نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور تهران- ایران

2 استاد تمام گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور تهران- ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور تهران- ایران

4 استاد تمام گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقاله پیش‌رو با مدنظر قرار دادن سیاست زدگی در سازمان‌های اطلاعاتی به عنوان یک عارضه سازمانی یا به مفهوم دقیق‌تر مهم‌ترین آسیب در این سازمان‌ها، در ابتدا تلاش می‌ورزد مفهوم سیاست زدگی در سازمان‌های اطلاعاتی را مورد بررسی عملیاتی قرار دهد. در ادامه، پیش‌آیندهای سیاست زدگی یا به عبارت دیگر بسترهای وقوع سیاست زدگی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سؤال اصلی که نویسندگان در این مقاله به دنبال پاسخ‌گویی به آن با اتکا به پژوهش میدانی به روش نظریه داده بنیاد با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق و هم‌چنین منابع ثانویه می‌باشند این است که «پیش‌آیندهای (بسترهای وقوع) سیاست زدگی در سازمان‌های اطلاعاتی چه است؟» پیش از پاسخ‌گویی به این سؤال، لازم می‌نماید که نویسندگان به این مسئله پاسخ دهند که اساساً «سیاست زدگی اطلاعات به چه معناست و مفهوم آن چیست؟» نویسندگان در نهایت 17 عامل که در مجموع بسترهای سیاست زدگی اطلاعات به شمار می‌روند را اکتشاف و شناسایی می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

analysis of Intelligence politicization Antecedents

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Salarkia 1
 • Mohammad Ali Sarlak 2
 • Mohammad Javad Hozori 3
 • Hassan Danaei Fard 4

1 teacherPhD student in public administration, Payam Noor University of Tehran-Iran

2 Professor of Public Administration, Payam Noor University of Tehran-Iran

3 Associate Professor, Department of Public Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran.

4 Professor of Tarbiat Modarres University

چکیده [English]

Intelligence agencies by providing unique and timely information to policy makers (politicians) through data and information from overt and covert sources participate in the governance and management affairs. In this article antecedents of politicization or the politicization of the substrates is studied. There is essential information for policy formulation, (policy) efficient or strategic. Since it is based on a comprehensive assessment, information is considered as power, so it can be accessed actors in the field of power, privilege and mastery in their victory over the other competitors to be considered.The main questions that the authors seek to answer it by relying on the field research by theory grounded and by using of in-depth interviews and secondary sources are the "antecedents (substrates occurrence) politicization of intelligence, what is?" Before responding to this question, it is necessary and important that the authors respond that essentially "politicization information What does it mean and what is its meaning?"

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intelligence Agency
 • intelligence Politicization
 • politicization Antecedents
 • intelligence analysis
 • Organizational diagnosis
 1. افروغ، عماد (2/9/1388)، آفات سیاست‌زدگی، روزنامه مردم‌سالاری، شماره 2229.

  1. آقابخشی، علی و افشاری راد، مینو (1383)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر چاپار.

  2. امام خمینی (ره) (1363)، صحیفه نور، جلد 19، بیانات امام خمینی در دیدار با مسئولین وزارت اطلاعات، قابل دسترس از: http://www.ghadeer.org/BsnText/1694

  3. بار- جوزف، یوری (1394)، مداخله اطلاعات در سیاست کشورهای دموکراتیک، ترجمه: معاونت پژوهش و تولید علم، تهران: دانشکده اطلاعات، چاپ سوم (چاپ اول، 1381).

  4. بتس، ریچارد ک. (1392)، دشمنان سرویس اطلاعاتی، ترجمه: دکتر رضا مرادصحرایی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  5. بتس، ریچارد ک. (1392)، دشمنان سرویس اطلاعاتی، ترجمه: دکتر رضا مرادصحرایی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  6. بوزمان، آدا ب. (1382)، اطلاعات استراتژیک و کشورداری، ترجمه و انتشار: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  7. بیگدلی، محمدتقی (4/2/1390)، اطلاعات، سازمان یا وزارت، قابل دسترس از: http://fararu.com/fa/news/75009

  8. پژوهشکده اطلاعات (1393)، اطلاعات و ولایت: توصیه‌ها و فرمان‌ها، دانشکده اطلاعات.

