نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم قران و حدیث، تهران، ایران

2 دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، استادیار دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

شکل‌گیری تفکّر جهان تک حکومتی در ذهن استثمارگران سبب شده تا ملت‌ها را تحت کنترل خود دربیاورند و در این راستا در منطقه خاورمیانه به جهت اهمیت ژئوپلیتیک آن با برپایی جنگ نرم و فیزیکی، قوای مسلمانان را تحلیل نمایند. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین اهداف دشمن در جنگ نرم، جهت بیداری و حفظ وحدت امّت اسلامی، پرداخته شده است. نتایج، گویای این است که اهداف قدرت نرم استثمار می‌تواند در ایجاد تفرقه، خودباختگی در مواجهه با زندگی پیشرفته اروپائیان، دین‌گریزی با اشاعه اندیشه ناسیونالیسم و ایجاد ذهنیت بدبینی نسبت به الگوهای دینی، اشاعه رسومات مذهبی غیر مشروع و نامتعارف در میان مسلمانان، خلط تشیع با خرافات و مادّی‌گرایی و اقامه جنبش‌های اختلاف برانگیز، خلاصه شود که می‌توان از این جنبش‌ها در تشیع، به شیعه انگلیسی یاد کرد؛ زیرا بر امور اختلاف برانگیز و موهنی همچون قمه زنی، لطم در عزاداری امام حسین (ع)، سب به خلفا و برائت جستن شیعه و سنّی از یکدیگر، برپایی جشن عید الزهرا، دهه محسنیه و غیر آن، تأکید دارند درصورتی‌که به تصریح آیات قرآن، هرکسی که اصول اعتقادی توحید، نبوّت و معاد را بپذیرد در جمع امّت واحد اسلامی قرارگرفته و موظف به رعایت رحمت و وحدت است و علاوه بر بررسی آیات، با بررسی سندی و متنی، بطلان روایاتی که جواز امور مذکور استنباط شده و همچنین بدعت قمه زنی که متولد 3-4 سده اخیر است به اثبات رسیده استپیشنهاد می‌شود که در راستای تنویر اذهان عموم به رصد، واکاوی و تبیین مصادیق رفتاری نوظهور شیعه انگلیسی پرداخته شود وبا تمسک به قدرت نرم و اصول اعتقادی و رفتاری ناب شیعه به مقابله با این پدیده نوظهور اقدام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

English Shia

نویسندگان [English]

  • Maliheh Oghabian 1
  • Seyede Fateme Tabatabaee 2

1 Master of Science in Quran and Hadith

2 PhD in jurisprudence and Islamic law, Assistant Professor at Shahid Bahonar University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goals of Exploitation
  • Soft power
  • English Shi’a
  • Cutlass
  • self-mutilation

The formation of thinking of one-governmental universe in the mind of the rich of England results in nations to be under the control of them, and in this field with respect to the geopolitical significance of the middle east and physical and psychological war, forces of Muslims have reduced. This research deals with interpretation of the goals of enemy by an analytical-descriptive method to awake and protect the unity of Islamic nation. Results indicate that the goals of exploitation include: schism, self-estrangement in confrontation to European developed life, secularism with dissemination of nationalism thought and formation of pessimism subjectivity toward religious symbols. Dissemination of illegal and heterodox sacraments among Muslims, confusion of Shi’ism by superstitions, materialism, and schematic movements that are mentioned “English Shi’a” in Shi’ism, because they affirm schematic and insulting affairs as self-mutilation in mourning ceremonies of imam Hussein (peace be upon him), insulting the caliphs, an6d contempt of Shi’a and Sunnite for each other, celebration of “eid-al-Zahra”, “mohsenieh decade”,…. While according to qur’anic verses, those who accept creed, monotheism, prophecy, and resurrection, they are among Islamic unitary nation, and obliged to observe absolute mercy and unity, and according to documental and textual study, some traditions considered as the license of above-mentioned affairs, are rejected. The innovation of self-mutilation is also confirmed. To clarify the public thoughts, monitoring, investigation and enlightenment of modern behavioral instances emerging from England Shieh is recommended. It is suggested that soft power, believing and behavioral principles of Shieh should be used against this new and emerging phenomenon.

