نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران

چکیده

توسعه فناوری، اینترنت و ارتباطات و تجارت رایانه‌ای، با درنوردیدن ثغور، عرصه نوینی از فعالیت‌های انسانی را بازکرده و موجب تضعیف مشروعیت قوانین بر اساس مرزهای جغرافیایی شده است. پدیده حاضر، مرز جدیدی میان دنیای سایبری و دنیای حقیقی به وجود آورده که تهدید بزرگی در مقوله فقدان قانون و همچنین عدم امکان اجرای تمام و کمال قانون احساس می‌شود. استفاده دولت‌ها از فضای ناامن سایبری، زمینه را برای بسیاری از هم نوعان خود جهت خرابکاری، اخلال، ترور، جاسوسی و دیگر جرائم مرتبط هموار ساخته‌اند. اقدام به قانون‌گذاری در برخی کشورها، بسته به میزان پیشرفت در دنیای فناوری، جامعه بین‌المللی را نیز به فکر واداشته که بتواند در این آشفته بازار فضای مجازی، اقدامی هرچند اندک به‌منظور تلطیف این فضا انجام دهد. مقالات و کتب منتشره در سال‌های اخیر تاثیر شگرفی در توجه جهانیان به این جبهه جنگی داشته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال کلیدی است که جنگ سایبری چیست و آیا اقدامات مخرب سایبری از سوی کشورها می‌توانند موجد عناصر تجاوز و مشمول جرائم بین‌المللی، توسل به زور و بالتبع مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها باشند؟ جهت یافتن پاسخ به چنین پرسشی باید به جستجو در اسناد بین‌المللی همچون منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه و همچنین دستورالعمل تالین در خصوص جنگ‌های سایبری پرداخت. هرچند دستورالعمل اخیر، از نظر جرم انگاری و ارائه راهکار، با وجود کپی‌برداری از مواد کنوانسیون‌های با موضوع بشردوستانه، بالنسبه جامع و کامل بوده اما ماهیت ارشادی آن، مانع بزرگی در برابر لازم الاجرا و آمره بودن آن می‌نماید. با این وجود، بررسی آن به عنوان تنها منبع بین‌المللی با موضوع حقوق بین‌الملل قابل اعمال در نبردهای سایبری، خالی از لطف به نظر نمی‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cyber warfare from the Perspective of International law with regard to Tallinn Instruction

نویسندگان [English]

  • Sohrab Salahi
  • Seyed mahdi kashfi

چکیده [English]

Technology development, internet and computer communications and commerce with traversing around has opened a new era of human activities and this undermine the legitimacy of laws is based on geographical boundaries. The new frontier of cyberspace and the real world phenomena have created a great threat in terms of the lack of full implementation of the law is necessary. Using states of the insecure cyber-ground for many of other states to vandalism, sabotage, assassinations, espionage and other crimes have been paved. Action legislation in some countries, depending on the progress in the technology world, the international community also let to think that this mess in cyberspace, though little action in order to soften the space to do this. Published books in recent years have had a dramatic impact on the world’s attention to this issue. The article seeks to answer the key question of what cyber warfare and cyber whether the country can generate destructive acts of aggression and crimes under international government is force, and consequently international responsibility. Find the answers to these questions should be sought in international documents such as the UN Charter, the convention on the law of war and humanitarian law, as well as international on cyber warfare Tallinn regarding cyber war.
Although latter guidelines, in terms of criminalization and offer some solution to some extent is a copy of the Convention of humanitarian right, but it is to a large extent comprehensive, but its guided nature is a major obstacle to its entry into force. However, examining it as a matter of international law appliance, the only international source of cyber warfare, does not seem unpleasant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber crimes
  • international rights
  • International Humanitarian Law
  • Rights