مقاله پژوهشی
اثربخشی قدرت نرم برنامه های راهیان نور
اثربخشی قدرت نرم برنامه های راهیان نور
دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، صفحه 9-28

چکیده
  این نکته که فرهنگ از جمله منابع اصلی قدرت نرم به شمار می آید ،تحلیل گران سیاسی را به آنجا رهنمون شده تا مطالعات فرهنگی قدرت نرم و چگونگی ارتقا قدرت بواسطه فعالیت های فرهنگی را در اولویت نخست قراردهند.از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مولفه های نرم افزارانه مدیریت تغییرات اجتماعی در قرآن کریم «مطالعه موردی: داستان حضرت موسی(ع) و فرعون در قرآن کریم»
مولفه های نرم افزارانه مدیریت تغییرات اجتماعی در قرآن کریم «مطالعه موردی: داستان حضرت موسی(ع) و فرعون در قرآن کریم»
دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، صفحه 27-44

چکیده
  درجامعه شناسی در کنار انواع تغییرات اجتماعی، دو نوع تغییرات اجتماعی معطوف به عرصه سیاست قابل توجه است. تغیـیر اجتماعیِ روبنـایی که به نوعی به حرکت های اصلاحی و بدون تغییر در ماهیت و بنیاد ساختار اجتماعی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
زوال قدرت نرم ایالات ‌متحده امریکا
زوال قدرت نرم ایالات ‌متحده امریکا
دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، صفحه 45-62

چکیده
  : نوشتار حاضر با روش اسنادی به مساله زوال قدرت نرم امریکا می‌پردازد. نویسنده ابتدا مؤلفه‌های قدرت نرم را با توجه به عقاید جوزف نای مورد بررسی قرار داده سپس با کمک همین نظریه می‌کوشد به پرسش اصلی مقاله، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان بر بعد سیاسی هویت اسلامی – ایرانی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران
تأثیر مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان بر بعد سیاسی هویت اسلامی – ایرانی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران
دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، صفحه 63-80

چکیده
  پژوهش حاضر در راستای بررسی چگونگی تأثیر وجوهی از مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان (معلم، دانش‌آموز، روش تدریس، ارزشیابی، محتوا و مکان فیزیکی) بر بعد سیاسی هویت اسلامی– ایرانی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اجرای سیاست خارجی، قدرت نرم و ارتباطات: مطالعه موردی ایالات متحده امریکا2001-1993
اجرای سیاست خارجی، قدرت نرم و ارتباطات: مطالعه موردی ایالات متحده امریکا2001-1993
دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، صفحه 81-98

چکیده
  این مقاله، با عنوان "اجرای سیاست خارجی، قدرت نرم و ارتباطات: مطالعه موردی ایالات متحده امریکا2001-1993" تلاشی نظری و عملی برای شناختن چگونگی شکل گیری قدرت نرم امریکا در دوران ریاست جمهوری ویلیام جفرسون کلینتون(1993-2001) ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل تطبیقی تأثیر تحولات سیاسی2011 منطقه بر میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران،ترکیه و عربستان
تحلیل تطبیقی تأثیر تحولات سیاسی2011 منطقه بر میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران،ترکیه و عربستان
دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، صفحه 99-115

چکیده
  نحوه تقویت منابع قدرت نرم را می توان از مهمترین مباحثی ارزیابی نمود که طی چند سال گذشته در دستورکار بسیاری از کشورها قرارداشته است.این وضعیت بویژه با تحولات سال های آغازین قرن 21 ارتباط معناداری دارد.در ...  بیشتر