نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی به دلیل پرمایگی محتوایی و تعلق تاریخی به سرزمین تمدنی اسلام، از جلوه‌های مهم و برجسته در بازتولید قدرت نرم به شمار می‌آید. ژرفای درونی فرهنگ و هنر اسلامی که در گذار تاریخی خود به تولید علم پرداخته است، توانسته است گهواره‌ای از تمدن را در سده‌های نخستین و میانی اسلام مدیریت کند. با از میان رفتن ارزش‌های نهادی فرهنگ و هنر که با علم و شکوفایی رابطه مستقیمی دارند، دوران فرو‌رفت علمی در ایران آغاز شد و باوجود گذار چندین سده، کامیابی چشمگیری در مقیاس جهانی به دست نیامده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، کوشیده است تا جایگاه فرهنگ و هنر به‌عنوان دانش درونی و معنوی را در افزایش قدرت نرم ایران بررسی کند. بدین منظور، به کاوش اسناد بالادستی کشور، ازجمله سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه پرداخته‌شده است. نتایج پژوهش، نشان می‌دهد که جایگاه فرهنگ و هنر در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران به دلیل توجه بیشتر به امور عینی و صنعتی، چندان رضایت‌بخش نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Islamic Culture and Art and Reproduction of Soft Power in the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Alireza Vafaeinejad

Assistant Professor, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Iranian -Islamic art and culture due to the high content and historical attachment to the land of Islamic civilization is an important manifestation of reproduction in soft power. Deep inside Islamic culture and art in its historical transition to the production of science had been able to manage this civilization in the first centuries of Islam.
With the disappearance of core values of culture and art that have a direct relationship with the flourishing of science, scientific decline began in Iran and despite the passing centuries, significant success has not been made in this area on a global scale.
Descriptive and analytical study has tried to place of culture and art as intrinsic and spiritual knowledge to increase Iran’s soft power. For this purpose, Main Documents such as Document of Future Perspective and the Fifth Development Plan have been studied. The results show that the place of culture and art in Main Documents of Islamic republic of Iran due to more attention to industrial issues is not satisfactory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science
  • culture
  • Soft power
  • Islam
  • Iran