نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر آموزش - دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش آموخته دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دکتری راهبردی فرهنگی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

چکیده
انقلاب اسلامی ایران را می‌توان الگوی تجلی و تحقق قدرت نرم اسلام در عصر حاضر محسوب نمود. این انقلاب از رهگذر اندیشه و آرمان عدالت‌خواهانه برخاسته از نگرش اصیل اسلامی و بینش والای بنیان‌گذار آن حضرت امام خمینی (رحمت‌الله علیه) درصدد برآمد با روش‌های مسالمت جویانه به نتیجه دلخواه و مطلوب خود یعنی بیداری اسلامی دست یابد.
به همین دلیل دشمنان انقلاب اسلامی در تلاش‌اند با بهره‌گیری از شیوه‌ها و ابزار گوناگون از جمله ابزار رسانه و تهاجم فرهنگی به طور مداوم و به انحای مختلف به مقابله فرهنگی با این نهضت الهی بپردازند. رهبر بیدار و فرزانه‌مان حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در فرازی از فرمایشات گهربارشان فرموده‌اند، اولویت آن چیزی است که به آن می‌گویند نبرد نرم؛ یعنی نبرد به وسیله ابزارهای فرهنگی، به‌وسیله نفوذ، به‌وسیله دروغ، به‌وسیله شایعه پراکنی، با ابزارهای پیشرفته‌ای که امروز وجود دارد. ابزارهای ارتباطی که ده سال قبل و پانزده سال قبل و سی سال قبل نبود[1]. در این تحقیق با در نظر گرفتن شیوهای نبرد نرم دشمن به بررسی راهبردها و شیوه‌های نرم رسانه‌ای و فرهنگی دشمن علیه انقلاب اسلامی پرداخته می‌شود. به‌منظور دستیابی به نتایج، روش این تحقیق تفسیری مبتنی بر رویکرد تحلیلی متن و تجزیه و تحلیل اطلاعات زمینه‌ای است که با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، گردآوری اطلاعات از روش‌های گوناگون و به طورکلی بر مبنای روش کتابخانه‌ای و اینترنتی صورت پذیرفته و تجزیه و تحلیل یافته‌ها نیز عمدتا با شیوه تحلیل کیفی انجام پذیرفته است. یافته‌های تحقیق آن است که اگر مسئولین کشور به راهبردها و شیوه‌های رسانه‌ای و فرهنگی دشمن در نبرد نرم علیه انقلاب اسلامی از منظر حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) توجه نمایند و در جهت مقابله با آنها به تقویت قدرت نرم فرهنگی رسانه‌ای انقلاب اسلامی بپردازند، سبب خنثی شدن توطئه‌های دشمنان به ویژه تبلیغات فرهنگی و رسانه‌ای آنها در این زمینه خواهد شد.[1]. بیانات حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در دیدار با بسیجیان کشور 4/9/88

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Media and Cultural Strategies of Enemies at the Soft War against Islamic Revolution from the Imam Khamenei’s View Point

نویسندگان [English]

  • Alireza Nejati Monfared 1
  • Mohammadreza Kamali 2
  • Seyyed Kazem Delkhosh 3

چکیده [English]

Abstract
Iran's Islamic Revolution can be an expression pattern and the realization of its soft power, nowadays. This revolution are derived from authentic Islamic perspective through the ideas and ideal justice and by great Islamic insight of originator, Imam Khomeini, try to achieve the desired result which is Islamic awakening with peaceful methods.
For this sake, the enemies of Islamic revolution seeking to have cultural collation with this divine movement by using from various procedures and methods such as media tools and cultural invasion in different ways. Our wise Leader Imam Khamenei has stated in an eloquent passage: “the priority is called soft war; that means battle exists by following the advanced modern tools via cultural things, penetration, lies and rumors. Communication tools which didn’t exist for about 10 years or 30 years ago.” In this study by considering the ways of enemy's soft war, we review the strategies, practices of media and cultural enemy’s programs against the Islamic revolution. This research’s methodology, in order to access to the results, is an analysis based on text approach and background information analysis which is according to nature and type of study, data collection is done based on library and internet method, also data analyzing is done mainly with qualitative analysis methods, too. The research’s findings are as follows: if authorities focus on enemies’s media and cultural strategies in the soft war against the Islamic Revolution from the Imam Khamenei’s perspective, and in order to deal with cultural soft power to strengthen the media's Islamic revolution, so it will neutralize the plots of enemies, especially in field of cultural and media advertisements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • Media
  • war
  • Revolution
  • Islamic
  • Enemy
  • culture