نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
در عصر حاضر، دیپلماسی عمومی به‌ عنوان یکی از کارآمدترین ابزارهای قدرت نرم برای اثرگذاری بر کنش‌های بازیگران بین‌المللی، از سوی برخی کشورهای قدرتمند در عرصه سیاسی مورد استفاده قرارگرفته است، اما با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات، دیپلماسی عمومی نیز ساز و کار نوینی را برای تحقق اهداف خود به کار گرفته است. مقاله حاضر بر آن است که با بررسی نظریه جوزف نای پیرامون قدرت نرم و دیپلماسی عمومی، جایگاه این رویکرد را در تعیین ساز و کار نوین دیپلماسی عمومی مورد بررسی قرار دهد؛ بنابراین، نویسندگان در این مقاله با استفاده از روش علمی و رویکرد
توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ این پرسش هستند که دیدگاه جوزف نای در تبیین نظریه قدرت نرم چه تاثیری بر تعیین ساز و کار کنونی دیپلماسی عمومی در جهان داشته است. در پاسخ به این پرسش، یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که جوزف نای در خلال نظریه قدرت نرم به دیپلماسی عمومی به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین شیوه‌های قدرت نرم توجه بسیار دارد و برای آن سه مولفه اساسی را بیان می‌کند که شامل ارتباطات روزانه با مردم، ارتباطات استراتژیک موضوعی و گسترش روابط بلند مدت با افراد کلیدی در کشورهای هدف می‌شود؛ که این سه مولفه امروزه به سه محور اساسی ساز و کار نوین دیپلماسی عمومی تحت عنوان مدیریت پیام، برقراری ارتباطات راهبردی و تثبیت روابط پایدار تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of new mechanism of public diplomacy based on the Joseph Nye's Soft Power theory

نویسندگان [English]

  • Seyyed Amir Hoseyn Sadrpour 1
  • Mohammad Hoseyn Jamshidi 2
  • Mohsen Eslami 2

1 دانشجوی دکتری، رشته روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده [English]

At the present era, public diplomacy as one of the most efficient tools of soft power in order to influence on international actor's acts, employed by some powerful states in politics. But with the advancement of technology and expansion of communications, public diplomacy employed new mechanism to achieving its goals. In this article, by study of Joseph Nye's soft power theory and his comments about public diplomacy, we intend to study the impacts of Nye's theory on new mechanism of public diplomacy. Thus, Authors in this article by means of scientific method and descriptive-analytical approach, are looking for answer of this question that what is the impact of Nye's approach about soft power on determination of present public diplomacy mechanism? According to the research findings, Joseph Nye in his books and papers about soft power,has specific attention to public diplomacy and illustrates three fundamental components about implementation of public diplomacy which include daily communications with peoples, strategic communications, and long-term relations with key persons in target country. Nowadays, these three fundamental components are known as news management, strategic communications and consolidation of long-term relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft power
  • Public Diplomacy
  • Joseph Nye
  • propaganda
  • Influence