نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

هدف این مقاله، تحلیل جایگاه عزت ملی در روابط خارجی در بیانیه گام دوم انقلاب است که مقام معظم رهبری در 22 بهمن 1397 خطاب به ملت ایران صادر کردند. در این بیانیه «عزت ملی، روابط خارجی و مرز بندی با دشمن» به مثابه قدرت نرم به عنوان شاخه هایی از اصل« عزت، حکت و مصلحت» که راهنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، مطرح شده است. سؤال اصلی مقاله اینگونه مطرح شده است:«عزت ملی در روابط خارجی به مثابه قدرت نرم در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دارای چه جایگاهی است ؟» فرضیه مقاله نیز اینگونه صورت بندی شده است:« عزت ملی در روابط خارجی و مرزبندی با دشمن به عنوان قدرت نرم برآمده از اصل استقلال و آزادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، با عزت ملی در روابط خارجی، اصل استقلال و آزادی نهادینه شده در گام دوم انقلاب بیشتر تثبیت می‌شود.» یافته‌های مقاله که با روش کیفی و تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری بویژه در بیانیه گام دوم و نیز سایر بیانات مرتبط از پایگاه دفتر حفظ و نشرآثار ایشان استخراج و با منابع معتبر علمی تحلیل شده، بیانگر آن است که مجموعه تحولاتی در منطقه غرب آسیا موجب برتری منطقه‌ای جمهوری اسلامی شده و با حفظ این دستاوردها و نیز با تدقیق مرز با دشمن، بی اعتمادی به طرف اروپایی و عدم مذاکره با آمریکا در باره مسائل هسته‌ای و سایر مسائل مورد اختلاف، عزت ملی جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی نهادینه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The position of national honor as a soft power in foreign relations in the light of the declaration of the second step of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • RASHED RACABIAN
  • naser pourhasan

REGF UYF NDTD

چکیده [English]

The purpose of this article is to analyze the position of foreign policy in the statement of the second step of the revolution, which the Supreme Leader issued to the Iranian nation on 22 February 2018. In this statement, "national honor, foreign relations, and demarcation with the enemy" are proposed as soft power as branches of the principle of "honor, integrity, and expediency" that guides the foreign policy of the Islamic Republic.

The main question of the article is raised as follows: "What is the position of national honor in foreign relations as soft power in the declaration of the second step of the Islamic Revolution?" The hypothesis of the article is formulated as follows: "National honor in foreign relations and demarcation with the enemy is a soft power arising from the principle of independence and freedom in the foreign policy of the Islamic Republic, with national honor in foreign relations, the principle of independence and freedom institutionalized in The second step of the revolution will be more stable.

The findings of the article, which were extracted with the qualitative method and content analysis of the Supreme Leader's statements, especially in the statement of the second step, as well as other related statements from the database of the office of preservation and publication of his works and analyzed with reliable scientific sources , indicate that a series of developments in the West Asian region have led to The regional supremacy of the Islamic Republic has become and by maintaining

