نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پیروزی انقلاب کبیر اسلامی ایران، و ویژگی اسلامی و فرامرزی آن علاوه بر تغییر ساختار‌ها در داخل، بازتاب برون مرزی خود را با هدف زمینه‌سازی شکل‌گیری «امت واحده اسلام» در لایه‌‌های مختلف داشته است. از جمله این بازتاب‌‌ها پیشگامی در بهره‌گیری از قدرت نرم در تعامل سازنده مبتنی بر عقلانیت اسلامی با تمسک به قرآن و عترت است که هدایتگر امت مسلمان در حفظ هویت اسلامی خود در مسیر انسجام مسلمان در مقابل دشمنان در دستیابی به آرمان‌های مشترک است سؤال این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی خوا هد گردید. ابتکار عمل انقلاب اسلامی ایران در بهره‌گیری از قدرت نرم دین به‌عنوان مهمترین عامل در راستای انسجام بخشی مسلمانان چیست؟ یافته‌های پژوهش حاکی از این است که بهره‌گیری رهبران انقلاب اسلامی از دین موجب تشکیل مراکز و جنبش‌های اسلامی، تقریب شیعه و سنی، اجتهاد جمعی، آرمان‌سازی آزادی فلسطین، احیای نقش اسلام در روابط بین‌الملل و عقلانی کردن سیاست و... شده است. عقاید، آرمان و هدف مشترک عناصر اصلی انسجام مسلمانان می‌باشد که به‌دلیل مبانی دین اسلام و قدرت نرم دین، این اشتراکات در مقابله با دشمنان شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The initiative of the Islamic revolution in the solidarity and unity of the Muslim Ummah as soft power against enemies

نویسندگان [English]

  • Amirali Ketabi 1
  • nyyarah ghavi 2

1 PhD student in Islamic Revolution University of Tehran

2 Member of the Academic Board of Islamic Culture and Knowledge Research Institute, Qom, Iran

چکیده [English]

The victory of Iran's Great Islamic Revolution, and its Islamic and transboundary characteristics, in addition to changing the structures inside, has had its reflection abroad with the aim of establishing the foundation for the formation of the "Unified Nation of Islam" in different layers. Among these reflections is a pioneer in the use of soft power in a constructive interaction based on Islamic rationality with adherence to the Qur'an and Atrat, which guides the Muslim Ummah in maintaining its Islamic identity in the path of Muslim unity against enemies in achieving common goals. Descriptive-analytical method will be investigated. What is the initiative of the Islamic Revolution of Iran in using the soft power of religion as the most important factor in the unity of Muslims? The findings of the research indicate that the use of religion by the leaders of the Islamic Revolution has led to the formation of Islamic centers and movements, bringing together Shia and Sunni, collective ijtihad, idealizing the freedom of Palestine, reviving the role of Islam in international relations and rationalizing politics, etc. Common beliefs, ideals and goals are the main elements of the unity of Muslims. Due to the foundations of Islam and the soft power of religion, these partnerships have been formed in confronting the enemies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • leadership
  • cohesion
  • Muslims
  • enemies
  • soft power