جایگاه سرمایه اجتماعی در بازتولید قدرت نرم رسانه ای صدا و سیمای ج.ا.ا در حوزه عملکرد دولت در دوران بحران همه گیری کرونا
جایگاه سرمایه اجتماعی در بازتولید قدرت نرم رسانه ای صدا و سیمای ج.ا.ا در حوزه عملکرد دولت در دوران بحران همه گیری کرونا

یوسف فصیحی؛ رضا اکبری نوری؛ پروین داداندیش

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 31-55

چکیده
  از مهمترین موضوعات دهه های اخیر که تحول شگرفی را در حوزه قدرت و اجزاء و عناصر قدرت و کاربست قدرت به وجود آورده است، قدرت نرم می‌باشد. با واکاوی و تعمق در ریشه های این موضوع به راحتی به ارتباط بین این قدرت ...  بیشتر
جایگاه سرمایه اجتماعی در بستر قدرت نرم با تاکید بر آراء امام خمینی(ره)
جایگاه سرمایه اجتماعی در بستر قدرت نرم با تاکید بر آراء امام خمینی(ره)

علی آدمی

دوره 7، شماره 1 ، تیر 1396، ، صفحه 66-85

چکیده
  از مهم‌ترین موضوعات دهه‌های اخیر که تحول شگرفی را در حوزه قدرت و اجزا و عناصر آن و نیز کاربست قدرت پدید آورده است بعد جدیدی از قدرت به نام قدرت نرم است. گرچه ادبیات مدرن و مورد استفاده آن توسط اندیشمندان ...  بیشتر
سرمایه اجتماعی حلقه ارتباطی قدرت نرم، امنیت نرم، تهدید نرم
سرمایه اجتماعی حلقه ارتباطی قدرت نرم، امنیت نرم، تهدید نرم
دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، ، صفحه 49-74

چکیده
  با حاکم شدن گفتمان نرم بر محیط امنیتی نظام جهانی، اولا ماهیت مفاهیمی چون قدرت، تهدید و امنیت و نحوه ارتباط میان آنها در حال دگرگونی است و ثانیاً مشارکت، اعتماد و وفاداری مردم به دولت و در یک کلام سرمایه ...  بیشتر