقابله با آن پرداخته‌است.  اهداف پژوهش شامل؛اهداف توصیفی ( بررسی میزان شناخت از جنگ نرم و اهداف)،  تبیینی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حضور افراد در هیئت های مذهبی و نشاط اجتماعی (مطالعه موردی شهر همدان در سال 1393)
حضور افراد در هیئت های مذهبی و نشاط اجتماعی (مطالعه موردی شهر همدان در سال 1393)
دوره 5، شماره 12 ، فروردین 1394، صفحه 99-110

چکیده
  هدف هر جامعه ای رسیدن به سعادت است یکی از ملزومات هر چه بهتر شدن عمل به قرآن ارتباط با ائمه معصومین (ع) است که بهترین قالب آن هیئت های مذهبی است . از منظر محقق هیئت های مذهبی در حالت معیار دارای ده بعد می ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی در قبال آمریکا از منظر شبکه و روایت
دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی در قبال آمریکا از منظر شبکه و روایت
دوره 5، شماره 12 ، فروردین 1394، صفحه 111-138

چکیده
  در حالی که دیپلماسی عمومی توسط دیپلمات‌ها در جریان مذاکرات خارجی، سفرها و ملاقات با مقامات خارجی اتفاق می افتد، دیپلماسی عمومی توسط بازیگرانی که ممکن است است رسما از طرف دولت معرفی نشده باشند انجام ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دیپلماسی عمومی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران در دولت اوباما (با تاکید بر فضای سایبری)
دیپلماسی عمومی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران در دولت اوباما (با تاکید بر فضای سایبری)
دوره 5، شماره 12 ، فروردین 1394، صفحه 139-159

چکیده
  دیپلماسی عمومی وظرفیت فضای سایبری (دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی) یکی از ابزارهای اصلی آمریکا در چارچوب دیپلماسی عمومی می باشد که از آن برای مدیریت جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران و ابزاری برای تغییر ...  بیشتر