ابن قولویه قمی، جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی (1384)، ترجمه کامل الزیارات، ذهنی تهرانی، محمد جواد، بی جا: پیام حق.
ابن قولویه قمی، جعفر بن محمد بن جعفر بن موسیی (1356)، کامل الزیارات، نجف: مرتضویه.
امین، محسن (1403)، اعیان الشیعه، بیروت: دار التعارف للمطبوعات.
بادام چیان، اسد الله (1387)، روشنفکری و روشن اندیشی در ایران، تهران: اندیشه ناب.
بخاری، ابی عبدالله محمّد بن إسماعیل (2004 م)، صحیح البخاری، تأمر، محمد محمد، قاهره: دار الافاق العربیّه.
پیترو دلاواله، سفرنامه (1370)، شفا، شعاع الدین، بی جا: انتشارات علمی و فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی پیترودلاوانه.
جمعی از محققین (1431)، أحسن العزاء، بی جا.
حرّانی، ابن شعبه (1404 ق)، تحف العقول عن آل الرسول، قم: جامعه مدرسین.
حر عاملی، محمد بن حسن بن علی بن محمد بن حسین (1409)، وسائل الشیعه، قم: آل البیت لإحیاء التراث.
حسینی خامنه ای، علی (1389 ش)، اجوبة الإستفتاءات، تهران: پیام عدالت.
حسینی شیرازی، صادق (1390)، کیست فاطمه، قم: رشید.
حسینی شیرازی، صادق (1390)، کشتی بان هدایت، قم: سلسله.
حسینی شیرازی، صادق(1390)، شیعه و اتهامات ناروا، اسلامی، حسین، قم یاس زهرا.
حسینی شیرازی، صادق(1384)، انوار حسینی، بی جا: رشید.
حسینی شیرازی، صادق(بی تا)، رسانه و حمایت، تهران: مؤسسه فرهنگی اهل بیت عصمت و طهارت.
حسینی شیرازی، صادق (1432)، در امتداد شعائر الهی، کربلا: ام ابیها.
حاجیانی دشتی، عباس (بی تا)، شهادت حضرت محسن، بی جا.
ربانی خلخالی، علی (بی تا)، عزارداری از دیدگاه مرجعیّت شیعه، قم: مکتب الحسین.
سازگار، غلامرضا (1432)، دستمال اشک، اصفهان: مجموعه مذهبی فرهنگی بیت العبّاس.
سید بن طاووس (1348 ش)، اللهوف علی قتلی الطفوف، تهران: جهان.
صدر، محمد باقر (بی تا)، تشیّع یا اسلام راستین، مهدی پور، تهران: روزبه.
صدوق، ابن بابویه (1426)، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین، الخصال، علی اکبر، بی جا: نشر اسلامی.
صدوق، ابن بابویه (1362)، خصال، قم: جامعه مدرسین.
صدوق، ابن بابویه (1403)، معانی الاخبار، قم: جامعه مدرسین.
طباطبائی، محمد حسین (1387)، ترجمه تفسیر المیزان، موسوی همدانی، محمدباقر، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طبرسی، فضل بن حسن حفید (1385)، مشکاة الانوار فی غرر الأخبار، نجف: حیدریّه.
طریحی، فخرالدّین (1365)، مجمع البحرین و مطلع النیرین، تهران: کتابفروشی مرتضوی.
فراهیدی، خلیل بن احمد (1401)، العین، مخزولی، مهدی، سامرایی، ابراهیم.
قمی، علی بن ابراهیم (1404)، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، قم: دارالکتاب.
قیّم، عبدالنبی (1384)، فرهنگ معاصر، تهران: فرهنگ معاصر.
کلینی رازی، محمد بن یعقوب بن اسحاق (1365)، اصول کافی، تهران: دارالکتب اسلامی.
کولمن، جان (1375)، کمیته 300 کانون توطئه های جهانی، شمس، یحیی، تهران: فاخته.
مجلسی (بی تا)، بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الاطهار، تهران: اسلامیه.
مجلسی (1404)، بحارالانوار، بیروت: موسسة الوفاء.
متقی زاده، زینب (1384)، جغرافیای سیاسی منطقه خلیج فارس، بی جا: شیعه شناسی.
مسائلی، مهدی (بی تا)، قمه زنی سنّت یا بدعت، بی جا: گلبن.
مستوفی، عبدالله (1341)، شرح زندگانی من، تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه از کابینه قرارداد وثوق الدوله تا آخر مجلس مؤسسان، تهران: زوار.
مسعودی، علی بن حسین (1387)، مروج الذهب و معادن الجوهر، پاینده، ابوالقاسم، تهران: علمی و فرهنگی.
محمد بن مکرم (1414)، لسان العرب، بیروت: دار صاد.
مطهری، مرتضی (1377)، نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، تهران: صدرا.
مفید، محمد بن محمد بن نعمان (1377)، دفاع از تشیّع، خوانساری، آقا جمال، قم: انتشارات مؤمنین.
مفید، محمد بن محمد بن نعمان (1413 ق)، امالی المفید، قم: کنگره شیخ مفید.
نامدار، مظفر (1376)، رهیافتی بر مبانی مکتبها و جنبش های سیاسی شیعه در صد ساله اخیر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
اکبرنژاد، محمدتقی (1386)، «حدود جزع در عزاداری اهل بیت» فقه اهل بیت، شماره 50.
اکبرنژاد، محمدتقی (1385)، «قمه زنی و اعمال نامتعارف در عزاداری» فقه اهل بیت، شماره 48.
بی نام، واحد پژوهش دفتر فرهنگی فخرالأئمّه (1387)، هیئت (فضیلت و آیین مجالس ذکر اهل بیت (ع) در بیان و سیره ائمه هدی، امام خمینی و رهبر معظم انقلاب، قم: نشر معارف.
بی نام، واحد پژوهش دفترفرهنگی فخر الأئمّه (1387)، دست پنهان نگاهی به تاریخچه و بازتاب های قمه زنی در افکار عمومی و رسانه های بین المللی، قم: بوستان کتاب.
WWW.MASHREGHNEWS.IR\