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Second Step
  • National Dignity
  • Foreign Relations
  • Enemy
  • Supreme Leade
ابراهیمی‌کیاپی، هادی و خدادادی، حسن(1398). پیشینة تاریخی عزت‌طلبی در فرهنگ استراتژیک در سیاست خارجی شاه عباس صفوی، پژوهش‌های سیاسی جهان اسلامی، 9(31)، 159-181.
بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نمازجمعه؛ 12/8/1372
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار بیانیه گام دوم انقلاب 22/11/1397
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار خانواده های شهدا22/5/1397
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران حج12/4/1398
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم 15/7/1394
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم در سالگرد امام 15/3/1398
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم مشهد1/1/1397
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم30/2/1396
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسؤلان 14/3/1398
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسؤلان لشکری 30/6/1396
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسؤلان19/11/1393
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار معلمان19/2/1397
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار معلمان2/3/1397
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان 7/6/1397
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار1مسؤلان قضایی25/6/1394
بیانات مقام معظم رهبری در دیدارمردم 13/6/1393
پومپئو: ایران با قوی ترین تحریم های تاریخ روبرو خواهدشد( 21/5/2018 )،  قابل دسترسی در: https://fa.euronews.com/2018/05/21/secretary-of-state-pompeo-will-outline-new-iran-strategy-after-usa-nuclear-deal-exit
جباری ثانی، عباسعلی و چگینی، عباس(1400). تبیین جایگاه جبهه مقاومت اسلامی در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات دفاع مقدس، 7(4)، 111-132.
جدیدی، علی؛ موسوی، سید محمدرضا و صالحی، وحید(1401). قدرت نرم و سیاست خارجی ایران در قبال تحولات کشور سوریه از 2011تا2022، مطالعات قدرت نرم، 12(30)، 163-184.
خبرگزاری تسنیم (12/4/1396). جان بولتون: انقلاب ایران نباید چهل‌سالگی خود را جشن بگیرد،  قابل دسترسی درhttps://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/12/1451987
خمینی، روح الله(1378). صحیفه نور، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی.
دلاورپور اقدم، مصطفی و دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال(1397). برآورد سیاست‌های تحریمی کنگره امریکا در دوران پسابرجام، پژوهش‌های راهبردی سیاست، 7(56)، 121-139.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال(1390). سیاست خارجی جمهوری اسلامی، تهران: سمت، چاپ 3.
راغب اصفهانی،حسین بن محمد(1375). ترجمه وتحقیق مفردات الفاظ قرآن‌، خسروى حسینى سید غلامرضا، تهران‌، انتشارات مرتضوى‌، جلد ‌2.
رجبی، محمد(1401). شناسایی مؤلفه‌های قدرت نرم سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران در قبال ایالات متحده آمریکا، مطالعات قدرت نرم، 12(28)، 259-279.
رضی بهابادی، بی بی سادات؛ بهادری، آتنا و پورکاویان، زینب(1399). تحلیل مضمون آثار اقتدار ملی در بیانات آیت الله خامنه‌ای و مبانی قرآنی آن، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(2)، 247-269.
روشن چشم، حامد و دشتی، محمدحسین(1400). شیفت از ساختار سنتی به ساختار پست مدرن در جامعه ایران و تاثیر آن بر تحول توسعه سیاسی و رویکرد روابط بین الملل پس از انقلاب، جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 2(4)، 75-103.
شکوهی، سعید(1400). قدرت انگارهای به مثابه قدرت نرم‌جمهوری اسلامی ایران، مطالعات قدرت نرم، 11(26)، 53-76.
ضابط پور کاری، غلامرضا(1400). باز شناسی اصل «نه شرقی و نه غربی» با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)، جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 2(3)، 127-146.
عباس‎تبار مقری، رحمت و هاشمی‌میارکلایی، سیدمحمد (1397). مختصات نظم موجود و مطلوب جهانی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای، مطالعات انقلاب اسلامی، 15(52)، 117-136.
عباسی، مجید(1397). نظام سلطه و تعارضات آن در روابط بین‌الملل در گفتمان مقام معظم رهبری، پژوهش های راهبردی سیاست، 7(55)، 9-40.
علیزاده، یعقوب؛ علی نژاد، ایلناز؛ قاسمی، زهرا و توتونچیان، مهری(1401). مبانی تعلیم و تربیت انقلاب اسلامی در زمینه بازتولید قدرت نرم با تأکید بر بیانیه گام دوم، مطالعات قدرت نرم، 12(28)، 107-125.
کتابی، امیرعلی(1399). راهبردهای افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با جنگ علمی دشمنان، مطالعات قدرت نرم، 10(23)، 35-64.
متقی، ابراهیم و پوستین‌چی، زهره (1390). الگو و روند در سیاست خارجی ایران، قم: دانشگاه مفید.
متقی، ابراهیم و عبداللهی‌نژاد، محمد شمس‌الدین(1398). واکاوی اندیشه مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر ایالات متحدة آمریکا، رهیافت انقلاب اسلامی، 13(46)، 3-22.
نباتیان، محمد اسماعیل و بیرامی اوغول بیگ، میلاد(1400). ارزیابی استقلال فرهنگی در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 2(4)، 123-142.
نرمانی، حسن؛ زارعی، غفار و روان بد، امین(1400). نقد تمدن نوین غرب از منظر گفتمان انقلاب اسلامی با تأکید بر آراء حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)، مطالعات دفاع مقدس، 7(1)، 9-28.
Al-Badi, Awadh (2017), Saudi-Iranian Relations: A Troubled Trajectory, in Bahgat, Gawdat anad et al, Security and Bilateral Issues between Iran and its Arab Neighbours, NeighboursPalgrave Macmilla.
Briefing on Iran Sanctions) November 2, 2018), Available At: https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/11/287090.html.
Colby, Elbridge (2019), How to Win America’s Next War Available at: https://foreignpolicy.com/2019/05/05/how-to-win-americas-next-war-china-russia-military-infrastructure/#
Donald Trump's National Security Adviser Tells Iran's Leader, 'I Don't Think You'll Have Many' Years Left (2/11/2019), Available at: https://www.newsweek.com/bolton-iran-ayatollah-many-years-trump-anniversary-1327159.
Holliday, Fred (1996), The politics of Islamic Fundamentalism: Iran, Tunisia and the challenge to the Secular State, in Akbar S. Ahmed and Hastings Donan, Islam Globalization and Postmodernity, London, Rutledge..
Hiro, Dilip (2018), Cold War in the Islamic World: Saudi Arabia, Iran and the Struggle for Supremacy, Oxford University Press.
Kim, Dong Jung (2019), Economic Deterrence Through Economic Engagement, Foreign Policy Analysis, Volume 15, Issue 2.
Rosenberg, Elizabeth and et all (2016), The New Tools of   Economic Warfar Effects and Effectiveness of Contemporary U.S. Financial Sanctions, the Center for a New American Security (CNAS).
Shapiroa, Shimon and Daniel Diker (2006), “Iran » Second« Islamic Revolution its Challenge to the West”, Available at: http://www.jcpa.org/text/iran_page_44-61.pdf.