  9. پیترز، گی و پی‌یر، جان (1384)، رویکردی تطبیقی به سیاست‌زدگی دستگاه اداری تلاش برای کنترل، ترجمه: محمد صفار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

  10.  ترورتون، گرگوری اف. (1388)، تحلیل اطلاعات: بین سیاست زدگی و نامربوط بودن، ترجمه: معاونت پژوهش و تولید علم، دانش اطلاعاتی، سال سوم، شماره 9، دانشکده اطلاعات.

  11. حاجیانی، ابراهیم (بی‌تا)، تقریرات درسی: تحلیل و تصمیم، منتشر نشده.

  12. ساسمن، شارلوت و لاک، ریچل (1384)، دستگاه اداری انگلیس: بررسی مسئله سیاست زدگی، در بی. گی پیترز و جان پی‌یر (ویراستاران)، رویکردی تطبیقی به سیاست زدگی دستگاه اداری تلاش برای کنترل، ترجمه، محمد صفار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

  13. سعدی‌پور، اسماعیل (1393)، روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر دوران، چاپ ششم.

  14. شولسکی، آبرام (1394)، نبرد بی صدا: درک دنیای اطلاعات، ترجمه: معاونت پژوهشی، تهران: دانشکده اطلاعات، چاپ هفتم (چاپ اول: 1381).

  15. فرسون و فرسون، کاترین هیبس و گاندولف (1394)، تفکر انتقادی در اطلاعات راهبردی، ترجمه: معاونت پژوهش و تولید علم، دانشکده اطلاعات.

  16. فکوهی، ناصر (1388)، جامعه ما و سیاست‌زدگی، سایت انسان‌شناسی و فرهنگ، قابل دسترس از: http://anthropology.ir/article/2135.html

  17. مارین، استفان (2009)، تحلیل اطلاعاتی و تصمیم‌گیری: چالش‌های روش‌شناختی، در: دکتر علی علیخانی (1394)، آرا و نظریه‌ها در اطلاعات، دانشکده اطلاعات.

  18. معاونت پژوهش و تولید علم (1394)، تحلیل هشدار، دانشکده اطلاعات.

  19. مقام معظم رهبری (مدظله) (۱۷ دی ۱۳۸۳)، دیدار با جمعی از روسای دانشگاه‌ها، قابل دسترس از: مروری-بر-رهنمودهای-رهبر-انقلاب-درباره-فضای-سیاسی-در-دانشگاه-ها http://www.mehrnews.com/news/2852587/

  20. میرمحمدی، مهدی و سالارکیا، غلامرضا (1393)، سازمان‌های اطلاعاتی: چهارچوبی برای تحلیل، تهران: موسسه مطالعاتی و تحقیقاتی ابرار معاصر تهران.

  21. هندل، مایکل (1389)، جنگ، راهبرد و اطلاعات، ترجمه: علیرضا فرشچی و احمدرضا ارتقاء، مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی.

  22. هوور، ریچارد جی. (1381) در: وسترفیلد، برادفورد، پشت درهای سیا، ترجمه و انتشار: معاونت پژوهشی دانشکده اطلاعات.

  23. Bar-Joseph, Uri (2013), The Politicization of Intelligence: A Comparative Study, International Journal of Intelligence and Counterintelligence, Vol. 26, No. 2.

  24. Betts, Richard K. (2003), Politicization of Intelligence: Costs and Benefits, in Richard K. Betts & Thomas G. Mahnken (eds.), Paradoxes of Strategic Intelligence,pp. 57-76, Frank Cass.

  25. Betts, Richard K. (2007), Enemies of Intelligence: Knowledge and Power in American National Security, Columbia University Press

  26. Davis, Jack (2007), Intelligence Analysts and Policy Makers: Benefits and Dangers of Tension in the Relationship, in: Loch k. Johnson (editor), Strategic Intelligence, Vol. 2.

