نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی ره

2 عضوهیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی

چکیده

هدف این مقاله، تحلیل جایگاه عزت ملی در روابط خارجی در بیانیه گام دوم انقلاب است که مقام معظم رهبری در 22 بهمن 1397 خطاب به ملت ایران صادر کردند. در این بیانیه «عزت ملی، روابط خارجی و مرز بندی با دشمن» به مثابه قدرت نرم به عنوان شاخه هایی از اصل« عزت، حکت و مصلحت» که راهنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، مطرح شده است. سؤال اصلی مقاله اینگونه مطرح شده است:«عزت ملی در روابط خارجی به مثابه قدرت نرم در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دارای چه جایگاهی است ؟» فرضیه مقاله نیز اینگونه صورت بندی شده است:« عزت ملی در روابط خارجی و مرزبندی با دشمن به عنوان قدرت نرم برآمده از اصل استقلال و آزادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، با عزت ملی در روابط خارجی، اصل استقلال و آزادی نهادینه شده در گام دوم انقلاب بیشتر تثبیت می‌شود.» یافته‌های مقاله که با روش کیفی و تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری بویژه در بیانیه گام دوم و نیز سایر بیانات مرتبط از پایگاه دفتر حفظ و نشرآثار ایشان استخراج و با منابع معتبر علمی تحلیل شده، بیانگر آن است که مجموعه تحولاتی در منطقه غرب آسیا موجب برتری منطقه‌ای جمهوری اسلامی شده و با حفظ این دستاوردها و نیز با تدقیق مرز با دشمن، بی اعتمادی به طرف اروپایی و عدم مذاکره با آمریکا در باره مسائل هسته‌ای و سایر مسائل مورد اختلاف، عزت ملی جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی نهادینه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The position of national honor as a soft power in foreign relations in the light of the declaration of the second step of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • RASHED RACABIAN 1
  • naser pourhasan 2

1 REGF UYF NDTD

2 hdi

چکیده [English]

The purpose of this article is to analyze the position of foreign policy in the statement of the second step of the revolution, which the Supreme Leader issued to the Iranian nation on 22 February 2018. In this statement, "national honor, foreign relations, and demarcation with the enemy" are proposed as soft power as branches of the principle of "honor, integrity, and expediency" that guides the foreign policy of the Islamic Republic.

The main question of the article is raised as follows: "What is the position of national honor in foreign relations as soft power in the declaration of the second step of the Islamic Revolution?" The hypothesis of the article is formulated as follows: "National honor in foreign relations and demarcation with the enemy is a soft power arising from the principle of independence and freedom in the foreign policy of the Islamic Republic, with national honor in foreign relations, the principle of independence and freedom institutionalized in The second step of the revolution will be more stable.

The findings of the article, which were extracted with the qualitative method and content analysis of the Supreme Leader's statements, especially in the statement of the second step, as well as other related statements from the database of the office of preservation and publication of his works and analyzed with reliable scientific sources , indicate that a series of developments in the West Asian region have led to The regional supremacy of the Islamic Republic has become and by maintaining

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Second Step
  • National Dignity
  • Foreign Relations
  • Enemy
  • Supreme Leade