نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مالک اشتر تهران

2 هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر

چکیده

چکیده:
بسیاری از پژوهشگران، امنیت ملی را توانایی یک کشور در حفظ ارزش‌های فردی در برابر تهدیدهای خارجی می‌دانند و از این منظر یکی از موضوعات بسیار مهم حال حاضر، شناخت ادبیات فکری و اعتقادی امام خمینی (ره) بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و امام خامنه‌ای (مدظله العالی) رهبر جمهوری اسلامی ایران جهت درک و شناخت بهتر حوزه امینت ملی جمهوری اسلامی ایران و اهداف اصول آن است. لذا با توجه به اینکه در پیدایش اهداف و اصول امنیت ملی و استقرار آن، عاملی تاثیرگذار در اندیشه این دو بزرگوار دخیل بوده است که نیازمند تامل و ژرف نگری اساسی برای شناخت این عامل تاثیرگذار است و در اینجا ما با هدف بررسی این مسئله، ضمن تفهمیم مفاهیم امنیت و امنیت ملی و نیز بررسی این مفاهیم از منظر اسلام، با تامل و بازخوانی دیدگاه‌های مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) به تبیین اهداف و اصول امنیت ملی حال حاضر جمهوری اسلامی می‌پردازیم. نتایج پژوهش بیان می‌دارد رهبران جمهوری اسلامی ایران؛ اهداف و اصول امنیت ملی را از زاویه نگاه و اصول اعتقادی خود که همانا اسلام راستین است استخراج نموده‌اند و هدف اصلی از اصول و اهداف امنیت ملی حال حاضر جمهوری اسلامی، در حقیقت یک ابزار در خدمت اندیشه و گفتمان اسلام است که در اندیشه حفظ جان و مال و ناموس مسلمین در کنار حفظ ارزش‌ها و اعتقادات آنها در برابر سلطه کافران و معاندین و نیز ارتقا و اعتلای فکری فرهنگی مسلمانان در سراسر جهان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Review of Purposes and Principles of National Security of Islamic Republic of Iran from the Viewpoint of Imam Khomeini and the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Javid Montazeran 1
  • Hoseyn Tajabadi 2

1

2

چکیده [English]

Many researchers believe the ability of a country to maintain national security against external threats are individual value and from this perspective one of the very important issues now is the knowledge of the literature of thought and belief of Imam Khomeini, the founder of the Islamic Revolution Imam Khomeini (may Allah grant him) and the leader of Islamic Republic of Iran.  In order to better understand the scope of National Security of the Islamic Republic of Iran and its principles and objectives.Therefore, given that the emergence of the purposes and principles of national security, the literature of thought and belief of both leaders has been influential factor so requiring deliberation is essential for understanding the impact of this factor.
And here we are aiming to address this issue, the understanding of concepts of security and national security, as well as review the concepts of Islam to reflect on and recall the views of the Supreme Leader and Imam Khomeini (RA(,we explain the purposes and principles of the National Security of the Islamic Republic deal. Research results suggest that leaders of the Islamic Republic of Iran look at the purposes and principles of national security through Islamic principles and beliefs which certainly have been extracted from true Islam. In fact the main objective of the principles and objectives of the current National Security of the Islamic Republic is seen as a tool at the service of Islam discourse. The idea of protecting the lives, property and honor of Muslims, along with their values and beliefs, against the domination of infidels and enemies as well as promoting cultural and intellectual advancement of Muslims around the world
Keywords: Objectives, principles, security, national security, Imam Khomeini, the Supreme Leader