  27. Gates, Robert M. (2007), Guarding Against Politicization, available at: www.cia.gov/library

  28. Handel, Michael I. (2003), Intelligence and the Problem of Strategic Surprise, in: Richard K. Betts & Thomas G. Mahnken (eds.), Paradoxes of Strategic Intelligence,pp. 1-56, Frank Cass.

  29. Handel, Michael I. (2003), Intelligence and the Problem of Strategic Surprise, in: Richard K. Betts & Thomas G. Mahnken (eds.), Paradoxes of Strategic Intelligence,pp. 1-56, Frank Cass.

  30. Hastedt, Gelenn (2011), Public Intelligence, in: Loch K. Johnson & James J. Wirtz (eds), Intelligence: The Secret World of Spies, Oxford University Press.

  31. http://www.yjc.ir/fa/news/6026572

  32. Hurrelmann, Achim and Gora, Anna and Wagner, Andrea (2012), The Politicization of European Integration: More than an Elite Affair, IPSA xxii World Congress of Political Science.

  33. Jervis, Robert (2006), Reports, Politics and Intelligence Failures: The Case of Iraq, Journal of Strategic Studies, Vol. 29, No. 1.

  34. Johnson, Loch K. & Wirtz, James J. (2011), Intelligence: The Secret World of Spies, Oxford University Press.

  35. Lowenthal, Mark M. (2010), The Policymaker-Intelligence Relationship, in: Loch K. Johnson (editor), The Oxford Handbook of National Security Intelligence, Oxford University Press.

  36. Marrin, Stephen (2013), Rethinking Analytic Politicization, Intelligence and National Security, Vol. 28, No. 1.

  37. O’Connell, K, M. (2004), Thinking about Intelligence Comparatively, Brown Journal of World Affairs, Vol 6, No. 1, pp 189-199.

  38. Pillar, Paul R. (2010), The Perils of Politicization, in: The Oxford Handbook of National Security Intelligence, Loch K. Johnson (editor), Oxford University Press.

  39. Ransom, Harry Howe (1987), The Politicization of Intelligence, in: Stephen J. Cimbala, Intelligence Intelligence Policy in a Democratic Society, Dobbs Ferry.

  40. Riste, Olav (2009), The Intelligence -Policy Maker Relationship and the Politicization of Intelligence, in: Gregory F. Treverton, Wilhelm Agrell (Editors),National Intelligence Systems: Current Research and Future Prospects, Cambridge University Press.

  41. Rovner, Joshua (2011), Fixing the Fact: National Security and the Politics of Intelligence, New York: Cornell University Press.

  42. Treverton, Gregory F. (2008), Intelligence Analysis: Between “Politicization” and Irrelevance, in: Roger Z. George & James B. Bruce (eds.), Analyzing Intelligence, pp. 91-107, Georgetown University Press.

  43. Treverton, Gregory F. (2008), Intelligence Analysis: Between “Politicization” and Irrelevance, in: Roger Z. George & James B. Bruce (eds.), Analyzing Intelligence, pp. 91-107, Georgetown University Press.

  44.  Volz, Dustin and Cornwell, Susan (11 May, 2017), Comey had Pushed for more Resources for Russia Probe before being Fired by Trump, available at: www.reuters.com/article/us-usa-trump-comey-replacement-idUSKBN1861HK.

  45. Winchell, Sean P. (2003), Pakistan's ISI: The Invisible Government, International Journal of Intelligence and Counterintelligence, Vol. 16, 374-388.

  46. Wirtz, James J. (2007), The Intelligence- Policy Nexus, in: Loch K. Johnson (ed.), Strategic Intelligence, pp. 139-150, Prager.

  47. Zurn, Michael (2014), The Politicization of World Politics and its effects: Eight Propositions, European Political Science Review, Vol. 6, No. 1, pp 47 – 71.