نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

لابی گری از طرف عاملان مختلف دولتی و غیر دولتی از مصادیق مهم اعمال قدرت نرم در قلمرو دیپلماسی عمومی و غیررسمی است که به منظور تاثیرگذاری بر روند تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاریهای دولت ها و سازمانهای بین المللی انجام می شود. مسائل منازعه آمیز در روابط ارمنستان، آذربایجان و ترکیه در قفقاز جنوبی از موضوعات اساسی لابی گری دیاسپورا و سازمانهای لابی ارامنه در آمریکا در جهت اعمال قدرت نرم به نفع ارامنه و دولت ارمنستان بوده است. شناسایی رسمی ادعای نسل کشی ارامنه توسط دولت عثمانی، تلاش برای استقلال یا ادغام منطقه قره باغ کوهستانی به ارمنستان و اعمال محدودیت و تحریم علیه ترکیه و آذربایجان مهمترین اهداف اعمال قدرت نرم لابی گری ارمنی در ایالات متحده بوده است. باتوجه به نقش ایالات متحده در تحولات این منطقه بعد از فروپاشی شوروی، سیاست‌های آن در برخی موارد از لابی‌گری ارامنه تأثیر پذیرفته است. این پژوهش به روشی توصیفی-تحلیلی و با اتکا به نظریه های قدرت نرم، لابی گری و نفوذ، نقش لابی ارمنی در ایالات متحده را مورد پرسش و پژوهش قرار داده و در پاسخ به این فرضیه دست یافته است که نقش و تاثیر قدرت نرم لابی ارمنی در سیاستهای ایالات متحده بویژه بعد از جنگ دوم قره باغ در سال 2020 تعیین کننده نهایی نبوده، بلکه سیاستهای آمریکا در منطقه قفقاز جنوبی تابعی از میزان فعالیت لابی ارمنی از یک سو و سیر تحولات در منطقه و دگرگونی در روابط آمریکا با ترکیه و آذربایجان از سوی دیگر، بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Soft Power of the Armenian Lobby in America and Conflicts in the South Caucasus: Considering the Developments of the Second Karabagh War

نویسندگان [English]

  • Faramarz Taghilou 1
  • Akbar Sadeghi 2

1 Faculty Member in University of Tabriz

2 PhD Student at the University of Tehran

چکیده [English]

Lobbying by various governmental and non-governmental actors is an example of soft power in the realm of public or informal diplomacy which is done to influence the decisions and policy processes of governments and international organizations. Controversial issues in the relations between Armenia, Azerbaijan and Turkey in the South Caucasus have been one of the main issues of Armenian diaspora lobbying organizations in America in order to exercise soft power in favor of Armenians and Armenia. The recognition of the claim of Armenian genocide by the Ottoman Empire, the attempt for independence or the integration of the Karabagh region into Armenia, and the imposition of restrictions and sanctions against Turkey and Azerbaijan have been the most important lobbying goals of Armenians in the United States. Considering the role of the United States, its policies have been relatively influenced by Armenian lobbying in some cases. This research, in a descriptive-analytical way and relying on soft power, lobbying and influence theories, questioned the role of the Armenian lobby in the United States and reached the hypothesis that the role of the Armenian lobby in the policies of the United States, specially after the second war of Karabagh in 2020, is not the final determinant, but the American policies in the South Caucasus are a function of the level of the activity of the Armenian lobby on the one hand and the course of developments in the region alongside the transformation of American relations with Turkey and Azerbaijan, on the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft power
  • Lobbying
  • Armenians
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • South Caucasus